Limburština

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

Limburština je východní dolnofrancký jazyk používaný v Limburku a Porýní poblíž nizozemsko-německo-belgické hranice. Oblast kde je používán zhruba odpovídá širokému kruhu od Venlo přes Düsseldorf, Cáchy, Maastricht, Hasselt a zpět k Tienenu. V některých oblastech je obecně používán jako hovorový jazyk k běžné každodenní komunikaci.

Sdílí mnoho společných charakteristik jak s němčinou, tak s nizozemštinou a je tak někdy považován jen za variantu jednoho z těchto jazyků.

V moderních komunitách belgické a nizozemské provincie Limburk jsou velmi obvyklé idiolekty kombinující běžnou nizozemštinu s přízvukem a gramatickými a výslovnostními tendencemi odvozenými z limburštiny. Takováto "limburská nizozemština" je pak také někdy nazývána prostě "limburštinou".