Eusebia

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Eusebeia, nebo eusebia (řecky: εὐσέβεια z výrazu εὐσεβής "zbožný" – kde εὖ (eu) znamená "dobrý, dobře", a σέβας (sebas) znamená "úcta", kořen slova seb- znamená posvátná údiv a úcta zejména v konání) je řecké slovo hojně užívané v řecké filosofii stejně jako v Novém Zákoně, kde má význam zvnitřněné zbožnosti, duchovní vyspělosti, nebo zbožnosti. Kořen slova seb- (σέβ) je spojen s hrozbou a únikem, tudíž význam úcty původně popisoval zdravý strach před božstvy.[1][2]

První zaznamenané užití výrazu se připisuje Homérovi, asi 1000 př. n. l. Výrazu se používalo v klasickém Řecku kde představoval "osobní zbožnost v mezilidských vztazích". Vyjadřovalo také konkrétní a navenek prováděný akt vyznávání řeckého božstva (dary, oběti, veřejné modlitby), a v rozšířeném významu též uctíváním bohů vzdáváním poct a respektováním aristokracie, pána, vládce a všeho ostatního pod ochranou bohů.

V řecké mytoligii je koncept eusebeie antropomorfizovaný jako Daimon zbožnosti, loajality, povinnosti a rodinného respektu. Podle jednoho zdroje, je její manžel Nomos (Právo, Zákon) a jejich dcerou je Diké, bohyně spravedlnosti a spravedlivého soudu. V jiných textech je Diké dcerou boha Dia a/nebo bohyně Themis (Pořádek, Řád).[3]

Indický císař Ašóka okolo roku 250 př. n. l. ve svých Ediktech užívá slova "eusebeia" jako řecký překlad pro ústřední buddhistický koncept "dharma".[4]

Výraz "eusebeia" byl přejat také křesťanstvím k označení bázně před Bohem a jeho uctívání. V Novém Zákoně obvykle bývá překládán jako "zbožnost", či bohabojnost.[5]

Zodhiates říká:

"Tam, kde je eusébeia aplikována na křesťanský život, označuje způsob života přijatelný pro Ježíše Krista, osobní postoj věřícího vzhledem ke Kristu, který jej spasil. Je to jak názor, postoj, tak způsob života." Spiros Zodhiates
"Božská síla nám poskytuje vše, co náleží k životu a zbožnosti (eusébeia), skrze pravdivé (plné, osobní, na vlastní zkušenosti) poznání Toho, Kdo nás vyzval Svou slávou a dokonalostí." Svatý Petr (2 Pet 1:3)

V pravoslaví se pojem eusebie vyskytuje jako благочестие – blagočestije = blahočestí, vzdání úcty.

Podobná hesla[editovat | editovat zdroj]

Blahočestí

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Burket, Walter. Greek Religion. trans. by John Raffan. Cambridge: Harvard University Press, 1985. (Původně publikovaný jako Griechische Religion der archaischen und klassichen Epoche. Stuttgart: Verlag K. Kohlhammer, 1977.) 272-275.
  2. Mikalson, Jon. "Piety and Honor." Honor Thy Gods: Popular Religion in Greek Tragedy. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991. 165-202.
  3. "Eusebia: Greek goddess or spirit of piety, duty & filial respect." Theoi Greek Mytologie. ed. by Aaron J. Atsma. Accessed on 2007-12-11.
  4. Hacker, Paul. Dharma in Hinduism, Journal of Indian Philosophy, 2006, 34:479-496
  5. THAYER, Joseph; ABBOTT-SMITH, George. Greek Lexicon entry for Eusebeia [online]. [cit. 2009-01-28]. Dostupné online. (anglicky)