Přeskočit na obsah

Nonový akord

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Nónový akord (nebo neoficiálně krátce nónakord) je pojem z oblasti hudební teorie označující souzvuk pěti současně zahraných tónů, které jsou navíc poskládány podle určitých harmonických pravidel – odpovídají požadavkům terciového systému.

Konstrukce nónakordů

[editovat | editovat zdroj]

V rámci většinově užívaného terciového systému jsou nónové akordy odvozovány od některého ze septakordů přidáním malé nebo velké tercie „nad“ čtvrtý tón septakordu - vzniká tak akord, který kromě základního tónu, tercie a kvinty obsahuje jako čtvrtý tón septimu a jako pátý tón nónu.

Pokud je uvažováno pouze základních sedm septakordů, vzniklých kombinací malých a velkých tercií, lze teoreticky s využitím přidané malé nebo velké tercie „poskládat“ čtrnáct základních nónakordů. V praxi je jich pouze třináct, neboť malá tercie přidaná ke zmenšenému septakordu znamená, že by akord obsahoval zmenšenou nónu, která je ale totožná s oktávou, a tedy (z harmonického hlediska) se základním tónem.

Budeme-li navíc uvažovat možnost použití zmenšené nebo zvětšené tercie ve stavbě akordu, vzniká množství dalších (alterovaných) nónových akordů, které jsou ale v praxi používány velice zřídka.

Nejběžnější typy nónových akordů

[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka obsahuje základní typy nónakordů a jejich vlastnosti. Další nónové akordy a alternativní způsoby jejich značení lze nalézt v článku Seznam akordových značek.

  • Značka – obsahuje běžně používanou akordickou značku nónového akordu
  • Kvintakord – obsahuje název kvintakordu, na kterém je nónakord postaven pomocí terciového systému
  • Septima – obsahuje typ použité septimy
  • Nóna – obsahuje typ použité nóny
  • Příklad – obsahuje tónové složení nónového akordu od základního tónu C
  • Stupeň v dur – obsahuje informaci, od kterého stupně durové stupnice lze akord použít (například V znamená, že tento akord postavený na pátém stupni durové stupnice obsahuje pouze tóny této stupnice – lze jej tedy použít jako dominantu v durových skladbách.)
Značka Kvintakord Septima Nona Příklad Stupeň v dur
durový malá velká c - e - g - b - d V
durový velká velká c - e - g - h - d I, IV
mollový malá velká c - es - g - b - d II, VI
mollový malá malá c - es - g - b - des III
zmenšený malá malá c - es - ges - b - des VII

Související články

[editovat | editovat zdroj]