Dórský modus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Dórský modus je pojem z oblasti hudební nauky, který se používá pro posloupnost tónů diatonické durové stupnice zahrané od jejího druhého stupně.

Starořecký a středověký církevní dórský modus[editovat | editovat zdroj]

V antickém Řecku byla pojmem dórský modus označována sestupná posloupnost tónů tvořená dvěma dórskými tetrachordy (posloupnost čtyř tónů s intervaly 2-2-1) oddělenými celým tónem. Výsledek je totožný s modem, který je dnes označován jako frygický.

Počínaje evropským středověkem je pojmem dórský modus označován modus durové stupnice popsaný v úvodním odstavci. O něm pojednává celý zbytek tohoto článku.

Vlastnosti dórského modu[editovat | editovat zdroj]

Dórský modus vznikne z durové stupnice jejím zahráním od druhého stupně, například v případě C dur je základním tónem dórského modu D a znění dórského modu: d-e-f-g-a-h-c.

Jedná se o mollový modus (s malou tercií), který je charakteristický „tvrdou“ velkou sextou, kterou se liší od běžné mollové stupnice.

Nejbližším tvrdším modem je mixolydický modus, který se od dórského liší velkou tercií. Nejbližším měkčím modem je aiolský modus, který se od dórského liší malou sextou.

Intervalové složení[editovat | editovat zdroj]

Stupeň Interval Příklad - C dur
I Prima d
II Velká sekunda e
III Malá tercie f
IV Čistá kvarta g
V Čistá kvinta a
VI Velká sexta h
VII Malá septima c
VIII = I Oktáva d

Složení v jednotlivých tóninách[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka obsahuje složení dórského modu pro jednotlivé tóniny.

Stupnice Předznamenání Tónika Složení
Cis dur 7♮ dis dis eis fis gis ais his cis
Fis dur 6♮ gis gis ais h cis dis eis fis
H dur 5♮ cis cis dis e fis gis ais h
E dur 4♮ fis fis gis a h cis dis e
A dur 3♮ h h cis d e fis gis a
D dur 2♮ e e fis g a h cis d
G dur 1♮ a a h c d e fis g
C dur - d d e f g a h c
F dur 1♭ g g a b c d e f
B dur 2♭ c c d es f g a b
Es dur 3♭ f f g as b c d es
As dur 4♭ b b c des es f g as
Des dur 5♭ es es f ges as b c des
Ges dur 6♭ as as b ces des es f ges
Ces dur 7♭ des des es fes ges as b ces

Charakteristické akordy[editovat | editovat zdroj]

Pro dórský modus je charakteristický mollový kvintakord, ze septakordů pak malý mollový septakord. Od moderních mollových tónin se nejnápadněji odlišuje durovým akordem na subdominantě. Kompletní tónový materiál modu je vyjádřen sedmizvukem (tercdecimovým akordem) (X je základní tón dórského modu).

Následující tabulka obsahuje charakteristické akordy dórského modu v tónině C dur.

Typ akordu Značka (C dur)
Kvintakord
Septakord
Nonový akord
Undecimový akord
Tercdecimový akord

Použitelné jsou i další akordy, které vzniknou vynecháním některých intervalů v , například:

Související informace naleznete také v článcích Akordová značka a Seznam akordových značek.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]