Ohybový moment

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Diagram průběhu ohybového momentu (červeně) a posouvající síly (modře) na prostém nosníku zatíženém osamělou silou uprostřed rozpětí. Diagram používá opačnou konvenci vykreslení, kladný ohybový moment je vykreslený nahoru.

Ohybový moment je statická veličina. Jde o moment síly způsobující ohyb prvku (trámu, desky apod). Značí se M a základní jednotka je newton krát metr. Tato veličina se používá k dimenzování nosných konstrukcí jak ve stavebnictví, tak i ve strojírenství.

Z momentu se obvykle počítá napětí dle vzorce . Ve vzorci označuje normálové napětí (Pa), ohybový moment (Nm) a – průřezový modul (m³).

Vztah mezi ohybovým momentem a posouvající silou udává Schwedlerova věta.

 

 

 

 

(1)