Přeskočit na obsah

ISDN User Part

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Signalizační systém č. 7
SS7 protokoly podle OSI vrstvy
AplikačníTCAP, MAP, IS-41, INAP, CAP
TUP, ISUP, BSSAP
SíťováSCCP, SIGTRAN (IP7), MTP Level 3
LinkováMTP Level 2
FyzickáMTP Level 1

ISDN User Part nebo ISUP je protokol patřící do SS7, který se používá pro spojování telefonních hovorů ve veřejné telefonní síti (PSTN – Public Switched Telephone Network), včetně sítí mobilních. Je specifikován ITU-T doporučeními série Q.76x.[1]

Pro vytvoření okruhu pro telefonní hovor mezi dvěma účastníky může být nutné, aby signál prošel několika ústřednami, které mohou být v různých zemích. Při použití ISUP předává jedna telefonní ústředna informace týkající se hovoru, jako je číslo volaného účastníka nebo číslo volajícího účastníka další telefonní ústředně pomocí ISUP zpráv.

Telefonní ústředny jsou obvykle propojeny pomocí E1 nebo T1 linek, které přenášejí hovory. Tyto linky jsou rozděleny na hovorové okruhy v multiplexních systémech realizované časovým slotem o rychlosti 64 kbit/s v každém směru (duplex), přičemž každý slot slouží k přenosu jednoho hovoru. Každý okruh (časovým slot) mezi dvěma ústřednami je jednoznačně identifikován pomocí CIC (anglicky Circuit Identification Code, CIC), který je obsažen v ISUP zprávách. Ústředny používají tuto informaci spolu s přijatou signalizační informací (především s číslem volaného – Called Party Number) pro určení, jaký příchozí CIC má být propojen s jakým odchozím CIC pro vytvoření hovorového okruhu od jednoho účastníka k druhému.

Kromě informací týkajících se spojení, lze ISUP používat pro výměnu stavových informací, které umožňují správu volných okruhů. Pokud není pro určitou zprávu k dispozici odchozí CIC na potřebnou ústřednu, je předchozím ústřednám v řetězu vrácena zpráva závěr (anglicky release), takže je možné vyzkoušet spojení jinou trasou.

Varianty ISUP[editovat | editovat zdroj]

ISUP má několik variant. Základní specifikace pochází od ITU-T. V Evropě vydala organizace ETSI svoji vlastní specifikaci ISUP, která se příliš neliší od ITU-T ISUP.[2] Standardy ITU-T a ETSI ISUP se používají pro mezinárodní spojení a jsou základem pro národní varianty ISUP. Většina zemí používá svoji vlastní variantu ISUP, která splňuje specifické národní požadavky. V USA a Kanadě se používá ANSI varianta ISUP.

ITU-T verze[editovat | editovat zdroj]

 • 1984 – ISUP Red Book
 • 1988 – ISUP Blue Book
 • 1991 – ISUP Q.767[3]
 • 1992 – ISUP'92 White Book (obsahuje segmentaci, kompatibilitu a nové doplňkové služby)
 • 1997 – ISUP'97 (nové procedury, IN CS1, nové doplňkové služby)

Podle části 2.4.1 ISUP interworking ITU-T Q.761 je ISUP92 zpětně kompatibilní s ISUP Blue Book a Q.767[3] pro základní procedury pro vytváření spojení a pro doplňkové služby (supplementary services) s výjimkou některých procedur (např. přenositelnost čísel).[4] Tato verze navíc zavádí vlastnosti pro zajištění kompatibility s budoucími verzemi.

Typy zpráv[editovat | editovat zdroj]

Každá ISUP zpráva obsahuje pevnou hlavičku obsahující circuit identification code a typ ISUP zprávy, následovaný částí s pevnou délkou a nepovinnou částí s proměnnou délkou, která závisí na typu zprávy. ISUP zprávy jsou obvykle přenášeny pomocí Message Transfer Part, i když je definován i jejich přenos pomocí Signalling Connection Control Part. Tyto zprávy se používají v různých fázích navazování a rušení spojení. Nejobvyklejší zprávy jsou:

 • Initial Address Message (IAM) – zpráva, která informuje ústřednu, že má být vytvořeno spojení na CIC obsaženém ve zprávě. Zpráva obsahuje číslo volaného (called number), číslo volajícího (calling number), typ služby (hovor nebo data) a mnoho dalších volitelných parametrů.
 • Subsequent Address Message (SAM) – pokud zpráva IAM neobsahovala kompletní číslo volaného, následuje jedna nebo více SAM zpráv, které obsahují další číslice.
 • Address Complete Message (ACM) – zpráva, kterou vrací poslední ústředna, když byl propojen okruh a telefon volaného účastníka vyzvání.
 • Answer Message (ANM) – je poslána, když volaný účastník hovor přijme (zvedne sluchátko). V tomto okamžiku se začíná hovor účtovat.
 • Release (REL) – zpráva zaslaná, když jeden z účastníků ukončí hovor zavěšením sluchátka. Tuto zprávu posílá ústředna, když spojení nemůže být navázáno. Ústředna také posílá Cause Value, která určuje příčinu neúspěchu, např. "User busy".
 • Release complete (RLC) – potvrzení závěru – hovorový okruh je touto zprávou uvolněn (převeden do stavu idle) a může být použit pro jiný hovor.

Příklad toku zpráv[editovat | editovat zdroj]

Toto je úplně základní tok zpráv se dvěma ústřednami, které si vyměňují ISUP zprávy. Účastnická rozhraní zde nejsou zahrnuta a jsou pouze vypsána pro lepší pochopení.

 účastník A   telef. ústředna A  telef. ústředna B  účastník B
Zvednutí sluchátka
   Volba čísla --->
              -- IAM -->
                        -Vyzvánění ->
              <-- ACM—Zvednutí sluchátka
              <-- ANM --
-------------------------  Rozhovor  -------------------------
Zavěšení sluchátka—REL -->         Zavěšení sluchátka
              <-- RLC—Detailní toky zpráv jsou popsané v ITU-T doporučení Q.784.1.

Kódy závěru[editovat | editovat zdroj]

Kódy závěru (Release codes) se používají pro identifikaci a odladění různých událostí, ke kterým může dojít při signalizaci pomocí ISDN User Part. Každá událost při signalizaci v ISUP (včetně úspěšného navázání spojení) generuje kód závěru. Existuje množství aplikací, které používají kód závěru z ISUP signalizace. Telefonní operátoři trasují kódy závěru pro odhalení příčin selhání spojení.

Následuje seznam kódů závěru. Kódy, u kterých je uvedeno pouze číslo nemají definovaný význam, a mohou být použity pro proprietární účely.

 1. Unallocated (unassigned) number
 2. No route to specific transit network
 3. No route to destination
 4. Send special info tone
 5. Misdialed trunk prefix
 6. Channel unacceptable
 7. Call awarded and being delivered in established channel
 8. Preemption
 9. Preemption - circuit reserved for reuse
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. Normal call clearing
 17. User busy
 18. No user responding
 19. No answer from user (user alerted)
 20. Subscriber absent
 21. Call rejected
 22. Number changed
 23. Redirect to new destination (ANSI: unallocated destination number)
 24. Exchange routing error (ANSI)
 25. Exchange routing error (ANSI)
 26. Non-selected user clearing
 27. Destination out of order
 28. Invalid number format
 29. Facility rejected
 30. Response to STATUS ENQUIRY
 31. Normal, unspecified
 32. 32
 33. 33
 34. No circuit/channel available
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. Network out of order
 39. Permanent frame mode connection out of service
 40. Permanent frame mode connection operational
 41. Temporary failure
 42. Switching equipment congestion
 43. Access information discarded
 44. Requested channel/circuit not available
 45. Preemption (ANSI)
 46. Precedence call blocked
 47. Resources unavailable, unspecified
 48. 48
 49. Quality of service unavailable
 50. Requested facility not subscribed
 51. Call type incompatible with service request (ANSI)
 52. 52
 53. Outgoing calls barred within CUG
 54. Call blocked due to group restrictions (ANSI)
 55. Incoming calls barred within CUG
 56. 56
 57. Bearer capability not authorized
 58. Bearer capability not presently available
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. Inconsistency in designed outgoing access information and subscriber class
 63. Service or option not available, unspecified
 64. 64
 65. Bearer capability not implemented
 66. Channel type not implemented
 67. 67
 68. 68
 69. Requested facility not implemented
 70. Only restricted digital bearer capability is available
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. Service or option not implemented, unspecified
 80. 80
 81. Invalid call reference value
 82. Identified channel does not exist
 83. A suspended call exists, but this call identity does not
 84. Call identity in use
 85. No call suspended
 86. Call having the requested call identity has been cleared
 87. User not member of CUG
 88. Incompatible destination
 89. 89
 90. Non-existing CUG
 91. Invalid transit network selection
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. Invalid message, unspecified
 96. Mandatory information element is missing
 97. Message type non-existing or not implemented
 98. Message incompatible with call state or message type non-existent or not implemented
 99. Information element non-existent or not implemented
 100. Invalid information element contents
 101. Message not compatible with call state
 102. Recovery on timer expiry
 103. Parameter non-existent or not implemented - passed on
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. Message with unrecognized parameter discarded
 111. Protocol error, unspecified
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. Interworking, unspecified

Formát zpráv[editovat | editovat zdroj]

8 7 6 5 4 3 2 1
Routing Label

...

CIC Least Significant 8 Bits
Padding CIC Most Sig. 4 Bits
Message type
Mandatory fixed part

...

Mandatory variable part

...

Optional part

...

Pole Signalling Information Field (SIF) obsahuje ve všech ISUP Message Signal Unit (MSU) následující složky:[5]

 • Routing Label
 • Circuit Identification Code
 • Message Type
 • Mandatory Fixed Part
 • Mandatory Variable Part
 • Optional Part

Routing Label obsahuje point kódy odesílajícího a cílového uzlu v síti; také obsahuje pole Signalling Link Selection, které slouží k výběru jedné z několika cest, kterými může MSU projít mezi příslušnými dvěma uzly.

Pole Circuit Identification Code určuje, který hlasový okruh mezi dvěma telefonními ústřednami se použije pro hovor signalizovaný ISUP zprávou. Některé verze ANSI ISUP používají 14bitové CIC místo standardního 12bitového.

Pole Message Type určuje typ ISUP zprávy. Přítomnost a formát zbývajících 3 komponent závisí na typu zprávy. Část Mandatory fixed part obsahuje parametry, které jsou pro daný typ zprávy povinné a mají pevnou délku. Část Mandatory variable part obsahuje parametry, které jsou pro daný typ zprávy povinné a mají proměnnou délku. Část Optional part obsahuje nepovinné parametry.

Pokud ISUP využívá Signalling Connection Control Part, jsou ISUP zprávy předávány SCCP v NSDU (User Data parameter – uživatelský parametr síťové vrstvy), který obsahuje pouze poslední 4 pole uvedená výše (Message Type, Mandatory fixed part, Mandatory variable part, Optional part). Routing label a circuit identification code nejsou v uživatelských datech předávaných SCCP[6].

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku ISDN User Part na anglické Wikipedii.

 • RUSSELL, Travis. Signaling System #7. 4th Edition. vyd. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 978-0-07-138772-9. 
 • ITU-T Recommendation Q.784.1 (07/96), ISUP basic call test specification: Validation and compatibility for ISUP'92 and Q.767 protocols.