Vodoprávní úřad

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Vodoprávní úřad je v Česku orgánem státní správy, který vykonává činnosti podle zákonů č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) a  č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Vodoprávní úřady podle vodního zákona zřizují obce, újezdní úřady na území vojenských újezdů, obecní úřady obcí s rozšířenou přenesenou působností, kraje a ministerstva. Ministerstva zřizují tzv. ústřední vodoprávní úřady.

Vodoprávní úřad působí jako speciální stavební úřad, který vykonává působnost stavebního úřadu pro vodní díla. Jeho postavební speciálního stavebního úřadu upravuje § 15 stavebního zákona.

Ústřední vodoprávní úřady[editovat | editovat zdroj]

Nejvyšší úroveň státní správy na úseku vodního hospodářství je založena na sdílení kompetencí mezi čtyřmi ministerstvy, které zřizují ústřední vodoprávní úřady. Jsou to Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany.

  • Ministerstvo životního prostředí působí jako ústřední vodoprávní úřad v oblasti ochrany množství a jakosti vod, zjišťování a hodnocení stavu vod, zneškodňování havárií, plnění úkolů ze vztahu k EU v oblasti ochrany vod atd.
  • Ministerstvo dopravy působí jako ústřední vodoprávní úřad v záležitostech užívání povrchových vod k plavbě.
  • Ministerstvo obrany působí jako ústřední vodoprávní úřad na území vojenských újezdů.
  • Ústřední vodoprávní úřad Ministerstva zemědělství vykonává zbytkové kompetence pro všechny oblasti státní správy, u kterých není působnost zákonem stanovena pro předchozí tři ministerstva.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]