Elektrický tok

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Elektrický indukční tok, zkráceně též elektrický tok[pozn. 1] (zastarale dielektrický tok či posuvný tok)[1] je skalární fyzikální veličina používaná pro popis elektrického pole v prostředí.

Značení, definice a jednotky[editovat | editovat zdroj]

 • Doporučené značení: Ψ[2]
 • Definice:[2]
  Elektrický indukční tok je definován jako tok vektoru elektrické indukce D danou plochou S:
 • Jednotky:[1][2]
  Hlavní jednotkou v SI je 1 coulomb, značka 1 C.
  Používanými (dříve normou doporučovanými) násobky a díly jsou
  • 1 megacoulomb, značka 1 MC,
  • 1 kilocoulomb, značka 1 kC,
  • 1 milicoulomb, značka 1 mC.

Vlastnosti a výpočet[editovat | editovat zdroj]

Elektrický indukční tok je číselně roven počtu indukčních čar prostupujících danou plochou (platí-li úmluva, že v homogenním poli počet indukčních čar procházejících plochou 1 m² je roven číselné hodnotě elektrické indukce tohoto pole).[1]

V homogenním poli je elektrický indukční tok rovinnou plochou roven součinu obsahu plochy a složky vektoru elektrické indukce ve směru její normály, respektive součinu skalárně vzaté velikosti elektrické indukce a na ní kolmého průmětu dané plochy:[1]

,

kde α je úhel, který svírá vektor elektrické indukce s normálou plochy.

Podle Gaussova zákona platí, že elektrický indukční tok uzavřenou plochou je roven celkovému volnému náboji touto plochou obklopenému (Q), bez ohledu na jeho rozložení:[3]

Tok intenzity elektrického pole[editovat | editovat zdroj]

Jako "elektrický tok" se (na rozdíl od doporučení norem pro veličiny a jednotky) označuje i veličina tok intenzity elektrického pole:

 • Užívané značení: Χe[1], Фe či N
 • Definice:
  , kde E značí intenzitu elektrického pole.
 • Jednotky:
  Hlavní jednotkou v SI je 1 volt krát metr, značka 1 V·m.

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. nehrozí-li záměna s podobnou veličinou, tokem intenzity elektrického pole

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d e ŠINDELÁŘ, Václav; SMRŽ, Ladislav; BEŤÁK, Zdeněk. Nová soustava jednotek. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 672 s. (Odborná literatura pro učitele). 14-539-81. Kapitola IV. Veličiny odvozené, D. Elektřina a magnetismus, s. 319–320. 
 2. a b c ČSN EN 80000-6 Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus. Český normalizační institut, leden 2009. Platná od 1. 2. 2009.
 3. SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. Elektřina a magnetismus. 1. vyd. Praha: Academia a Karolinum, 1993. 601 s. ISBN 80-200-0172-7, ISBN 80-7066-715-X. Kapitola 1.5.3, 5.1.3, s. 120, 315.