Pevný disk

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z HDD)
Skočit na: Navigace, Hledání
Vnitřek disku: blíže lze vidět čtecí a zápisovou hlavu s ramenem, ve vzdálenější části je patrný kotouč horní plotny s hřídelí hnacího motoru ve středu
"Anatomie" pevného disku. Vlevo dole je řídící elektronika a pohyblivé raménko se čtecími/záznamovými hlavami, vpravo dole sestava vřetene, motoru a ploten.

Pevný disk (zkratka HDD, anglicky Hard Disk Drive) je zařízení, které se používá v počítačích a ve spotřební elektronice (např. videorekordéry) k dočasnému nebo trvalému uchovávání většího množství dat pomocí magnetické indukce. První komerční pevné disky se objevily v roce 1956, nejprve pro sálové počítače. Předchůdcem pevných disků je magnetická páskamagnetický buben. Jeho současný největší konkurent je polovodičová paměť SSD, které neobsahují žádné pohyblivé součásti. Jsou menší, podstatně rychlejší a patrně i spolehlivější, a přitom stejně nonvolatilní (při vypnutí napájení se záznam neztratí) jako paměti magnetické.

Označení „pevný disk“ se v běžné řeči často užívá v širokém slova smyslu, takže může zahrnovat i SSD úložiště a další druhy nemagnetických pamětí, pokud plní stejnou funkci a pro software se jeví jako vnější zařízení.

Externí disky jsou v posledních letech velice populární, protože umožňují transfer velkého množství dat a zálohování. V obchodech nám proto prodejci nabízí různé typy externích disků a je velice náročné z nich vybrat ten nejlepší.

Nutno říct, že při výběru musíte uvažovat tak, aby byl daný externí disk nejlepší pro vás a pro vaše individuální potřeby. I když kapacita externího disku je pro spotřebitele nejdůležitějším parametrem, je třeba hledět i na další vlastnosti výrobku. Aby mohly být externích disky takto rychlé, bylo samozřejmě třeba postupně zrychlit i sběrnice, pomocí kterých jsou externí disky připojeny do základní desky v PC.

 • Kapacita – Stovky GB až několik TB
 • Přístupová doba – několik ms (obvykle 8 ms)
 • Rychlost otáčení – 5400, 7200 nebo 10 000 otáček za minutu
 • Přenosová rychlost – desítky MB/s
 • Velikost paměti cache HDD – 512 KB až 8 MB
 • Cena je cca od 1000 Kč 
 • Cache - je v informatice označení pro hardwarovou nebo softwarovou součást počítače, která uchovává data a tím následující přístup k těmto datům může být rychlejší.
 • Externí disk je již řadu let hlavní vysokokapacitní záznamové zařízení pro data v PC.
 • Pracuje na magnetickém principu (záznam dat na magnetocitlivou vrstvu rotujícího kotouče)
 • Jeho anglická zkratka je EDD = external disk
 • Externí disky se dělí zejména podle velikosti:
 • 3,5“ (klasická velikost, pro stolní PC, mají vlastní napáječ)
 • 2,5“ (pro notebooky)
 • speciální (jako např. 1,8“ pro některé iPod)

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Hlavním důvodem velkého rozšíření pevných disků byla skutečnost, že záznam nevyžaduje trvalé napájení a přitom - na rozdíl od magnetické pásky - umožňuje přímý přístup k jednotlivým blokům záznamu. Navíc má výhodný poměr kapacity a ceny disku i dostatečnou rychlost čtení a zápisu dat. Hlavní nevýhodou je mechanické řešení, které má větší spotřebu elektrické energie, vyšší hmotnost a je náchylné na poškození při nešetrném zacházení (otřesy nebo náraz při zápisu/čtení dat; v offline stavu může snést zrychlení například až 350 G).

Data jsou na disku uložena pomocí zmagnetizování míst na magneticky tvrdším materiálu záznamové vrstvy.[1] Záznam provádějí záznamové a čtecí hlavy, obvody z magneticky měkkého materiálu s cívkou a mezerou, podobně jako u páskového magnetofonu. Tatáž hlava slouží i ke čtení, kdy se pohybem zmagnetizovaných bodů na záznamové vrstvě indukuje v cívce elektrický proud. Hustota záznamu je tím větší, čím užší je mezera a čím blíž je povrch hlavy k záznamové vrstvě.

Záznamové desky (plotny) přitom nelze vyrobit tak, aby ve směru osy vůbec "neházely", čili aby jejich povrchy byly dokonale rovinné a kolmé na osu otáčení. Proto se konstruktéři dlouho drželi magnetických bubnů, jejichž povrch může mít menší házivost. Konstrukci disků umožnil teprve vynález plovoucích hlav, které pružina přitlačuje k povrchu poměrně značnou silou a potřebný odstup (v řádu mikronů) udržuje proud vzduchu mezi rotujícím povrchem a hlavou. Přitom se používají různé technologie záznamu a různá kódování uložených dat.

Zaznamenaná data se v magnetické vrstvě uchovají i při odpojení disku od zdroje elektrického proudu.

Historie pevných (mechanických) disků[editovat | editovat zdroj]

Zlepšení parametrů disků
Parametr V roce 1956 V roce 2017 Poměr
Kapacita
(formátovaná)
3.75 MB 14 TB[2] 3,73×106[3]
Objem 1,9 m3 34 cm3 56 000
Hmotnost 910 kg 62 g 15 000
Přístup asi 600 ms 2.5 až 10 ms asi 200
Cena USD 9 200 za MB (1961) USD 0,032 za GB (2015) [4] 3×108
Hustota dat 31,25 bit/mm2 [5] 20,3 GB (2015) 6,5×108
Poruchovost ~2000 hodin MTBF ~2 500 000 hod MTBF[6] 1250

Tabulka vpravo ukazuje, jak se parametry disků zlepšily za necelých 60 let. Prvním diskovým systémem byl IBM 305 RAMAC z roku 1956, který měl kapacitu 5 MB dat. Roku 1962 se objevil disk IBM 1311 s výměnnými svazky a roku 1973 model IBM 3340, přezdívaný Winchester, s kapacitou až 70 MB. Zatímco se firma IBM soustředila na oblast sálových počítačů, s nástupem osobních počítačů bylo nutné vyvinout mnohem menší disky odlišných konstrukcí. Na tuto oblast se zaměřila firma Seagate a vyvinula diskové rozhraní ST-506/412, které se stalo standardem pro výrobce disků ve své době.

S prvními přenosnými počítači bylo nutné zmenšit rozměry disků a s nástupem počítačů napájených z baterií také jejich energetickou náročnost. První 2,5" disk vyvinula společnost PrairieTek v roce 1988 a měl kapacitu 20 MB. Tato velikost disků se stala standartem v oblasti stolních počítačů. IBM se vrátila do hry v oblasti disků pro osobní počítače v roce 1999 s modelem Microdrive o kapacitě 170 MB. Záhy však tento segment opustila a prodala jej japonské společnosti Hitachi. Postupně tak vstoupily na trh kromě Seagate také firmy Western Digital, Toshiba a další s disky s rozhraním PATA a později SATA. Rychlost otáčení se zvyšovala od 5400 otáček za minutu, přes 7200 a 10 000 na 15 000, a dnes možná[zdroj?] ještě vyšší. Tyto rychlé disky byly zejména určeny pro podnikové servery, ale díky jejich skvělým vlastnostem a cenové dostupnosti si jej pořídilo velké množství vyznavačů počítačových her.

Technický popis[editovat | editovat zdroj]

Diskové plotny[editovat | editovat zdroj]

Krokový motor pohánějící plotny disku

Data jsou na pevném disku uložena pomocí magnetického záznamu. Disk tvoří kovové nebo keramické desky – tzv. plotny, pokryté tenkou magneticky tvrdší vrstvou (viz hysterezní křivka). Hustota datového záznamu se udává jako počet bitů na měrnou jednotku plochy disku (bitů/palec², bitů/mm²). Plotny jsou neohebné (odtud pevný disk), na rozdíl od ohebných ploten v disketách (anglicky floppy disk). Ploten bývá v dnešních discích obvykle několik ( nejčastěji 1 až 5, ale i 12). Disk se otáčí na vřetenu poháněném elektromotorem. Standardní 3,5″ disky mají až 4 plotny a 8 hlav pro čtení a zapisování dat (po jedné hlavě z obou stran plotny). Disky s nejmenší kapacitou mají obvykle pouze jednu plotnu, která je navíc použita jen z jedné strany.

Plotny se rychle otáčejí (udává se počet otáček za minutu). V běžných discích plotny rotují rychlostí 7 200 ot/min, vyšší třída disků do pracovních stanic se točí rychlostí 10 000 ot./min a u některých serverových disků i 15 000 ot./min. Opačnou stranou jsou takzvané „zelené disky“ otáčející se rychlostí jen 5 400 ot./min. Jejich využití se nalézá tam, kde je přednější nižší spotřeba, nižší teplota a nižší hluk na úkor nižšího výkonu (např. HTPC). Disky v noteboocích mají nejčastěji 5 400 ot./min, existují ovšem i notebookové modely otáčející se rychlostí 7 200 ot./min, jakožto modely používající pouze 4 200 ot./min, to jsou nejčastěji buď velmi staré disky nebo moderní se specializovaným použitím např. ve videokamerách s fyzickými rozměry menšími než klasické notebookové disky.

Při 7 200 ot./min je obvodová rychlost plotny přes 100 km/h (pro 3,5 palcový disk). Otáčky disku společně s hustotou záznamu a rychlostí vystavovacího mechanismu určují celkový výkon disku. Čím rychleji se plotny otáčí, tím víc na ně působí odstředivá síla a proto se někteří výrobci u disků s 10–15000 ot./min uchylují k 2,5" verzím, kde je síla menší, a tak jsou materiály méně namáhány. Průměry ploten u 3,5" HDD jsou standardně 9,5 cm; ale mohou být u serverových disků 6,5 cm i 7 cm a 8,4 cm. Plotny se liší i svojí sílou (tloušťkou), od cca 0,4 mm po 2,0 mm.

První disky sálových počítačů měly průměr 14 palců. V současné době mají standardně disky ve stolních PC plotny o průměru 3,5 palce (tj. 8,9 cm nebo u některých disků 9,5 cm), v noteboocích jsou menší varianty 2,5", které mají otáčky podle použití notebooku a používají se hlavně kvůli velikosti a spotřebě (díky menším plotnám je potřeba motor, který spotřebuje méně proudu). Malý disk Microdrive vyvinutý firmou IBM a používaný ve spotřební elektronice využívá 1" plotny. Ve starších typech počítačů PC XT byly disky s plotnami o průměru 5,25".

Hlavy[editovat | editovat zdroj]

Demontovaný starý disk. Všimněte si vychylovací mechaniky.

Čtení a zápis dat na magnetickou vrstvu zajišťuje čtecí a zápisová hlava (vpravo). Dříve se na čtení používaly magnetodynamické hlavy, nyní se používá krystal měnící vodivost podle mag. pole. Na jednu plotnu jsou dvě hlavy, protože jsou data z obou stran, strana plotny, na které je magnetický záznam, se nazývá povrch. Hlava „plave“ na vzduchovém polštáři těsně nad povrchem, ve vzdálenosti řádově setin mikrometru (10−8m).

Zařízení, které vystavuje čtecí hlavy na správnou pozici nad povrchem se nazývá vystavovací mechanismus. Ve starších discích (viz fotografie) byl pro vystavování hlav použit přesný krokový motor. Ten se „odvaluje“ za pomocí ocelového pásku po „patce“, která je spojena s hlavami. V novějších discích se používá rychlejšího lineárního motoru (elektromagnetu), hlavy se vystavují v závislosti na el. proudu, který protéká elektromagnetem s nimi spojeným a uloženým v silném magnetickém poli jiného permanentního magnetu. Princip pohybu je u tohoto uspořádání stejný jako u membrány reproduktoru. Navíc dochází k samočinnému zaparkování do klidové polohy po přerušení napájení. Z pevných disků se tedy dají demontovat velmi silné a křehké magnety ze slitin neodymu (Nd2Fe14B), gadolinia aj.

Operace nutné pro čtení nebo zápisu dat:

 1. vystavit čtecí hlavu na správnou pozici,
 2. vyčkat na utlumení rozkmitu způsobeném setrvačností hlav (vystavení trvá řádově milisekundy [ms]),
 3. vyčkat na pootočení disku na místo od kterého začne čtení nebo zápis (tzv. latence).

Průměrný (střední) čas, za který je disk připraven číst nebo zapisovat data, se označuje jako přístupová doba. V současné době je okolo 8,5 ms, u disků s 15 000 ot./min je to pod 4 ms. Při vystavení hlav na požadovanou pozici je možné číst a zapisovat data na všech površích bez pohybu hlav (pro vyšší výkon disku jsou také data takto organizována, viz kapitola Organizace dat).

Hlava staršího disku
Vystavovací mechanismus moderního disku

Organizace dat[editovat | editovat zdroj]

Data jsou na povrchu pevného disku organizována do soustředných kružnic zvaných stopy, každá stopa obsahuje pevný anebo proměnný počet sektorů z důvodu efektivnějšího využití povrchu - povrch je většinou rozdělen do několika zón, každá zóna má různý počet sektorů na stopu. Sektor je nejmenší adresovatelnou jednotkou disku, má pevnou délku (donedávna 512 byte na sektor, nyní by se již po domluvě výrobců měly vyrábět disky s 4 KB na sektor). Pokud disk obsahuje více povrchů, všechny stopy, které jsou přístupné bez pohybu čtecí hlavičky se nazývají cylinder (válec). Uspořádání stop, povrchů a sektorů se nazývá geometrie disku.

Adresa fyzického sektoru na disku se skládá z čísla stopy (cylindru), čísla povrchu a čísla sektoru.

Pro přístup k datům disku se používá starší metoda adresace disku Cylindr-Hlava-Sektor (zkráceně CHS), která disk adresuje podle jeho geometrie – odtud název CHS - Cylinder (cylindr), Head (hlava), Sector (sektor). Hlavní nevýhodou je u osobních počítačů IBM PC omezená kapacita takto adresovaného disku (8GB) a nutnost znát geometrii disku. U disků vyšších kapacit na rozhraní ATA, již neodpovídá zdánlivá geometrie disku skutečné fyzické implementaci.

Novější metoda pro adresaci disku se u rozhraní ATA označuje jako LBA (anglicky Logical Block Addressing), sektory se číslují lineárně. Není třeba znát geometrii disku, je možné adresovat až 144 PB (144 miliónů GB). Rozhraní SCSI používá lineární číslování sektorů disku již od své první verze. Ostatní novější rozhraní již převážně metodu jako je LBA používají.

Pevný disk může být rozdělen na diskové oddíly, takže je logicky rozčleněn na více menších částí, se kterými operační systém pracuje tak, jakoby to byly samostatné disky. Alternativou k diskovým oddílům je LVM.

Pro zvýšení bezpečnosti uložených dat se zejména v serverech používá technologie RAID (dříve Redundant Array of Inexpensive Disks, dnes spíše Redundant Array of Independent Disks - pole nezávislých disků s redundancí). RAID umožňuje spojit několik fyzických disků v jeden logický disk, kde je jeden nebo více disků redundantních a data jsou stále dostupná i v případě, že jeden z disků v poli selže. Existuje více typů RAIDu od zvýšení rychlosti a odezvy (spojení více HDD do jednoho) až k bezpečnosti/záloze dat (zrcadlení disků nebo prokládání či rozprostření uložených dat).

Zacházení[editovat | editovat zdroj]

Protože pevné disky obsahují pohyblivé mechanické součásti, jsou náchylnější k poruchám než jiné součásti počítače. Zvláště s běžícími disky je třeba zacházet velmi opatrně. Při mechanickém rázu (impulsu síly) se může čtecí hlava dotknout povrchu plotny, jejíž záznamová vrstva je velice citlivá na mechanické poškození a proto se poškozená oblast stane nečitelnou a data či celý disk jsou zničena.

Částečnou ochranou proti nárazu hlaviček do povrchu disku je tzv. parkování čtecích hlav. Při vypnutí disku se automaticky uloží hlavy mimo datovou oblast. Dnes se hlavy parkují na plastové ližiny a tak díky tomu nedochází ke kontaktu s plotnou. Hlavně 2,5" disky umějí zjistit, jestli nedošlo k rychlému pohybu (přes pohybové čidlo) a tak se snaží rychle posunout čtecí hlavy do parkovací polohy.

Rozhraní pevných disků[editovat | editovat zdroj]

Pro připojení pevných disků k počítači jsou používána různá rozhraní.

V osobních počítačích bývalo nejrozšířenějším rozhraní ATA (Advanced Technology Attachment, což je v podstatě synonymum názvu IDE Integrated Drive Electronics a pro lepší odlišení se dnes označuje též jako PATA). ATA rozhraní je relativně jednoduché a tedy i levné. ATA rozhraní má maximální teoretickou přenosovou rychlost okolo 1 Gb/s = 133 MB/s (prakticky zhruba poloviční). Při připojení jednoho disku je rychlost dostačující, protože pevný disk dokáže pracovat s datovým tokem až 640 Mb/s = 80 MB/s. Na jeden ATA kabel je ovšem možné připojit dva disky, takže se rychlost ATA rozhraní rozděluje.

Sériové rozhraní SATA (Serial ATA) je nástupcem klasického ATA (retroaktivně přejmenované na PATA) rozhraní. Výhodou SATA je vyšší rychlost; vyšší inteligence řadiče, umožňující optimalizaci datových přenosů NCQ; možnost připojování disků za chodu systému (tzv. Hot Swap) a menší rozměry kabelů, které nebrání toku vzduchu ve skříni a tedy zlepšují chlazení počítačů. Z hlediska operačního systému je řízení disků pomocí tohoto rozhraní shodné s paralelní ATA.

U komerčních počítačů se pro dosažení vyššího výkonu (především počtu operací za sekundu) používá rozhraní SCSI (čti [skazi], zkratka Small Computer System Interface). Na jedno rozhraní (resp. kabel) je možné připojit více periférií. SCSI navíc podporuje periférie různých typů. Maximální délka propojujícího kabelu je u SCSI obecně větší než u standardu ATA/IDE. SCSI rozhraní je mnohem sofistikovanější než ATA/IDE, což samozřejmě znamená vyšší cenu jak řadičů v počítači, tak i samotných pevných disků, a proto je používáno zejména u serverů a pracovních stanic.

Kromě SCSI se používalo též rozhraní Fibre Channel, který používá pro propojení počítačovou síť. Pro externí disky (umístěné mimo skříň počítače) se používají rozhraní USB (Universal Serial Bus) či FireWire (IEEE 1394) a od roku 2004 i eSATA.

Alternativy[editovat | editovat zdroj]

Solid-state drive (zkratka SSD) je typ datového média, který ukládá data na flash paměť. Na rozdíl od klasických pevných disků neobsahuje pohyblivé mechanické části a má mnohem nižší spotřebu elektrické energie (příkon). SSD emuluje rozhraní používané pro pevné disky (typicky SATA nebo ATA), aby je mohl snadno nahradit. SSD mají výrazně nižší latenci a tím snadno dosahují vyšších rychlostí při čtení, než nabízejí pevné disky. Nevýhodou ovšem je výrazně vyšší cena v přepočtu vůči kapacitě.

SSD jsou poměrně drahé a mechanické zase pomalé. Logická je proto myšlenka, zda by nemohl být nějaký disk, který by zkombinoval oba předchozí disky. Většina uživatelů to řeší tím, že si na operační systém pořídí rychlý SSD disk a pro data, ke kterým přistupuje ne tak často, disk mechanický. Vývojáři přišli na trh s diskem, který má rychlou flash paměť, kde je OS a často používaná data. Na mechanické části disku jsou pak multimediální data, která nejsou tak často používaná. Tento disk pak nazvali SSHD, neboli hybridní disk.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. PELOUŠEK, Jakub. Jak pracují pevné disky. Cnews.cz [online]. 2012-03-26 [cit. 2013-09-16]. Dostupné online. 
 2. Ultrastar Hs14 [online]. [cit. 2017-10-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. 14,000,000,000,000 děleno 3,750,000.
 4. John C. McCallum. Disk Drive Prices (1955–2015) [online]. May 16, 2015 [cit. 2015-07-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. Magnetic head development [online]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. https://www.hgst.com/products/hard-drives/ultrastar-he12

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • MINASI, Mark. Pevné disky od A do Z. Překlad Jana Valíčková. Praha: Grada, 1992, 471 s. ISBN 80-85623-35-8.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]