Frobeniova věta

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Frobeniova věta z lineární algebry udává nutnou a postačující podmínku pro existenci řešení soustavy lineárních rovnic, konkrétně v závislosti na hodnostech matice soustavy a její rozšířené matice. Je pojmenována podle německého matematika Ferdinanda Georga Frobenia.

Formální znění[editovat | editovat zdroj]

Nehomogenní soustava lineárních algebraických rovnic má řešení, právě když hodnost matice soustavy je rovna hodnosti rozšířené matice soustavy: .

V tomto případě je soustava vnitřně bezrozporná. Pokud je hodnost matice rovna počtu neznámých, má soustava jedno řešení. Pokud je menší než počet neznámých, je řešení více.

Hodnost matice nemůže být z definice větší než počet neznámých, ale je-li hodnost rozšířené matice soustavy větší než počet neznámých, nemůže být splněna podmínka Frobeniovy věty a soustava proto nemá žádné řešení.

V případě, že soustava má řešení, pak množina řešení tvoří afinní podprostor dimenze , kde značí počet neznámých.

Ukázka[editovat | editovat zdroj]

Soustava rovnic v oboru reálných čísel

má matici soustavy

a rozšířenou matici

Protože obě mají stejnou hodnost, konkrétně , existuje alespoň jedno řešení. Navíc je jejich hodnost menší než počet neznámých, tj. 3, a proto existuje nekonečně mnoho řešení.

Naopak soustava

má matici soustavy

a rozšířenou matici

V tomto případě má matice soustavy hodnost 2, avšak rozšířená matice má hodnost 3; takže tato soustava rovnic nemá řešení. Nárůst počtu lineárně nezávislých sloupců způsobil, že soustava rovnic je nekonzistentní.

Pojmenování[editovat | editovat zdroj]

Věta se ve světě uvádí i pod jmény dalších matematiků, kteří na této otázce pracovali – patří sem Leopold Kronecker, Alfredo Capelli, Georges Fontené a Eugène Rouché. Konkrétně se nazývá Rouchého–Capelliho věta v anglicky a portugalsky mluvících zemích a Itálii; Kroneckerova-Capelliho věta v německy mluvících zemích, Polsku, Rumunsku, Srbsku a Rusku; Rouchého–Fonténého věta ve frankofonním světě a Rouchého–Frobeniova věta ve španělsky mluvících zemích.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Rouché–Capelli theorem na anglické Wikipedii.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 436 s. ISBN 978-80-7378-392-1. 
  • HLADÍK, Milan. Lineární algebra (nejen) pro informatiky. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7378-378-5. S. 39. 
  • OLŠÁK, Petr. Lineární algebra [online]. Praha: 2007 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]