Intervenční centrum

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Intervenční centrum je zařízení sociálních služeb upravené v § 60a zákona o sociálních službách.[1] Nabízí pomoc osobám ohrožených násilným chováním osob ve společné domácnosti, osob, které byly vykázány ze společného obydlí. Jedná se o služby ambulantní, terénní nebo pobytové. Usilují především o poskytnutí pomoci v krizi, zajištění bezpečí a navrácení osob do běžného života.

Intervenční centrum je navazující sociální služba pro osoby ohrožené domácím násilím.

Poskytují intenzivní krátkodobou pomoc, případně poskytují kontakty na jiné organizace a informace o návazných službách, které mohou těmto lidem pomoci. S intervenčním centrem je možné se spojit kdykoli a kdokoli ho může požádat o pomoc při řešení problematiky domácího násilí.[2]

Činnosti služby[editovat | editovat zdroj]

 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zajištění spolupráce mezi jinými organizacemi, intervenčnímu centry, policií ČR a jinými orgány veřejné správy

Při formě pobytové:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy[1]

Pomoc, kterou intervenční centra poskytují[editovat | editovat zdroj]

Intervenční centra informují zájemce i veřejnost o nabízených službách pomocí letáčků, brožur apod. Spolupracují s Policií ČR a dalšími institucemi. Intervenční centra působí v krajských městech ČR. Intervenční centra pomáhají osobám ohrožených domácím násilím při řešení jejich krizové situace a při návratu do běžného života. Intervenční centra poskytují individuální psychologickou a sociálně-právní pomoc. Jedná se především o poradenství, krizovou intervenci, psychologickou a emocionální podporu, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání záležitostí. Patří tam zejména právní poradenství, pomoc při jednání s úřady a dalšími institucemi.

Většina intervenčních center je sdružena v Asociaci pracovníků intervenčních center ČR.[3]

Formy služeb intervenčního centra[editovat | editovat zdroj]

Ambulantní služba je poskytována v prostředí intervenčního centra.

Terénní v závažných a opodstatněných případech je možné poskytnout služby v místě bydliště nebo na místě, které si ohrožená osoba určí. Z bezpečnostních důvodů musí být na návštěvě přítomni dva pracovníci intervenčního centra.

Pobytové pokud má intervenční centrum technické a prostorové podmínky je možné nabídnout pomoc při zajištění ubytování nebo pomoc při zajištění stravy. V opačném případě by mělo mít intervenční centrum sjednáno krizové lůžko pro případ potřeby.[3]

Pravidla poskytování služby[editovat | editovat zdroj]

 • služby intervenčního centra jsou bezplatné
 • uživatel má možnost vystupovat anonymně
 • uživatel uzavírá s centrem smlouvu (ústní či písemná)
 • od uživatele je očekávám aktivní přístup při řešení problému
 • délka spolupráce je stanovena dle náročnosti situace a na dohodě s uživatelem služby
 • konzultace probíhá přibližně 50–60 minut
 • uživatel je poučen o možnostech stížností na poskytování služby
 • další osoby (příbuzní, blízcí) mohou být přizváni na konzultaci pouze po dohodě s uživatelem služby

Cílem je pomoci uživatelům sociální služby ohroženými domácím násilím vyřešit jejich nepříznivou životní situaci.[3]

Seznam intervenčních center v Česku[editovat | editovat zdroj]

 • IC Brno, Sýpka 25, 613 00 Brno - Černá Pole
 • IC Liberec, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30
 • IC České Budějovice, Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice
 • IC MMSK I.- Ostrava, 28. října 124, 702 00 Ostrava
 • IC Havířov, Opletalova 4/607, 736 01 Havířov - Šumbark
 • IC Hradec Králové, Kotěrova 847, 500 03 Hradec Králové
 • IC Jihlava, Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava
 • IC Olomouc, Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
 • IC Pardubice, Erno Košťála 980, 530 12 Pardubice
 • IC Plzeň, Cukrovarská 16, 326 00 Plzeň
 • IC Praha, Chelčického 39, 130 00 Praha 3[4]
 • IC Kladno, Jana Palacha 1643, 272 01 Kladno
 • IC Sokolov, J.K. Tyla 461, 356 01 Sokolov
 • IC Ústí nad Labem, K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice
 • IC Zlín, U Náhonu 5208, 760 01 Zlín[2]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále také jen "zákon o sociálních službách"), § 60a. [cit. 2016-06-07]. Dostupné online.
 2. a b BUSKOTTE, Andrea, VANÍČKOVÁ HORNÍKOVÁ, Lucie (ed.). Z pekla ven: žena v domácím násilí. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1786-6.
 3. a b c ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2.
 4. Intervenční centrum Praha [online]. Praha [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: http://www.intervencnicentrum.cz/kontakt.html