Endotermická reakce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Endotermické reakce)
Skočit na: Navigace, Hledání

Endotermické (endotermní) reakce jsou takové, při nichž je spotřebováváno teplo. Pro proběhnutí reakce je nutné ho dodávat, jestliže není dodané odebere si ho z okolního prostředí (pokud by to nestačilo reakce samozřejmě neproběhne jak má nebo vůbec.).

Např. při procesu rozkladu organických látek v palivu, zvaném pyrolýza, kde k endotermickému procesu dochází v prvním stádiu štěpení organických látek. Příklad reakce: Ba(OH)2.8H2O(s) + 2 NH4SCN(s) = Ba(SCN)2(s) + 2 NH3(g) + 10 H2O(l)

Potřebné teplo je odebráno z bezprostředního okolí. Je-li podloží kádinky mokré, zamrzne. Příklady endotermické reakce: hoření síry, fotosyntéza...

Opakem jsou exotermické reakce (např. hoření), při kterých je naopak teplo při chemických reakcích vyvíjeno.
Teplo takto uvolňované je rozptylováno do okolí, ale v podstatě není následně využito.

Př:
Reaguje uhličitan vápenatý CaCO3 za vzniku oxidu vápenatého CaO a oxidu uhličitého CO2
CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g)
Qr = 178 kJ mol-1(KJ/mol) – soustava látek teplo přijímá, reakční teplo má tedy kladnou hodnotu