Přeskočit na obsah

Melodická moll

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Melodická moll (přesněji melodická mollová stupnice) je pojem z oboru hudební nauky označující specifický typ sedmitónové hudební stupnice.

Složení melodické mollové stupnice[editovat | editovat zdroj]

Složení melodické mollové stupnice se liší při vzestupném a sestupném běhu. Při vzestupném běhu obsahuje stupnice na šestém stupni interval velké sexty a na sedmém stupni interval velké septimy, ostatní intervaly jsou shodné jako u běžné (diatonické) mollové stupnice. Při sestupném běhu je použita malá septima a malá sexta, takže je složení úplně shodné s diatonickou mollovou stupnicí.

Notový zápis melodické mollové stupnice v tónině a moll

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita stupnice a moll, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

Stupeň Interval
(vzestup)
a moll
(vzestup)
Interval
(sestup)
a moll
(sestup)
I prima a prima a
II velká sekunda h velká sekunda h
III malá tercie c malá tercie c
IV čistá kvarta d čistá kvarta d
V čistá kvinta e čistá kvinta e
VI velká sexta fis malá sexta f
VII velká septima gis malá septima g
VIII = I oktáva a oktáva a

Význam a použití[editovat | editovat zdroj]

Melodická mollová stupnice oproti harmonické moll neobsahuje „nezpěvný“ interval tří půltónů mezi malou sextou na šestém a velkou septimou na sedmém stupni. Intervalové schéma harmonické moll 2-1-2-2-1-3-1 je ve vzestupné melodické moll změněno na diatonický postup 2-1-2-2-2-2-1. Různé verze vzestupné a sestupné stupnice znamenají výrazné oživení melodických možností a také umožňují kombinovat durovou subdominantu a dominantu vzestupné části s mollovou subdominantou a dominantou sestupné části, jak ukazuje následující odstavec.

Harmonie melodické moll[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka ukazuje na příkladu melodické stupnice a moll kvintakordy a septakordy, které mohou být použity na jejích jednotlivých stupních. Podrobnosti k významu akordových značek lze najít v článku Akordová značka.

Kromě zde uvedených akordů lze často použít (a také jsou používány) i akordy postavené na harmonické moll z tabulky Harmonie harmonické moll.

Vzestupná[editovat | editovat zdroj]

Stupeň Tón (a moll) Kvintakord Příklad (a moll) Septakord Příklad (a moll)
I a mollový velký mollový
II h mollový malý mollový
III c zvětšený zvětšený
IV d durový dominantní
V e durový dominantní
VI fis zmenšený malý zmenšený
VII gis zmenšený malý zmenšený

Sestupná[editovat | editovat zdroj]

Stupeň Tón (a moll) Kvintakord Příklad (a moll) Septakord Příklad (a moll)
I a mollový malý mollový
II h zmenšený malý zmenšený
III c durový velký
IV d mollový malý mollový
V e mollový malý mollový
VI f durový velký
VII g durový dominantní

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]