Optometrie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Foropter používaný k vyšetření refrakce lidského oka

Optometrie je nelékařská zdravotnická profese zaměřená na lidské oko a jeho vlastnosti. Specialista aplikující optometrii se nazývá optometrista. Jako u celé řady profesí, jsou i pravomoci optometristů v různých zemích jiné. Stěžejní náplní práce optometristy v České republice je především vyšetřování zrakových funkcí, stanovení příslušné dioptrické korekce a aplikace kontaktních čoček. Současně je optometrista také schopen poradit při výběru optimální korekční pomůcky. Je také schopen posoudit celkový stav zrakových funkcí, avšak nestanovuje diagnózu a neléčí oční choroby. Optometrie je společně s ortoptikou součástí primární péče o zrak na kterou navazuje lékařská péče - oftalmologie.

Obecně[editovat | editovat zdroj]

Termín optometrie pochází z řečtiny. Jedná se o složení slov optos (oko, vidění) a metrie (měření). Pozoruhodné je přiřazení významu pro vidění v anglickém jazyce. Tam frázi „I see“ lze vyložit také jako "rozumím", což dává smysl. Pokud chci něčemu porozumět, něco poznat, zjistit souvislosti, je potřeba velmi často onu věc také vidět. Dá se říci, že lidské oko je jakási brána do člověka samotného. Jinak řečeno, oko je v podstatě senzoricko-motorickou periferií mozku. Místem prvního zaznamenání odrazů světla, které poté putují do mozku, kde dochází k jejich analýze. Je až s podivem jak je vše psychické i fyziologické propojeno s okem resp. se zrakem či obecně s viděním. Řada nemocí se často nějak projeví zrakovými problémy. Jakékoliv zrakové postižení může také velmi ovlivnit psychiku člověka a tím i celý jeho život. Proto je třeba si neustále uvědomovat jak moc je pro nás zrak důležitý.

Zodpovědný přístup ke zrakovému aparátu společně se správným vyšetřením všech zrakových funkcí a odchylek, společně se stanovením ideální korekce, přispívá k celkovému dobrému zdravotnímu stavu a tím pádem i k optimální kvalitě života. Lidské bytí je založeno na interakci s okolním světem a zrakové vjemy tvoří jeho velkou část. Proto řada optometristů považuje své povolání za poslání které umožňuje lidem prožívat lepší život .

Na rozdíl od České republiky mají optometristé například ve Spojených státech daleko větší pravomoci a v řadě amerických státech má optometrista oprávnění používat i léčebných metod a předepisovat různé kapky masti či injekce.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Historie optometrie je přímo svázána s vývojem lékařských a vědních oborů zabývajících se zrakovým aparátem (anatomie, mikrobiologie, neurologie, fyziologie atd.), optiky, optických přístrojů, zobrazovacích technik a dalších oborů souvisejících s péčí o zrak. V České republice se často v různých textech dozvídáme, že je optometrie mladý obor. Z následujícího historického přehledu je patrné, že tomu tak není.

 • 1263 - první zmínka Rogera Bacona o tom, že čočky pomáhají lidem se zrakovými obtížemi
 • 1286 - přibližné datum vynálezu brýlí neznámým řemeslníkem v severní Itálii
 • 1604 - Johannes Kepler popisuje funkci sítnice a ukazuje, že konkávní čočky korigují krátkozrakost a konvexní čočky dalekozrakost
 • 1621 - Willebrord Snell objevuje zákon lomu
 • 1623 - Daza de Valdes ve Španělsku publikuje první knihu o optometrických principech "Použití brýlí" (The Use of Eyeglasses)
 • 1629 - král Karel I. uděluje v Londýně královskou listinu ctihodnému společenství výrobců brýlí (Worshipful Company of Spectacle Makers)
 • 1783 - John McAllister, Sr otvírá ve Philladelphii první americký obchod s optometrickým servisem, rodinná firma John McAllister & Son vyráběla zlaté a stříbrné brýle od roku 1816 do začátku dvacátého století
 • 1784 - Benjamin Franklin představuje rozdělené bifokální čočky
 • 1798 - John Dalton popisuje barvoslepost
 • 1801 - Thomas Young objevuje astigmatismus, první cylindrické čočky byly vyrobeny v roce 1821
 • 1843 - vynález zkušební sady čoček usnadnil stanovení brýlových předpisů bez zkoušení několika brýlí
 • 1847 - James Prentice, anglicky optik, přijíždí do USA a jeho syn Charles F. Prentice se stane "otcem americké optometrie."
 • 1851 - poprvé je vidět dovnitř oka pomocí vynálezu oftalmoskopu Hermanna von Helmholtze
 • 1856 - Hermann von Helmholtz sepisuje monumentální třísvazkové pojednání "Příručka fyziologické optiky" (Handbook of Physiological Optics), dílo bylo z němčiny do angličtiny přeloženo roku 1924 a editováno Jamesem P.C. Southallem
 • 1862 - Hermann Snellen vymýšlí zkušební optotyp pro měření zrakové ostrosti
 • 1864 - F. C. Donders vydává knihu "Odchylky při akomodaci a refrakci oka" (Anomalies of Accommodation and Refraction of the Eye) a stanovuje normy a zásady u korekčních předpisů, jako první používá ve zkušební sadě cylindrické čočky
 • 1865 - v disertační práci o refrakci použije Holanďan Verschoor poprvé slovo "optometrie"
 • 1872 - založena College of Optometry v Illinois, škola s nepřetržitou výukou optometrie, Monoyer navrhuje používat pro sílu čoček termín "dioptrie"
 • 1873 - Cuignet představuje metodu retinoskopie a její principy
 • 1886 - vydán anglický překlad knihy E. Landolta "Refrakce a akomodace oka a jejich odchylky" (Refraction and Accommodation of the Eye and Their Anomalies), kde používá, i přes vlažné přijetí optiků, pro vysvětlení refrakčních principů termín optometrie, Charles Prentice se zabývá prizmatickými dioptriemi při měření
 • 1887 - A. E. Ficke and F. A. Mueller experimentují s foukaným sklem pro kontaktní čočky
 • 1888 - vyrobena první sklerální kontaktní čočka, William Bohne vydává první knihu napsanou optometristou pro optometristy "Příručka pro oční optiky" (Handbook for Opticians)

Licence[editovat | editovat zdroj]

Procesy vzdělávání a praxe optometristů jsou v řadě zemí regulovány vládou. Jako u většiny zdravotnických oborů se vyžaduje i u optometristů značná kvalifikovanost a stálý přehled o nových trendech a postupech.

Optometrie je oficiálně uznána a vyučuje se:

Evropa[editovat | editovat zdroj]

V Evropě nejsou doposud stanovena jednotná pravidla pro získání licence (registrace) optometrie. Například v Německu se problematikou optometrie zabývají zejména oftalmologové a profesionálně trénovaní a certifikovaní optici. Ve Francii není žádná regulace optometrie a optometristé jsou často školení tak, že navštěvují ordinace soukromých oftalmologů.

Po vzniku Evropské unie vznikly organizace zaštiťující evropské školy a školy s výukou optometrie (AESCO Association of European Schools and Colleges of Optometry) a organizace vystupující pod označením Evropská rada optiky a optometrie (ECOO European Council of Optometry and Optics), která se snaží nastavit obecně platná pravidla tohoto oboru. Hlavním úkolem těchto organizací je optometrii v EU sjednotit a stanovit evropskou zkoušku z optometrie (evropský diplom optometrie), uznávaný celou EU.

Česká republika[editovat | editovat zdroj]

V České republice je optometrie vedena jako nelékařský zdravotnický obor. Optometrii lze v ČR studovat na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Dle platné legislativy se vždy jedná o tříleté bakalářské studium. Dále je možno navázat studiem magisterských a doktorských zdravotnických oborů na zmíněných nebo dalších fakultách a VŠ. Pro výkon profese optometristy je důležité bakalářské studium.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]