Fullereny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Na tento článek je přesměrováno heslo Fulleren. O francouzské obci pojednává článek Fulleren (Haut-Rhin).
Fulleren C540

Fullereny jsou molekuly, tvořené atomy uhlíku uspořádanými do vrstvy z pěti- a šestiúhelníků s atomy ve vrcholech, která je prostorově svinuta do uzavřeného tvaru (nejčastěji do tvaru koule nebo elipsoidu). Vzhledem k této struktuře jsou mimořádně odolné vůči vnějším fyzikálním vlivům. V dutině molekuly fullerenu může být uzavřený jiný atom, několik atomů či malá molekula.

Zatím nejstabilnější známý fulleren obsahuje 60 atomů uhlíku.[1] Jeho čistá krystalická forma, která je tvrdší než diamant, dostala název fullerit.[2]

Fullereny se uměle připravují nejčastěji v elektrickém oblouku s uhlíkatými elektrodami nebo pyrolýzou organických sloučenin v kontrolovaném plameni.

Fullereny byly nazvány po americkém architektovi Buckminsteru Fullerovi, který projektoval geodetické kopule podobného tvaru. Za objev a studium vlastností fullerenů byla v roce 1996 udělena[3] Nobelova cena za chemii Robertu F. Curlovi a Richardu E. Smalleymu a Haroldu W. Krotoovi. V současné době je výzkum vlastností a metod přípravy fullerenů velmi intenzivně studován na řadě vědeckých institucí po celém světě (v tuzemsku je již v 80. letech[4] zkoumal[5] průkopník jejich nanotechnologických užití Zd. Slanina).

Objev a vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

V roce 1992 předpověděl P. R. Buseck, že fullereny mohou být nalezeny ve fulguritech neboli sklech protavených úderem blesku. O rok později tento předpoklad potvrdil T. K. Dally při výzkumu fulguritu ze Sheep Mountain v Coloradu.

Systematicky byly prozkoumány fullereny až do molekuly obsahující 96 atomů uhlíku. Organická chemie se nejvíce rozvíjí kolem molekul s 60 a 70 atomy. Pro metallofullereny, tedy fullereny které mají ve své dutině umístěn atom či i několik atomů kovu (La, Ca, Li; ale i He, N - tzv. endohedrální fullereny), se jako základ používají i vyšší molekuly jako třeba C80 či C82. Z fullerenů se odvozují i uhlíkaté nanotrubičky. Ty na jedné straně respektují hlavní topologický rys fullerenů - výstavba z proměnlivého počtu šestiúhelníků a dvanácti pětiúhelníků, jejich typickým tvarem je ale protažený válec. Vlastní fullereny přitom bývají tvarem poměrně blízké kouli.

Buckminsterfullerene (C60)

Nejnověji se ukazuje možnost připravit i fullereny menší než C60, např. C36, a molekuly tvaru fullerenů složené i z jiných prvků než z uhlíku. Tzv. BN-fullereny například obsahují pouze bór a dusík.

Do vnitřní dutiny fullerenů lze vložit (enkapsulovat) některé malé molekuly, jako je např. vodík, dusík, Sc3N či vodu.[6] Takto vložené molekuly pak ovlivňují výsledné vlastnosti fullerenů.[7][8][9][10]

Typy fullerenů[editovat | editovat zdroj]

 • buckyball klastry: nejmenší z nich je C20, ale nejčastější typ je C60
 • polymerní: řetěze dvou a třídimenzionálních polymerů utvářených pod vysokým tlakem a teplotou;
 • nano"onions": vícevrstvé sférické fullereny (využití jako mazivo)
 • buckypaper: experimentální fullereno-kompozitní materiály

Strukturu blízkou fullerenům (tedy tvořené vrstvou nebo několika málo vrstvami atomů uhlíku uspořádaných do pětiúhelníků a šestiúhelníků) mají:

Příprava fullerenů[editovat | editovat zdroj]

Jsou známy čtyři způsoby přípravy pyrolýzou:

 • Rozhodující metoda přípravy využívá vypařování grafitu v elektrickém oblouku v atmosféře inertního plynu.
 • Metoda přípravy fullerenu v plamenech různých organických látek se zatím příliš nevžila.
 • Třetí metoda pracuje se slunečním zářením koncentrovaným pomocí zrcadla do ohniska, ve kterém je umístěn grafit.
 • Poslední metoda využívá pyrolýzy organických sloučenin laserem.

Postupný rozvoj průmyslové produkce významně snížil ceny fullerenů. Časově nejnáročnější fází celého procesu je separace jednotlivých fullerenů pomocí kapalinové chromatografie.

Využití fullerenů[editovat | editovat zdroj]

Největší prostředky jsou v současnosti vynakládány na výzkum fullerenů jako nových perspektivních materiálů pro techniku. Mezi nejdůležitější vlastnosti patří jejich supravodivost. Ukázalo se, že je možno vytvářet sloučeniny C60 s alkalickými kovy, které jsou supravodivé při teplotách 18 K i vyšších.

Dalším perspektivním oborem, kde se dá předpokládat jejich využití, je lékařství. Např. by je šlo využít jako léčiva na AIDS.

Již od počátku 21. století jsou fullereny využívány jako mikrokomponenty v nanoinženýrství.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. PETRÁSEK, Martin. Svět vesmíru [online]. 2005-11-24 [cit. 2009-05-26]. Kapitola Diamanty už nejsou nejtvrdší!. Dostupné online. 
 2. KRATSCHMER, W., et al. A new form of Carbon [online]. 1990. S. 354. DOI:10.1038/347354a0. 
 3. Slanina, Z., První Nobelova cena pro fullereny: http://chemicke-listy.cz/Bulletin/bulletin281/970101.html
 4. Až do (druhého) administrativního zákazu, blíže: http://www.scienceworld.cz/ostatni/dopis-ctenare-dusene-fullereny-po-cesku-4182/?switch_theme=mobile http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/dopis-ctenare-o-pocatcich-molekulove-elektroniky-v-cechach-4226/?switch_theme=mobile
 5. Slanina, Z., Obří molekuly uhlíku, Vesmír 67, 13, 1988/č.1
 6. Dokonce i dimér vody: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1536383X.2015.1072515#abstract
 7. Vougioukalakis, Gc; Roubelakis, Mm; Orfanopoulos, M. Open-cage fullerenes: towards the construction of nanosized molecular containers.. Chemical Society Reviews. 2010, s. 817–44. DOI:10.1039/b913766a. PMID 20111794. (anglicky) 
 8. Hummelen, Jan C.; PRATO, Maurizio; WUDL, Fred. There Is a Hole in My Bucky. Journal of the American Chemical Society. 1995, s. 7003. DOI:10.1021/ja00131a024. (anglicky) 
 9. Roubelakis, Mm; Vougioukalakis, Gc; Orfanopoulos, M. Open-cage fullerene derivatives having 11-, 12-, and 13-membered-ring orifices: chemical transformations of the organic addends on the rim of the orifice.. The Journal of organic chemistry. 2007, s. 6526–33. ISSN 0022-3263. DOI:10.1021/jo070796l. PMID 17655360. (anglicky) 
 10. Příprava He@C60 a He2@C60 pomocí exploze

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • SODOMKA, Jaromír. Fullereny – struktura, vlastnosti a perspektivy použití v dopravě [online]. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002 [cit. 2009-05-26]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]