Národní zdravotnický informační systém

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Národní zdravotnický informační systém (NZIS) je výkonný nástroj Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Lze si jej představit jako prostředí, které slouží ke sběru a zpracování dat v souvislosti se zdravím české populace.

NZIS je definován zákonem č. 372/2011 Sb. Hlava III §70:

(1) Národní zdravotnický informační systém je jednotný celostátní informační systém veřejné správy určený

a) ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky,
b) k vedení Národních zdravotních registrů a zpracování údajů v nich vedených,
c) k vedení Národního registru poskytovatelů a Národního registru zdravotnických pracovníků a zpracování údajů v nich vedených,
d) k realizaci a zpracování výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatel, o determinantách zdraví, o potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s nimi a o výdajích na zdravotní služby,
e) pro potřeby vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví,
f) ke zpracování údajů uvedených v písmenech a) a d) pro statistické účely a k poskytování údajů a statistických informací v rozsahu určeném tímto nebo jinými právními předpisy, včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce. Do NZIS se předávají informace údaje bez souhlasu subjektu.

Zřizovatelem NZIS je Ministerstvo zdravotnictví ČR, které správou pověřilo ÚZIS ČR.

Údaje do Národního zdravotnického informačního systému se předávají pouze v elektronické podobě přímým zápisem nebo na technických nosičích způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.