Národní zdravotnický informační systém

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Národní zdravotnický informační systém (NZIS) je výkonný nástroj Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Lze si jej představit jako prostředí, které slouží ke sběru a zpracování dat o zdraví české populace a českém systému zdravotní péče.

Vymezení NZIS[editovat | editovat zdroj]

NZIS byl zřízen zákonem č. 372/2011 Sb. Hlava III §70:

(1) Národní zdravotnický informační systém je jednotný celostátní informační systém veřejné správy určený

a) ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky,
b) k vedení Národních zdravotních registrů a zpracování údajů v nich vedených,
c) k vedení Národního registru poskytovatelů a Národního registru zdravotnických pracovníků a zpracování údajů v nich vedených,
d) k realizaci a zpracování výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatel, o determinantách zdraví, o potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s nimi a o výdajích na zdravotní služby,
e) pro potřeby vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví,
f) ke zpracování údajů uvedených v písmenech a) a d) pro statistické účely a k poskytování údajů a statistických informací v rozsahu určeném tímto nebo jinými právními předpisy, včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce. Do NZIS se předávají informace údaje bez souhlasu subjektu.

Provoz systému[editovat | editovat zdroj]

Zřizovatelem NZIS je Ministerstvo zdravotnictví ČR, které správou pověřilo ÚZIS ČR.

Údaje do Národního zdravotnického informačního systému se předávají pouze v elektronické podobě přímým zápisem nebo na technických nosičích způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Zdravotnické registry[editovat | editovat zdroj]

V letech 2009 až 2017 vzniklo 43 zdravotnických registrů za téměř 130 milionů korun, jejich roční provoz stojí přes 70 milionů korun.[1]

Data ČSSZ: Informační systém Pracovní neschopnost (IS PN)[editovat | editovat zdroj]

Informační systém z datových souborů ČSSZ[2]

Data ČSÚ[editovat | editovat zdroj]

 • Informační systém Bilance obyvatel
 • Informační systém Narození (IS NAR)
 • Informační systém Zemřelí (IS ZEM)

Data ÚZIS: Další registry[editovat | editovat zdroj]

 • Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
 • Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)
 • Národní registr zdravotnických pracovníků
Tento registr se stal nástrojem ostrého konkurenčního boje. Do zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, se dostal požadavek pravidelné registrace poskytovatelů. Ústavní soud v roce 2012 na návrh skupiny senátorů tento požadavek zrušil.[3]
 • Registr zdravotnických prostředků (RZPRO)
Registr provozuje na základě pověření Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Národní registr hrazených zdravotních služeb
Registr, který bude získávat údaje od zdravotních pojišťoven.
 • Transplantační registry
 • Informační systém výzkumných a inovativních projektů (ISVP)

Národní zdravotní registry[editovat | editovat zdroj]

 • Národní diabetologický registr (NDR)
 • Národní kardiochirurgický registr (NKR)
 • Národní onkologický registr (NOR)
 • Národní registr asistované reprodukce (NRAR)
 • Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)
 • Národní registr intenzivní péče
Registr v pořizovací ceně 2,5 mil. Kč nebyl vůbec spuštěn. Nemocnice odmítly registr využívat a přispívat do něj svými daty a dál používaly své informační systémy. Koordinační středisko MZd navíc registr pořídilo i přesto, že ho k tomu nepověřilo Ministerstvo zdravotnictví a zřízení registru nevyplývalo ani ze zákona. Vybudování tohoto registru NKÚ vyhodnotil jako porušení rozpočtové kázně.[1]
 • Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI)
 • Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI)
 • Národní registr kloubních náhrad (NRKN)
 • Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD)
 • Národní registr nemocí z povolání (NRNP)
 • Národní registr novorozenců (NRNAR)
 • Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve (NROVDK)
 • Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV)
 • Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)
 • Národní registr potratů (NRPOT)
 • Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ)
 • Národní registr rodiček (NRROD)
 • Národní registr vrozených vad (NRVV)
 • Národní registr úrazů (NRU)

Registr nelékařských pracovníků a Registr výzkumných a inovativních projektů[editovat | editovat zdroj]

Pořízení registrů NKÚ vyhodnotil jako porušení rozpočtové kázně a udělil pokutu za více než 24 milionů korun.[1]

Registry hygienické služby[editovat | editovat zdroj]

 • Informační systém infekční nemoci (ISIN)
 • Registr pohlavních nemocí (RPN)
 • Registr tuberkulózy (RTBC)
 • Registr chemických látek a prostředků – CHLAP
 • Registr akutních respiračních infekcí – ARI
 • Informační systém Pandemie
 • Pitná voda – IS PiVo
 • Registr hygieny dětí a mladistvých – HDM
 • Registr hygieny výživy – HVY
 • Registr kategorizace prací – KaPr
 • Předměty běžného užívání – IS PBU
 • Registr epidemiologie – EPI
 • Registr hygieny obecné a komunální – RHOK
 • Registr oznámených potravin – ROP[4]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c NKÚ, 5. 2. 2018 - V letech 2009 až 2017 zaplatil resort zdravotnictví 130 milionů za zdravotnické registry. Vznikly i takové, které nebyly využívány
 2. Registry NZIS. www.uzis.cz [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-02-20. 
 3. ÚS zrušil ..některá ustanovení zákona o zdravotních službách pro rozpor s ústavou
 4. ÚZIS - Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví. www.uzis.cz [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-03.