ISM pásmo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pásma ISM (tzv. bezlicenční pásmo) jsou mezinárodně stanovené části rádiového spektra určené pro průmyslové, vědecké a zdravotnickém použití vyjma telekomunikačního použití (zkratka ISM znamená industrial, scientific and medical).[1] Tyto vyhrazené rádiové frekvence slouží k ohřívání v průmyslu, domácnostech (mikrovlnná trouba) a zdravotnictví (fyzioterapie, chirurgie) a šíří přitom do okolí elektromagnetické rušení, které nelze odstranit a ruší rádiovou komunikaci, a proto nemohou být státem pronajímány (licencované zpoplatněné využití). ISM pásma jsou deklarována jako volná, což znamená že je v nich při použití homologovaného (schváleného) zařízení dovolen telekomunikační provoz bez licenčních poplatků, avšak bez garance proti rušení. V Česku je využívání vymezených kmitočtů umožněno všeobecnými oprávněními,[2] které vydává Český telekomunikační úřad.

Využití[editovat | editovat zdroj]

Historicky k vyhrazení jednotných pásem ISM došlo právě kvůli potřebě regulovat komerční využití a omezit ho jen na určené kmitočty. Především průmysl a medicína úspěšně využívají radiofrekvenční ohřev nebo přenos energie na krátké vzdálenosti.

Ohřev[editovat | editovat zdroj]

Příkladem zařízení pracujících s velkými výkony je vysokofrekvenční ohřev a svařování plastických hmot, budiče CO2 laserů nebo prohřívání a hypertermické ošetření tkání. V domácnostech pracuje v ISM pásmu (2,45 GHz) mikrovlnná trouba.

Komunikace[editovat | editovat zdroj]

Protože výkonová zařízení pro radiofrekvenční (RF) ohřev nejsou příliš rozšířená a jejich vyzařování je většinou dosti odstíněné, využívají se tato průmyslová pásma (spolu s dalšími pásmy) i pro komunikační účely - tzv. zařízeními krátkého dosahu (SRD - Short Range Devices), což v Česku umožňuje Český telekomunikační úřad pomocí všeobecného oprávnění VO-R/10.[3] Příkladem SRD jsou RF štítky (RFID) v obchodech i ve výrobě, přenos údajů od bezdrátových teploměrů, požárních hlásičů nebo od čidel vloupání, dálkové ovládání, radarové hlásiče pohybu (24 GHz), přenos obrazu (CCTV) a další.

Ve venkovských ale i městských oblastech mají velký význam poskytovatelé internetu, kteří provozují WiFi sítě (a obecně sítě WAS/RLAN) pro tzv. připojení poslední míle, v bezlicenčních pásmech 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz a 60 GHz.[4] Takový způsob využití spektra ale nespadá ani do pásem ISM, ani do zařízení krátkého dosahu, ale pod širokopásmový přenos dat, jehož podmínky jsou upraveny všeobecným oprávněním VO-R/12.[5]

Pro komunikaci M2M (zařízení-zařízení, někdy překládáno také jako "stroj-stroj") nebo internet věcí (IoT) se využívá jak technologie Wi-Fi (WLAN) pro přenos většího objemu dat na krátkou vzdálenost, tak technologie na subgigahertzových pásmech s opačnými vlastnostmi (velký dosah, minimální objem dat, extrémní životnost baterie).

Tato pásma používají např. vysílačky RC modelů apod., vedle těchto využití se využívají také komerčně.

Komerční využití[editovat | editovat zdroj]

Tabulky pásem[editovat | editovat zdroj]

Pásmo 2,4 GHz[editovat | editovat zdroj]

Pásmo 2,4 GHz zahrnuje standardy IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n a IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6). V pásmu 2,4 GHz je definováno 14 kanálů, které jsou od sebe vzdáleny 5 MHz s výjimkou 12 MHz prostoru před kanálem 14.[6]

Seznam kanálů v pásmu 2,4 GHz[7]
Kanál F0 (MHz) Frekvenční
rozsah
(MHz)
Většina
světa
Česko Severní
Amerika
Japonsko
01 2412 2401–2423 Ano Ano Ano Ano
02 2417 2406–2428 Ano Ano Ano Ano
03 2422 2411–2433 Ano Ano Ano Ano
04 2427 2416–2438 Ano Ano Ano Ano
05 2432 2421–2443 Ano Ano Ano Ano
06 2437 2426–2448 Ano Ano Ano Ano
07 2442 2431–2453 Ano Ano Ano Ano
08 2447 2436–2458 Ano Ano Ano Ano
09 2452 2441–2463 Ano Ano Ano Ano
10 2457 2446–2468 Ano Ano Ano Ano
11 2462 2451–2473 Ano Ano Ano Ano
12 2467 2456–2478 Ano Ano Ne[B 1] Ano
13 2472 2461–2483 Ano Ano Ne[B 1] Ano
14 2484 2473–2495 Ne Ne Ne Jen 11b[B 2]
  1. a b V USA jsou kanály 12 a 13 povoleny jen s nízkým výkonem, ale kvůli riziku rušení se obvykle nepoužívají.
  2. V Japonsku je 14. kanál povolen pouze pro 802.11b, při použití 802.11n povolen není.

Pásmo 5 GHz pro Česko[editovat | editovat zdroj]

Pásmo 5 GHz zahrnuje standardy IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be. V pásmu 5 GHz je až 200 kanálů, ale nejsou všechny definovány. Číslo kanálu určuje střední frekvenci a šířku kanálu. Kanály s větší šířkou překrývají ty s menší šířkou, takže je k dispozici například 38 nepřekrývajících se kanálů o šířce 20 MHz. Pro některé frekvence nejsou menší (10 MHz) nebo větší šířky (40, 80 a 160 MHz) definovány, takže jsou k dispozici například jen tři nepřekrývající se kanály 160 MHz, ale nejsou pro ně využity všechny dostupné frekvence.

Seznam kanálů v pásmu 5 GHz pro Česko[7]
Kanál F0(MHz) Frekvenční
rozsah
(MHz)
Šířka
kanálu
(MHz)
Poznámka
36 5180 5170–5190 20 Pouze uvnitř budov
40 5200 5190–5210 20 Pouze uvnitř budov
44 5220 5210–5230 20 Pouze uvnitř budov
48 5240 5230–5250 20 Pouze uvnitř budov
52 5260 5250–5270 20 Pouze uvnitř budov
56 5280 5270–5290 20 Pouze uvnitř budov
60 5300 5290–5310 20 Pouze uvnitř budov
64 5320 5310–5330 20 Pouze uvnitř budov
100 5500 5490–5510 20
104 5520 5510–5530 20
112 5560 5550–5570 20
116 5580 5570–5590 20
120 5600 5590–5610 20
124 5620 5610–5630 20 možné rušení s meteoradarem 5630 MHz Brdy
128 5640 5630–5650 20 možné rušení s meteoradarem 5630 MHz Brdy a 5645 MHz Skalky
132 5660 5650–5670 20
136 5680 5670–5690 20
140 5700 5690–5710 20

Pásmo 6 GHz[editovat | editovat zdroj]

Americká FCC během Trumpovy administrativy alokovala téměř celé 6 GHz pásmo pro bezlicenční použití, primárně pro Wi-Fi (1,200 MHz v rozsahu 5.925–7.125 GHz). Předpokladem pro toto rozhodnutí bylo, že většinu telefonních volání budou v budoucnosti zajišťovat Wi-Fi sítě (Voice over Wireless LAN, resp. VoWiFi). Čínský regulátor však v roce 2023 oznámil, že velké části tohoto rozsahu přidělí operátorům mobilních 5G sítí, což by západní provozovatele mobilních sítí znevýhodnilo.[8]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ARTICLE 1 - Terms and Definitions [online]. International Telecommunication Union, 19 October 2009. S. 1.15. Dostupné online. 
  2. Využívání vymezených rádiových kmitočtů. ctu.cz [online]. Český telekomunikační úřad [cit. 2022-09-12]. Dostupné online. 
  3. Využívání vymezených rádiových kmitočtů | Český telekomunikační úřad. www.ctu.cz [online]. [cit. 2017-06-19]. Dostupné online. 
  4. Stanice RLAN. rlan.ctu.cz [online]. Český telekomunikační úřad [cit. 2022-09-11]. Dostupné online. 
  5. Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10 | Český telekomunikační úřad. www.ctu.cz [online]. [cit. 2022-09-11]. Dostupné online. 
  6. IEEE 802.11-2016: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. [s.l.]: IEEE, 14 December 2016. Dostupné online. ISBN 978-1-5044-3645-8. DOI 10.1109/IEEESTD.2016.7786995. S. Table 15-6—DSSS PHY Frequency Channel Plan. 
  7. a b RUDLE, Jan. Seznam - Frekvence Wi-Fi 2,4Ghz, 5Ghz, 10Ghz, 24Ghz, 60Ghz - kanály - ČR - Česká republika. Rudle [online]. 2021-08-22 [cit. 2022-09-15]. Dostupné online. 
  8. DANO, Mike. American 5G proponents sweat over China's new 6GHz push. LightReading [online]. 2023-07-06 [cit. 2023-07-08]. Dostupné online.