Kontaktní čočka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Kontaktní čočky)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kontaktní čočka je moderní optická zdravotní pomůcka určená k nasazení přímo na oční rohovku. Slouží především ke korekci optických vad zraku, jako jsou krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus nebo presbyopie, jelikož někdy zrak nefunguje tak jak má, tzn. že světelné paprsky by měly do oka vstupovat panenkou a měly by být zaostřeny rohovkou a čočkou, ale již se tomu tak nestane.[1] Čočka ohýbá světlo, které jí prochází. Tak převrací obraz a zaostřuje jej na sítnici. Mozek potom převrací obraz do správné polohy. Když obraz nedopadne do správného bodu na sítnici, je rozmazaný.[2] Také má funkci ochrannou při některých očních onemocněních, nebo kosmetickou v případě změny barvy oka při použití barevné kontaktní čočky.

Prostřednictvím zrakového ústrojí přijímá člověk asi 80 % všech informací. V dnešní době jsou tedy kontaktní čočky velmi využívané a ulehčují běžný život, jelikož brýle jsou na různé činnosti (sport apod.) nepraktické.[3]

Kontaktní čočky existují již od konce 19. století, za několik desítek let se ale díky modernějším technologiím značně změnily. Dají se dělit podle mnoha kritérií. To nejzákladnější dělení je dělení podle materiálu na dvě velké skupiny – tvrdé a měkké kontaktní čočky. Dále např. podle doby nošení, tedy jak dlouho lze jednu čočku používat, a četnosti výměny – jak často se z oka musí vyjímat, jestli ji lze nosit jen přes den nebo kontinuálně i přes noc.[4]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Přístroj, na kterém O. Wichterle vyrobil první kontaktní čočky

Éra kontaktních čoček se započala v roce 1887 výrobou první tvrdé kontaktní čočky ze skla. Postupem času byl tento model skleněné čočky vylepšován, např. podle odlitku rohovky, aby čočka na oku lépe seděla, později se skleněné kontaktní čočky vyráběly přímo na míru pacientovi. Po vynálezu plexiskla v roce 1933 se kontaktní čočky začaly vyrábět i z tohoto lehčího materiálu (PMMA), což napomohlo k lepší centraci čočky na oku, než jak tomu bylo doposud s těžšími skleněnými čočkami.

V letech 1952–1955 v Československu pracovali na vývoji vhodných polymerů Otto Wichterle, tehdejší profesor na VŠCHT v Praze, a Drahoslav Lím, jeho nejlepší žák a asistent. Dodnes se traduje historka objevu polymeru pro kontaktní čočky, jak počátkem roku 1955 Lím nestihl dokončit práci, kterou si pro ten den určil, a svůj syntetizovaný produkt nedodělal a pospíchal na vlak domů, do Senohrab. Druhý den ráno zjistil, že směs se přes noc změnila v měkkou průhlednou hmotu. Tak vznikl základní materiál pro měkké kontaktní čočky. Pak již následoval patent na hydrofilní gel zvaný polyHEMA, který nesl číslo 91918 a datum 23. dubna 1955. V 60. letech následně Wichterle a Lím zavedli techniku výroby kontaktních čoček odstředivým litím. Tento výrobní postup výrazně snížil výrobní náklady na kontaktní čočky a umožnil jejich masové rozšíření.

V sedmdesátých letech se měkké i tvrdé čočky rozvíjely spolu s objevy nových materiálů:

 • tvrdé čočky s novými plynopropustnými materiály,
 • měkké čočky s dalšími vynalezenými, dokonalejšími polymery.

Vývoj pokračuje dodnes.[5]

Materiály[editovat | editovat zdroj]

Jak již bylo zmíněno, v dnešní době se kontaktní čočky dělí do dvou velkých skupin – na tvrdé a měkké. Obě tyto skupiny mají pak další specifické podskupiny.

Tvrdé kontaktní čočky[editovat | editovat zdroj]

 • PMMA (tvrdé, plynům nepropustné)
 • RGP („rigid gas permeable“ neboli tvrdé plynopropustné)

Tvrdé kontaktní čočky jsou většinou určeny pro dlouhodobější nošení, např. roční.

Výhody[editovat | editovat zdroj]

Hlavní výhodou tvrdých čoček je že mají stabilní tvar a jejich optické vlastnosti se při aplikaci na oko nemění. Tuhý materiál je mechanicky odolnější než měkký, životnost RGP čoček je až několik let. Údržba je jednoduchá a hlavně, v případě alergie na měkké kontaktní čočky lze úspěšně nosit RGP čočky. Jsou také schopné korigovat přirozeně nepravidelný tvar rohovky tím, že mezi povrchem čočky a rohovkou vzniká slzná čočka, která kompenzuje vady rohovky. Díky tomu poskytuje i obyčejná sférická tvrdá čočka dobrou úroveň vidění u lidí s astigmatismem nebo narušeným tvarem rohovky jako je keratoconus (vyklenutí rohovky).

Nevýhody[editovat | editovat zdroj]

Tvrdé čočky (PMMA) nepropouštějí k rohovce žádný kyslík, proto se už dnes téměř nepoužívají. Při první aplikaci jsou tvrdé čočky často nepohodlné, uživatel si na ně musí postupně přivykat, někdy je nutné jejich tvar upravovat tak, aby zadní plocha čočky přesně kopírovala rohovku a čočky dobře "seděly". Jejich cena je obvykle vyšší než u měkkých čoček.[6]

Měkké kontaktní čočky[editovat | editovat zdroj]

 • hydrogelové
 • silikon-hydrogelové
 • hybridní (střed jsou RGP čočky, okraj je měkký) – používají se málo

Od roku 1999 jsou některé druhy silikon-hydrogelových kontaktních čoček s vysokou propustností pro kyslík schváleny pro prodloužené nošení, tedy pro nošení i přes noc, pro delší než denní. Dnes (2020) se tento režim nošení nedoporučuje, protože při dlouhodobém nošení je vyšší riziko komplikací.

Výhody[editovat | editovat zdroj]

Výhodou měkkých kontaktních čoček je hlavně pohodlné nošení, snadná aplikace a příznivá cena. Silikon-hydrogelové kontaktní čočky mají vysokou propustnost kyslíku, která zajišťuje dobré dýchání rohovky, na druhé straně mají oproti hydrogelovým čočkám často horší smáčenlivost, vyšší tuhost a tendenci k tvorbě lipidických usazenin.

Nevýhody[editovat | editovat zdroj]

Měkké kontaktní čočky jsou z „náchylnějšího“ materiálu, který se nošením rychle zanáší. Je třeba je pravidelně měnit, protože se na nich tvoří lipidové, bílkovinné a další usazeniny ze slzného filmu. Nesprávným výběrem čočky, nedodržováním režimu nošení (přenášením) a zanedbáváním péče mohou nastat komplikace, zejména zánět spojivek či neovaskularizace rohovky.[7]

Doba nošení[editovat | editovat zdroj]

Každý model kontaktních čoček je určen pro určitý režim nošení, tzn. po jak dlouhou dobu může být čočka v kuse nasazena na oku.

Denní režim nošení[editovat | editovat zdroj]

Čočka by měla být na oku nasazena max. 16 hodin denně (u některých modelů je tato doba vzhledem k nízké propustnosti pro kyslík omezena i na 10 hodin). Kontaktní čočka s denním režimem nošení se ráno nasadí do oka a večer uloží do roztoku pro opětovné nasazení druhý den.

Režim prodlouženého nošení[editovat | editovat zdroj]

Prodloužené nošení je povoleno u některých kontaktních čoček, které se nosí v denním režimu a mají vysokou propustnost pro kyslík. Čočky s prodlouženým režimem nošení se dají nosit i přes noc, ale maximálně 6 dní v kuse. Zároveň se tímto nošením zkracuje celkový čas použitelnosti čočky (např. u měsíčních se o týden zkrátí).

Kontinuální nošení[editovat | editovat zdroj]

Kontaktní čočky pro kontinuální nošení je možné nosit přes den i noc celou dobu jejich použitelnosti (např. měsíční 30 dní a nocí nepřetržitě). Toto nošení by určitě mělo být schváleno očním odborníkem, nevyhovuje každému oku.[8]

Četnost výměny[editovat | editovat zdroj]

Četnost výměny určuje, jak dlouho je jedna kontaktní čočka použitelná, kolik dní je možné ji nosit.

Měkké kontaktní čočky mají různé životnosti:

 • denní – ráno se nasadí a večer vyhodí,
 • čtrnáctidenní a měsíční – každý večer se z oka vyjímají a vkládají do roztoku na kontaktní čočky pro desinfekci a opětovné získání vlhkosti (pokud nejsou pro kontinuální nebo prodloužené nošení).
 • Konvenční čočky čtvrtletní nebo i roční se dnes používají méně s ohledem na náročnější údržbu.

Tvrdé kontaktní čočky propustné pro plyny jsou velice trvanlivé, mohou vydržet i několik let bez výměny.[9]

Péče o čočky[editovat | editovat zdroj]

Péčí o čočky se označuje jejich čištění, desinfekce případně lubrikace a udržování smáčenlivosti, a to pomocí speciálních roztoků. Péče o čočky je nutná při nošení všech typů čoček kromě čoček jednodenních.[10]

Znehodnocování čoček[editovat | editovat zdroj]

Vlivem nošení se na kontaktních čočkách postupně usazují vápenaté, bílkovinné, lipidické a jiné sedimenty, ve kterých mohou růst mikroorganismy. Proto je nutné čočky řádně čistit vhodnými roztoky, které z nich odstraní sedimenty a vydesinfikují je.

Druhy roztoků[editovat | editovat zdroj]

Čočky se čistí speciálními roztoky, jejichž složení zajišťuje čištění, desinfekci, hydrataci a případně i lubrikaci. Různé značky roztoků se liší svým složením, všechny však musí být sterilní, mít vhodné pH a tonicitu. Bez zvlhčování roztokem by kontaktní čočky vyschly.

Peroxidový roztok[editovat | editovat zdroj]

Peroxidový roztok je stabilizovaný 3% roztok peroxidu vodíku. Účinek peroxidického roztoku spočívá v tom, že při kontaktu peroxidu s katalyzátorem, který je buď na dně speciálního pouzdra, nebo se přidá ve formě tabletky či jiného roztoku, se peroxid rozkládá "bublá" na vodu a atomární kyslík. Ten má silné oxidační účinky a zároveň čočky desinfikuje i čistí. Čočky je třeba nechat v pouzdře s roztokem minimálně několik hodin, dokud neskončí reakce. Jinak hrozí poleptání oka.

Čištění čoček[editovat | editovat zdroj]

Před vyjmutím čoček z očí je třeba si omýt ruce a vylít použitý roztok z pouzdra. Obě misky pouzdra na kontaktní čočky by pak měly být vymyty roztokem a naplněny novým roztokem. Po vyjmutí čoček z očí se doporučuje položit je na dlaň, kápnout na ně pár kapek roztoku a promnout je prstem. Pokud by čočky kvůli nevhodnému uložení oschly, je třeba je opatrně znovu hydratovat.

Péče o pouzdro[editovat | editovat zdroj]

Pouzdro na kontaktní čočky je rovněž potenciálním zdrojem bakterií a plísní. Nedoporučuje se pouzdro čistit jiným prostředkem než roztokem na čočky. Pouzdro je vhodné měnit spolu s čočkami. Nedoporučuje se ani voda z vodovodu, která může obsahovat bakterie.

Komplikace[editovat | editovat zdroj]

Komplikacemi způsobenými nošením kontaktních čoček je postiženo asi 4 % jejich uživatelů, v dnešní době se však ve většině případů jedná o nedodržení základních pravidel hygieny nebo přenášení kontaktních čoček uživatelem.

Použití při konkrétních vadách[editovat | editovat zdroj]

Jednotlivé oční vady mají specifické souvislosti s použitím kontaktních čoček:

 • krátkozrakost - lehce ohýbají světelné paprsky směrem ven, aby je bylo možné zaostřit o něco dále až přímo na sítnici
 • dalekozrakost - lehce ohýbají světelné paprsky směrem dovnitř, aby je bylo možné zaostřit o něco blíže až přímo na sítnici
 • astigmatismus – záleží na úhlu pootočení měkké čočky na rohovce, bývá jen několik málo správných poloh (dvě, jediná).
 • keratoconus (vyklenutí rohovky) - Principem je využití přítlačné síly čočky, která omezuje vyklenování rohovky na oku s keratokonem.

Profesní organizace[editovat | editovat zdroj]

Jednou z hlavních společností kolem kontaktních čoček je Česká kontaktologická společnost, dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček.[11]

Další významnou roli v českém světě kontaktních čoček hraje také Společenstvo českých optiků a optometristů, které se věnuje nejen profesní stránce, ale také legislativě, vzdělávání a různým kongresům či veletrhům české optiky a optometrie.[12]

Barevné kontaktní čočky[editovat | editovat zdroj]

Barevné kontaktní čočky slouží ke změně barvy vaší duhovky. Jsou oblíbené u mladší generace, kdy se používají hlavně jako kosmetická pomůcka, dokáží upoutat pozornost k vašemu obličeji a také unavené oči vypadají s barevnými čočkami svěžejší. Barevné kontaktní čočky lze také nosit, pokud má nositel nepravidelně zabarvenou či zjizvenou duhovku, protože dokáží tuto vadu dokonale zakrýt. Změna barvy vaší duhovky je velmi rychlá a přitom dokáže úplně změnit váš vzhled. Barevné kontaktní čočky se vyrábí dioptrické i nedioptrické, takže ani nositelé brýlí či klasických kontaktních čoček nejsou o tuto možnost připraveni. Barevné kontaktní čočky se většinou vyrábí se zakřivením 8.60. Průměr bývá obvykle větší než u standardních čoček a výjimkou nejsou ani čočky, které mají průměr přes 15mm.

Varianty barevných čoček[editovat | editovat zdroj]

Krycí kontaktní čočky dokáží změnit barvu i u velmi tmavých očí. Tónovací kontaktní čočky vaši barvu pouze jemně zvýrazní a oči rozjasní, vyrábí hlavně v odstínech modré a zelené barvy.

Extrémem mezi barevnými kontaktními čočkami jsou tzv. Crazy čočky, které promění vaše oko do neuvěřitelných obrazců. Například můžete mít oko celé černé, červené, žluté, pruhované jako zebra nebo jako divoká šelma. Crazy kontaktní čočky se vyrábí s dioptriemi i bez nich.

Jak fungují barevné kontaktní čočky?[editovat | editovat zdroj]

Barva je uvnitř čočky, takže se nositel nemusí obávat obarvení či poškození jeho vlastního oka. Materiál, ze kterého se vyrábí barevné kontaktní čočky, je převážně stejný jako u klasických dioptrických čoček a nazývá se hydrogel. Hydrogel nijak nepoškozuje samotné oko a propouští velmi dobře vzduch, takže se oko pod ním „nedusí“. Při dlouhodobém nošení kontaktních čoček je ovšem doporučována pravidelná kontrola u očního lékaře.

Výrobci barevných kontaktních čoček[editovat | editovat zdroj]

Na trhu je velký výběr barevných kontaktních čoček, vyrábí je skoro každý výrobce klasických kontaktních čoček. Mezi hlavní výrobce patří CIBA Vision, Johnson & Johnson, Bausch & Lomb, Cooper Vision, FreshKon, GEO Medical a pak také Wilens, MaxVUE a Contactino, kteří produkují cenově dostupnější barevné kontaktní čočky.


Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. RADILOVÁ, Kateřina. Zrak. Říčany: SUN, 2018. ISBN 978-80-7371-617-2. Kapitola Naše tělo a zdraví, s. 81. 
 2. STLOUKALOVÁ, Zuzana. Zrak. Praha: Svojtka&Co, 2012. ISBN 978-80-256-0582-0. Kapitola Smysly, s. 160. 
 3. BENEŠOVÁ, Marika. Zrak. Brno: DIDAKTIS, 2003. ISBN 978-80-86285-67-2. Kapitola Smyslová ústrojí, s. 171. 
 4. Základní informace o kontaktních čočkách [online]. max-optik.cz [cit. 2015-12-30]. Dostupné online. 
 5. Historie o kontaktních čočkách [online]. Optika Fénix [cit. 2015-12-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-12-17. 
 6. Tvrdé a měkké kontaktní čočky [online]. Optika Fénix [cit. 2015-12-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-12-16. 
 7. Tvrdé a měkké kontaktní čočky [online]. Sto optik [cit. 2015-12-30]. Dostupné online. 
 8. Režim nošení [online]. Optika Fénix [cit. 2015-12-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-12-16. 
 9. Výměna [online]. Optika Fénix [cit. 2015-12-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-12-16. 
 10. Péče o kontaktní čočky [online]. cocky.cz [cit. 2011-05-02]. Dostupné online. 
 11. Společnost [online]. cks.cz [cit. 2015-12-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 12. Společnost [online]. scoo.cz [cit. 2015-12-30]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]