Frygický modus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Frygický modus je pojem z oblasti hudební nauky, který se používá pro posloupnost tónů diatonické durové stupnice zahrané od jejího třetího stupně.

Starořecký a středověký církevní frygický modus[editovat | editovat zdroj]

V antickém Řecku byla pojmem frygický modus označována sestupná posloupnost tónů tvořená dvěma frygickými tetrachordy (posloupnost čtyř tónů s intervaly 2-1-2) oddělenými celým tónem. Výsledek je totožný s modem, který je dnes označován jako dórský.

Počínaje evropským středověkem je pojmem frygický modus označován modus durové stupnice popsaný v úvodním odstavci. O něm pojednává celý zbytek tohoto článku.

Vlastnosti frygického modu[editovat | editovat zdroj]

Frygický modus vznikne z durové stupnice jejím zahráním od třetího stupně, například v případě C dur je základním tónem frygického modu E a znění frygického modu: e-f-g-a-h-c-d.

Jedná se o mollový modus (s malou tercií), který je charakteristický „měkkou“ malou sekundou, kterou se liší od běžné mollové stupnice.

Nejbližším tvrdším modem je aiolský modus totožný s mollovou stupnicí. Nejbližším měkčím modem je lokrický modus, který se od frygického liší zmenšenou kvintou.

Intervalové složení[editovat | editovat zdroj]

Stupeň Interval Příklad - C dur
I Prima e
II Malá sekunda f
III Malá tercie g
IV Čistá kvarta a
V Čistá kvinta h
VI Malá sexta c
VII Malá septima d
VIII = I Oktáva e

Složení v jednotlivých tóninách[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka obsahuje složení frygického modu pro jednotlivé tóniny.

Stupnice Předznamenání Základní tón Složení
Cis dur 7# eis eis fis gis ais his cis dis
Fis dur 6# ais ais h cis dis eis fis gis
H dur 5# dis dis e fis gis ais h cis
E dur 4# gis gis a h cis dis e fis
A dur 3# cis cis d e fis gis a h
D dur 2# fis fis g a h cis d e
G dur 1# h h c d e fis g a
C dur - e e f g a h c d
F dur 1b a a b c d e f g
B dur 2b d d es f g a b c
Es dur 3b g g as b c d es f
As dur 4b c c des es f g as b
Des dur 5b f f ges as b c des es
Ges dur 6b b b ces des es f ges as
Ces dur 7b es es fes ges as b ces des

Charakteristické akordy[editovat | editovat zdroj]

Pro frygický modus je charakteristický mollový kvintakord, ze septakordů pak malý mollový septakord. Kompletní tónový materiál modu je vyjádřen sedmizvukem (tercdecimovým akordem)  Xmi^{13-/9-} \,\! (X je základní tón frygického modu).

Následující tabulka obsahuje charakteristické akordy frygického modu v tónině C dur.

Typ akordu Značka (C dur)
Kvintakord  Emi \,\!
Septakord  Emi^{7} \,\!
Nonový akord  Emi^{9-} \,\!
Undecimový akord  Emi^{11/9-} \,\!
Tercdecimový akord  Emi^{13-/9-} \,\!

Použitelné jsou i další akordy, které vzniknou vynecháním některých intervalů v  Dmi^{13} \,\! , například:

  •  Emi^{6-}, Emi^{add9-}, Emi^{7add11} \,\!
Související informace naleznete také v článcích Akordová značka a Seznam akordových značek.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]