Přímé zahraniční investice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Přímé zahraniční investice (zkráceně PZI) jsou investice do jiné země za účelem získání podílu na kmenových akciích a rozhodovacích pravomocích ve výši alespoň 10 % (či takového podílu, který dává zahraničnímu investorovi rozhodující pravomoci). Podmínkou je trvalý zájem investora na společnosti a jeho podíl na řízení.

Typologie[editovat | editovat zdroj]

Podle způsobu vstupu[editovat | editovat zdroj]

 • Investice na zelené louce (greenfield). Investice do nových aktiv, např. Philips v Hranicích či Hyundai v Nošovicích.
 • Investice na hnědé louce (brownfield). Změna vlastnické struktury i investice do restrukturalizace (většina privatizačních PZI).
 • Akvizice a fúze (mergers and aquisitions). Ovládnutí již existujících aktiv, např. převzetí ČSOB finanční skupinou KBC.

Podle míry kontroly zahraničního vlastníka[editovat | editovat zdroj]

 • Podnik s menšinovým zahraničním podílem (10 – 50 %), např. podíl Boeingu v Aero Vodochody
 • Podnik pod zahraniční kontrolou, např. privatizace Rakony Rakovník do rukou Procter & Gamble

Dopady PZI na ekonomiku[editovat | editovat zdroj]

Přímé zahraniční investice mají řadu přímých i nepřímých dopadů na hostitelskou ekonomiku, které ovlivňují splnění většiny cílů hospodářské politiky. Pro hodnocení vhodnosti investice je třeba komplexně vnímat přímé i nepřímé dopady a brát v úvahu jejich čistý přínos v dlouhém období.

Pozitivní dopady[editovat | editovat zdroj]

 • Restrukturalizace nabídkové strany ekonomiky
 • PZI zvyšují vývozní výkonnost a nedluhově financují deficit běžného účtu, čímž přispívají ke zlepšení vnější rovnováhy i stability měny.
 • Nové pracovní příležitosti (především greenfields)
 • Příjmy z privatizačních PZI pro vládu

Negativní dopady[editovat | editovat zdroj]

 • PZI nemusí podporovat hospodářský růst a zaměstnanost, pokud vytlačují již existující investice, nenavazují vazby s domácími firmami nebo pokud se jejich produkce omezuje na technologicky méně náročné fáze produkčního řetězce a pokud nadnárodní firmy v zemi realizují nepříznivé strategie
 • Repatriace zisků do zahraničí, případně následný odliv PZI ze země ohrožují vnější rovnováhu země
 • Nárazový příliv PZI vychyluje měnový kurz z rovnovážné úrovně
 • PZI zahrnuje daňové úlevy ale i přímé dotace ze státních rozpočtů (např. firma Flextronics v Brně)
 • Investice na zelené louce jsou často doprovázeny negativními dopady na životní prostředí a obcházením zákonů dané země.[1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. VYHNÁNKOVÁ, Eva. Přímé zahraniční investice v ČR a jejich environmentální dopady. Brno, 2011 [cit. 2015-03-09]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Naděžda Johanisová. Dostupné online.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • SRHOLEC, Martin. Přímé zahraniční investice v České republice : Teorie a praxe v mezinárodním srovnání. [s.l.] : Linde, 2004. 172 s. ISBN 80-86131-52-1.