Fundované jádro

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Fundované jádro (ozn. WF) je matematický pojem z oblasti teorie množin. V axiomatizaci ZF_ (Zermelo-Fraenkelovy teorie množin bez axiomu fundovanosti) vymezuje třídu množin, která je vnitřním modelem ZF v ZF_.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Fundované jádro lze definovat transfinitní rekurzí iterováním operace potence z prázdné množiny takto:

Nejprve definujeme posloupnost množin pro (On je třída všech ordinálních čísel).

  • pro limitní

Fundované jádro (WF) pak definujeme .

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Třída WF má mnoho důležitých vlastností.

Uzavřenost WF[editovat | editovat zdroj]

Třída WF je uzavřená na všechny definovatelné množinové operace a v důsledku tedy obsahuje i všechny definovatelné množinové konstanty (nulární operace), mezi něž patří speciálně všechny základní číselné obory. Dokonce množiny všech po řadě přirozených, celých, racionálních, reálných a komplexních čísel jsou prvky již množiny z definice WF.

WF jako model ZF[editovat | editovat zdroj]

Třída WF je vnitřním modelem ZF v ZF_ (tj. ve WF platí všechny (do WF relativizované) axiomy ZF, včetně axiomu fundovanosti).

Vztah WF a ∈[editovat | editovat zdroj]

Třída WF je největší (vzhledem k inkluzi) [[tranzitivní množina|tranzitivní třída]], na níž je relace fundovaná.

Mostowského věta o kolapsu[editovat | editovat zdroj]

Mostovského věta o kolapsu říká, že ve WF lze pomocí ∈ simulovat všechny myslitelné binární relační struktury „příjemných“ vlastností. Zní takto:

Pro každou úzkou extenzionální (na A) a fundovanou (na A) relaci R na třídě A existuje jednoznačně určená tranzitivní podtřída T třídy WF taková, že struktury <R,A> a <∈,T> jsou izomorfní.

Vztah ke třídě konstruovatelných množin[editovat | editovat zdroj]

V ZF_ je dokazatelné , kde je třída všech konstruovatelných množin a je univerzální třída.

WF a axiom fundovanosti[editovat | editovat zdroj]

Axiom fundovanosti platí ve WF (tj. platí zde jeho relativizace do WF). Axiom fundovanosti je dokonce ekvivalentní s tvrzením, že každá množina leží ve WF (tj. ).

Související články[editovat | editovat zdroj]