Dílčí povodí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Dílčí povodí je pojem používaný v plánování v oblasti vod pro část povodí definovanou v České republice § 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako „území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků a případně i jezer do určitého místa vodního toku (obvykle jezero nebo soutok řek)“.[1]

V rámci procesu tvorby plánů povodí se v České republice zpracovávají Plány dílčích povodí pro 10 dílčích povodí. Jejich zpracovateli jsou správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady a ústředními vodoprávními orgány. Dílčími povodími jsou:[2]

 • dílčí povodí Berounky
 • dílčí povodí Dolní Vltavy
 • dílčí povodí Dyje
 • dílčí povodí Horní Odry
 • dílčí povodí Horní Vltavy
 • dílčí povodí Horního a Středního Labe
 • dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry
 • dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu
 • dílčí povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe
 • dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 254/2001 Sb., O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). In: Sbírka zákonů. 2001. Dostupné online. § 2, odst. 11. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 2. Plány dílčích povodí [online]. Ministerstvo zemědělství České republiky [cit. 2014-07-11]. Dostupné online.