Diskuse:Země (Česko)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dal jsem do článku pahýl, protože by se taky mělo uvést, kdy se pojem začal užívat, za jakých okolností a jaký význam s sebou nesl. --Amic 06:49, 27. 8. 2006 (UTC)

Země Koruny české[editovat zdroj]

Pokud kliknu na tento odkaz, tak očekávám, že se o nich něco dozvím. Alespoň mapa by tu měla být, když už tu není téměř nic o historickém celku zemí Koruny české, ale pouze o dějinách Českých zemí po roce 1918, tedy v době, když už de facto o žádné "Země Koruny české" nešlo, neboť byly součástí Československé republiky, která navíc neměla fererativní uspořádání, nehledě k odlišnému geografickému vymezení. Redirect je v této podobě dosti zavádějící, to radši drobný pahýl! Martin Šanda 15:44, 20. 3. 2007 (UTC)

Sloučit[editovat zdroj]

Přesunul jsem původní diskusi o sloučení s článkem Země Koruny české do archivu. Může se tedy začít znovu debatovat o konsenzu. Správné místo (podle vložených šablon) pro debaty je Diskuse:Země Koruny české#Sloučení - obnovení diskuse. Zde o tom nediskutujte, ať se diskuse netříští. Díky! --Miraceti 07:19, 17. 4. 2008 (UTC)

České země[editovat zdroj]

Navrhuji článek na přesun na název dříve notně používaný, dnes postupně nahrazovaný slovem Česko. Prvně jsem příliš nepochopil proč původní autor článek přesunul z českých zemí na historické české země, zvláště pak když "České země" dříve byly používány jako odborný termín vlastně úplně pro to samé, co je popisováno v současném článku (je jasné, že i dříve se mohlo připojit přídavné jméno historický k odborném termínu, aby se cosi zdůraznilo, ale ta podstatná část zůstávala české země). Vedle toho si nemyslím, že ačkoliv přesměrování Českých zemí na Česko je sémanticky správně, tak by někdo odkazuje na české země čekal to, co mu nabídne článek Česko. --marv1N 31. 7. 2010, 22:02 (UTC)

Asi to bude tak lepší. Slovo "historické" k termínu nepatří, znamená pouze to, že tyto země už nemají charakter oficiálních územních či správních celků. V podstatě bychom pak museli mít také "historickou Římskou říši" atd. atd. u všech zaniklých politických institucí.--Ioannes Pragensis 1. 8. 2010, 08:17 (UTC)
Já myslím, že slovo historický je v článku míněno jinak, že to jsou ty historicky nejdůležitější země. Pokud by to bylo míněno, jak Vy říkáte, tak už by to byl vůbec nesmysl (přesně jak říkáte). Nakonec vzhledem k tomu, že není jasné odkud byla základní definice h. č. z. čerpána, dal jsem k tomu chybí zdroj. --marv1N 1. 8. 2010, 13:43 (UTC)

Rovněž doporučuji přesubn, a to ze stejných důvodů.M97uzivatel 19. 10. 2010, 14:23 (UTC)

Vážení, tento článek pojednává právě o územních jednotkách, které v současnosti nemají oficiální správní status. Je to stejné jako na anglické wikipedii s článkem o historických anglických hrabstvích. --Kirk 7. 12. 2011, 12:14 (UTC)

Dotaz[editovat zdroj]

Jan Amos Komenský označoval Moravany za "Čechy na Moravě" (patrně z důvodů jednoty v otázce reformace), zdroj těchto informací ??

alpinic 193.165.148.190 12. 7. 2011, 15:47 (UTC)

Dobrý den, těší nás, že využíváte naši otevřenou encyklopedii – wikipedii. Pokud vám chybí nějaký zdroj, k určitému tvrzení stačí vložit na konec věty či odstavce {{subst:Fakt}}. Zdraví ♥ K123456  12. 7. 2011, 15:49 (UTC)

Přesun[editovat zdroj]

Nesouhlasím s přesunem, dřívější název byl imho očekávanější. Přijde mi velmi nevhodné takový přesun dostatečně neodůvodnit, resp. odůvodnit slovy "Už je fakt na čase to konečně přesunout na název, jaký tomu náleží, aby někteří z toho nedělali článek o tématu, o němž vůbec není.", kde nevidím žádný argument, který by podporoval současný název. --Elm 8. 12. 2011, 09:20 (UTC)

Ona Česká republika má země? To slyším poprvé. --Elm 8. 12. 2011, 12:37 (UTC)
Elme, laskavě nedělej, že nevíš o čem se mluví - země tu existovaly po staletí a hned v preambuli ústavy se píše o Čechách, Moravě a Slezsku. Tak jako má Francie historické provincie, tak má Česká republika 3 historické země. Jelikož se tyto celky do roku 1948 NIKDY NEOZNAČOVALY s přízviskem "historické", zvolil jsem pro název článku jen slovo "Země" + rozlišovač, který jsem vybral tak, aby nebyl kontroverzní. --Kirk 9. 12. 2011, 01:59 (UTC)
Ono nejde o to, ZDA jsou (Č., M. a S. samozřejmě v jistém smyslu skutečně stále jsou), ale CO jsou. V současné ČR nejsou korunní země ani samosprávné země ani správní země; pokud dnes něco je, jsou to opravdu už jen historické země - zeměpisné oblasti, vymezené někdejšími hranicemi dnes už neexistujících zemí korunních a (samo)správních. A historická země je myslím nejčastější označení, které se pro to, čím dnes Č., M. a S. JSOU, používá - takže v kontextu dnešní ČR bych se tomu označení vůbec nebránil. Jiná věc je, čím v minulosti byly. Ovšem pokud tedy chcete napsat (také) o zemích v Koruně české do 1918 a/nebo v Československu 1918-1949, tak zase nemůžete článek nadepsat "(Česká republika)". --David Beneš 9. 12. 2011, 13:05 (UTC)
No tak v téhle podobě to opravdu ideální není, ale jinak obecně já s Kirkovou snahou naopak souhlasím - pod "České země" si nejdřív představím celek (Korunu českou, "českou" část Československa, Česko - tj. to, o čem se v tuhle chvíli článek "České země" opravdu snaží být) a až pak teprv možná téma zemí jako institucí v českém prostředí jednotlivě. --David Beneš 9. 12. 2011, 13:05 (UTC)

Ten název je skutečně zvláštní a měl by být diskutován. Na druhé straně má určitou logiku oddělit tento článek pojednávající o vztazích zemí v Česku a článek o vlastním pojmu české země (byť po určitém úsilí, by jistě šlo tyto články skloubit, respektive tento článek sloučit do českých zemí, protože nějaké důsledné oddělení není možné a i v českých zemích by alespoň ve zkratce mělo být o vztahu těch jednotlivých zemí). --marv1N 8. 12. 2011, 13:04 (UTC)

Přesně tak. Máme dvě různé věci ("České země" jako označení určitého celku a "země v prostředí českého státu/soustátí" jako druh instituce v konkrétních místních podmínkách toho celku - stejně jako "spolkové země v Německu" jsou něco jiného než "spolkový stát Německo"), které si zaslouží dva různé články. Samozřejmě s příslušným odkazem a zmíněním jednoho u druhého. --David Beneš 8. 12. 2011, 13:21 (UTC)
Obávám se, že země v České republice mohou IMHO implikovat podezření z vlastního výzkumu ... MiroslavJosef 8. 12. 2011, 13:15 (UTC)
Co by tam kdo vyzkoumal? --David Beneš 8. 12. 2011, 13:21 (UTC)

Návrhy: České země (územní celky). Země (územní celky Česka). Cupujte je s odvahou. Petr Karel 8. 12. 2011, 15:00 (UTC)

Analogické stránky o jiných prostředích (vizte heslo "Země (územní jednotka)", které to zastřešuje) se momentálně jmenují "Německé spolkové země", "Rakouské spolkové země", a "Korunní země Habsburské monarchie" (plus v hesle "Výmarská republika" je kapitola "Spolkové země Výmarské republiky" a možná by se našlo ještě něco). Čili je tam vždycky označení věci (korunní země, spolkové země) a označení vyššího celku či prostředí (Výmarské republiky, Habsburské monarchie, německé, rakouské). Takže toho bych se držel - jde jen o to, jak u nás pojmenovat věc (země nebyly vždy jen korunní a nikdy nebyly spolkové) a jak celek (Česko je nejpraktičtější, ale lehce ahistorické). --David Beneš 8. 12. 2011, 19:46 (UTC)
Když už jste zmínil rozcestník Země (územní jednotka), tak je v něm odkaz "Historické české země" vedoucí na pojem znamenající něco jiného, měl by být nahrazen odkazem na tuto stánku (až bude jasné, jak ji nejvhodněji pojmenujeme). Petr Karel 9. 12. 2011, 10:05 (UTC)
Rozhodně, to je jasná věc. (Klidně se pak na to hlásím.) --David Beneš 9. 12. 2011, 12:44 (UTC)
"Česko" je kontroverzní název, v minulosti chápaný jako synonymum pro samotné Čechy a na Moravě je tak mnohými chápán tento výraz dodnes. --Kirk 9. 12. 2011, 01:55 (UTC)
Ne, Česko je název zvolený pro to, aby se Moravané necítili dotčení, že slovem Čechy se někdy míní i Morava a proto korektní název Česko, který označuje celé české území, ne jen Čechy. --Elm 9. 12. 2011, 11:38 (UTC)
Přesně tak. A někteří Moraváci jsou tak hloupí, že proti Česku brojí. Výsledkem ovšem bude jednoslovné pojmenování Čechy pro celý stát. fext 9. 12. 2011, 11:41 (UTC)
No tak název "Česko" pořád ještě trochu kontroverzní je, ovšem jen kvůli tu a tam trvajícímu (časem ovšem stále řidšímu) odporu ve společnosti celé ČR proti jeho novosti a jakési nelibozvučnosti. Ve vztahu k Moravě bych naopak označil za kontroverzní postoj moravistického prostředí (kde je například rozšířený právě mylný názor, že "Česko" je "původně název Čech"; "Česko" bylo vytvořeno v zásadě ve 20. století jako úplný novotvar pro neslovenskou část ČSR - a teprv na začátku 90. let ÚJČ vyšťáral, že v několika pramenech z 18. stol. jsou stejným slovem označeny Čechy; o tom ovšem v celých následujících dvou staletích nikdo nevěděl). Ale v "kontroverznosti" bych problém neviděl, "kontroverzní" je i název státu Makedonie; spíš mě trápí, jestli označovat slovem "Česko" Korunu českou do 1918 a západní půlku Československa 1918-1968 není příliš ahistorické. --David Beneš 9. 12. 2011, 12:41 (UTC)
Kontroverznost tady není problém. Na Česku není nic divného. Je to sice způsob expanze uvnitř státu, pokud se to říká, že to území představuje dnešní Českou republiku, protože expanze navenek nepřipadá v úvahu, který má co dělat s ambicemi. A že se většině národa způsob užití nelíbí, je jejich svobodné rozhodnutí. Když se to vezme z druhé strany, přece nebudeme uživatele slova Česko nutit k tomu, aby se přeučili. Navíc, když mají tu svou strategii, která počítá s "vyčerpáním protivníků", kteři jsou jejich nepřáteli. Na některých jedincích, pokud se v tomto případě jenom úskočně nepřetvařují (reklamní trik), co sem píší, je vidět, že by to mohlo být účinné.
Kontroverzní by bylo, kdybychom o spojení Čech, Moravy a Slezska otevřeně mluvili jako o Československu. Konečně by Slovákům došlo, že je to zkratka z Čes(koslovens)ko, a to ostatní kolem je omáčka pro naivky, aby tolik neřvali, až přijde na věc - protože by si toho některý tudy procházející Slovák mohl všimnout a vykládat to jako územní nárok na Tatry, nebo aspoň na Záhoří (slovensky Záhorie), což by nebyl zas tak špatný nápad. A kdyby tady začal vykřikovat po slovensky, tak by se mu snad taky rozumělo, co mu na tom vadí, a vysvětlilo, ať si hledí svého - toho, co má. Záhoří by třeba pustili bez většího odporu. Ví někdo o tom, jestli tam jsou nějaké suroviny? Sice asi nemluví dobře česky, ale jejich jazyk se podobá moravským nářečím češtiny, takže by to nemusel být problém. K tomu by se jim nabídl spojovník: Morava-Záhorie. A bylo by to. Získalo by se zpět nejen těch pár metrů, co dřív patřily ke katastru některých moravských vesnic u hranice s Horními Uhrami, tedy k Moravě.-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Pavel Fric (diskusepříspěvky)

Název článku je nesmysl[editovat zdroj]

Název článku je urážlivý. Ad názor výše: Výsledkem by nemuselo být to, že se Čechy bude říkat celému území České republiky, ale další rozpad státu. Ve smyslu, když Čechům v Čechách Čechy nejsou dost dobré a chtějí se dál rozšiřovat do okolních zemí, kde zase žijí Češi na Moravě - Moravané, a Češi ve Slezsku, Slezané, tak ať se tlačí směrem dovnitř.

Pod názvem článku se dala očekávat diskuze k tomu označení, ale ta je na Wikipedii na jiném místě. Tam jsou i některé příspěvky, které snadno a rychle vyvrací určitá přesvědčení Česků. Ten název je zvolen matoucí záměrně proto, protože obsah je o něčem jiném. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 90.181.194.203 (diskuse) 22. 11. 2014, 15:08 (CE(S)T)