COVIran Barekat

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

COVIran Barekat[1] (persky کووایران برکت) je vakcína proti covidu-19 vyvinutá v Íránu společností Shifa Pharmed Industrial Group, dceřinou společností Barkat Pharmaceutical Group.[2][3][4] Jde o vakcínu na bázi inaktivovaného viru.[1] Íránské úřady povolily její nouzové použití. Díky tomu se stala první lokální vakcínou proti covidu-19 schválenou pro nouzové použití na Blízkém východě.[5]

Odpovědní činitelé sdělili, že se chystají publikovat výsledky klinických studií v recenzovaném časopise.[6] Průběžné výsledky studií fáze I a II ukázaly, že 93,5 % příjemců vakcíny (interval spolehlivosti 95 %, 88,4–99,6 %) si vytvořilo ochranné protilátky proti SARS-CoV-2.[7] Tyto výsledky neprošly dosud recenzním řízením a popisují schopnost vakcíny navodit imunitu, nikoli však samotnou účinnost.

Vakcínu dostalo několik íránských osobností, včetně nejvyššího vůdce Alího Chameneího[3] a prezidenta Ebrahima Raisího.[8] Do 10. října 2021 bylo podle generálního ředitele Shifa Pharmed vyrobeno asi 16 milionů dávek.[9]

Lékařské použití[editovat | editovat zdroj]

Vakcína se podává formou intramuskulární injekce a mezi dvěma dávkami by měl být odstup 28 dní.[10]

Farmakologie[editovat | editovat zdroj]

COVIran Barekat je vakcína na bázi inaktivovaného viru.[1][11]

Výroba[editovat | editovat zdroj]

První výrobní linka, březen 2021

Barkat Pharmaceutical Group zahájila stavbu továrny na výrobu vakcín dne 17. prosince 2020[6] s cílem postavit ji do 3 měsíců.[11] Podle Vykonání příkazu Imáma Chomejního (EIKO), s přímým dohledem nejvyššího vůdce Íránu, „by výroba vakcíny vyvinuté jednou z jejích společností, Shifa Pharmed, mohla dosáhnout obratu 12 milionů dávek měsíčně, a to šest měsíců po úspěšném završení studie“.[12]

Sériová výroba byla zahájena 15. března 2021.[13][14] První vyrobená šarže byla představena 10. května 2021.[15][16]

Existují tři výrobní linky pro COVIran Barekat.[17][6]

 • Jakmile budou všechny linky uvedeny do provozu, měla by jejich celková výrobní kapacita dosáhnout 25-30 milionů dávek za měsíc.[6]
 • První linka má kapacitu 3-4 milionů dávek za měsíc a zahájila výrobu 15. března 2021.[18][17]
 • Druhá linka vyrobí 6-8 milionů dávek měsíčně.[17] Dne 17. srpna uvedla do procesu výrobu první várky.[6]
 • Třetí linka má kapacitu 16-20 milionů dávek měsíčně.[17] Dne 17. srpna bylo hlášeno, že 95 % zařízení je připraveno a instalováno a odpovědní činitelé by rádi zahájili provoz ke konci září.[6]

Do 3. července 2021 bylo vyrobeno asi 2,7 milionů dávek vakcíny COVIran Barekat a 400 000 dávek doručeno íránskému ministerstvu zdravotnictví, jak uvedl Mohammad Mokhber, zástupce koordinátora Vykonání rozkazu Imáma Chomejního.[19]

Podle Mokhbera dosáhla výroba vakcín do 27. července 2021 asi 5 milionů dávek a ministerstvo zdravotnictví obdrželo 1,3 milionu.[20]

Podle EIKO bylo do 30. srpna 2021 vyrobeno asi 8 milionů dávek a 4,2 milionů dodáno ministerstvu zdravotnictví.[21]

GenerálnÍ ředitel Shifa Pharmed uvádí, že do 10. října 2021 společnost vyrobila asi 16 milionů dávek a z toho 7,5 milionů dodala ministerstvu zdravotnictví.[9]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Preklinické zkoušky[editovat | editovat zdroj]

Výsledky preklinické studie provedené na zvířatech byly publikovány v (nerecenzovaném) předtisku dne 10. června 2021.[22] Podle autorů testy ukázaly, že vakcína je bezpečná a účinná u zvířat.[22]

Dne 26. října 2021 byly výsledky preklinické studie zveřejněny v recenzovaném časopise.[23]

Klinické testování[editovat | editovat zdroj]

Klinické studie jsou testy prováděné na lidech, jejichž účelem je prokázat bezpečnost a účinnost zkoumané léčby. Klinický výzkum zahrnuje různé fáze, z nichž každá má své vlastní primární cíle. Například klinické studie fáze I se zaměřují na získání základních informací o bezpečnosti a dávce.

Klinické studie vakcíny COVIran Barekat
Fáze Registrace Počet zúčastněných Věk účastníků Ref
Číslo datum Celkem Vakcína Placebo Poměr

vakcína/

placebo

Zkoušky na dospělých
I IRCT20201202049567N1 15. prosince 2020 56 24 (3 μg)

24 (5 μg)

8 7:1 18-50 let [24]
IRCT20201202049567N2 13. března 2021 32 24 8 3:1 51-75 let [25]
II IRCT20201202049567N3 13. března 2021 280 224 56 5:1 18-75 let [10] [26]
III 21. dubna 2021 20 000 13,333 6,666 2:1
Zkoušky na dětech
I IRCT20171122037571N3 11. listopadu 2021 60 30 30 (vakcína Sinopharm BIBP) 1:1 12-18 let [27]
II 440 220 220 (vakcína Sinopharm BIBP) 1:1

Všechny studie byly randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované s rozdělením do paralelních ramen a účastnili se jich zdraví dobrovolníci.[24][25][10]

Fáze I[editovat | editovat zdroj]

Íránský úřad pro potraviny a léčiva schválil vakcínu pro testování na lidech.[28][29][30] Podle zpráv se k testování vakcíny dobrovolně přihlásilo více než 65 000 Íránců, přičemž bylo potřeba pouze 56 lidí.[2]

Dne 29. prosince 2020 bylo u této první íránské vakcíny proti covidu-19 zahájeno testování na lidech.[2][31] Prvním dobrovolníkem, který dostal dávku COVIran Barekat, byla Tayyebeh Mokhber, dcera Mohammada Mokhbera, zástupce koordinátora Vykonání rozkazu Imáma Chomejního (Setad).[2] Ministr zdravotnictví Saeed Namaki a viceprezidentka pro vědu a technologii Sorena Sattariová se zúčastnili obřadu injekce první vakcíny.

Primárním cílem fáze I bylo posouzení bezpečnosti.[7] Této fáze se účastnilo 56 zdravých dobrovolníků ve věku 18–50 let.[32][33][33][24] Účastníci dostali druhou dávku injekce naposledy dne 4. března 2021.[7] Druhá studie fáze I zahrnovala 32 dobrovolníků ve věku 51–75 let.[25] Účastníci obdrželi první injekci dne 15. března a poslední 9. dubna.[7]

Fáze II/III[editovat | editovat zdroj]

Fáze II a III klinických studií byly propojeny,[34][35] což umožnilo zahájit třetí fázi před dokončením druhé. Věk účastníků se pohyboval od 18 do 75 let.[10]

Fáze II se primárně zaměřovala na schopnost vakcíny navodit imunitu.[7] Zúčastnilo se jí 280 dobrovolníků.[10] První dobrovolníci byli naočkováni dne 15. března[34] a poslední injekci druhé dávky dostali 25. května.[7]

Primárním cílem fáze III bylo zhodnotit, nakolik je vakcína účinná v prevenci mírného, středního a těžkého onemocnění.[7] Do studie se zapojilo 20 000 účastníků[10] v šesti městech v Íránu (Teherán, Karadž, Širáz, Isfahán, Mašhad a Búšehr ).[35] Fáze III byla zahájena 21. dubna[26] a první očkování proběhla 25. dubna.[36] Do 14. června dostalo 18 000 dobrovolníků svou první dávku a 2 000 druhou dávku vakcíny nebo placeba.[7] Doktorka Minoo Mohraz byla prvním naočkovaným dobrovolníkem ve fázi III.[37]

Výsledky[editovat | editovat zdroj]

Dne 16. června 2021 tisk zveřejnil souhrn výsledků získaných ve fázi I a II.[38][39] Zpráva uvádí, že byly zaznamenány pouze mírné nežádoucí účinky s výjimkou jednoho případu hypotenze, jednoho případu bolesti hlavy 2. stupně a jednoho případu úbytku krevních destiček, který nevyžadoval lékařskou péči.[7] Běžný Virus Zneškodňující Test (cVNT) prokázal 93,5% imunogenicitu (95% interval spolehlivosti: 88,4 – 99,6 %).[7] Manažer projektu výroby vakcíny uvedl dne 23. června 2021, že výsledky druhé fáze ukázaly, že „sérum očkovaných lidí má míru schopnosti zneškodnit virus 93,5 %, což znamená, že vakcína účinkuje velmi dobře, jak se ukáže po skončení třetí fáze“.[40]

Podle vysílací sítě Radio Farda vlastněné Americkou agenturou pro globální média se vyskytly jisté hlasy zpochybňující vědeckou dokumentaci v článku o vakcíně.[41]

Ředitel Barkat Pharmaceutical Group oznámil dne 27. července 2021, že článek s výsledkem klinických studií byl zpracován a předložen k posouzení. "Bude zaslán deseti důležitým vědeckým časopisům po světě, ale může chvíli trvat, než ho publikují."[6]

V únoru 2021 (v době, kdy probíhala studie fáze I), vedoucí týmu pro výrobu vakcíny v Setad uvedl, že vakcína také zneškodňuje britský mutovaný covid-19.[42][42][43]

Studie na dětech ve věku 12-18 let[editovat | editovat zdroj]

Klinická studie fáze I–II na dětech ve věku 12–18 let byla zahájena dne 23. listopadu 2021.[44][27] Jedná se o srovnávací studii, v níž polovina z 500 účastníků dostává vakcínu Coviran Barkat a druhá polovina vakcínu Sinopharm BIBP. Studie se primárně zaměřuje na hodnocení bezpečnosti a schopnosti navodit imunitu.[27]

Ostatní země[editovat | editovat zdroj]

Mohammad Reza Salehi, činitel odpovědný za výrobu íránských vakcín Barekat, sdělil: „Některé sousední země mají tendenci zapojit se do třetí fáze klinického výzkumu íránského COVIran Barekat“. Írán přehodnocuje doporučení těchto zemí za účelem schválení jejich účasti.[32]

Oprávnění[editovat | editovat zdroj]

 Vakcína získala licenci od íránského úřadu pro kontrolu potravin a léčiv dne 13. června 2021.[45] Írán nyní podstupuje kroky k její registraci u Světové zdravotnické organizace.[46]

Společnost a kultura[editovat | editovat zdroj]

Alí Chameneí, nejvyšší vůdce Íránu, obdržel svou první dávku lokální vakcíny COVIran Barekat dne 25. června 2021 (dvanáct dní poté, co získala od íránských úřadů povolení k použití pro veřejnost).[3][47][48] Druhou dávku dostal 23. července 2021.[49]

Ebrahim Raisi,[50][8] Mohammad Bagher Ghalibaf,[51] Ali Larijani[52] a Amoli Larijani[53] se rovněž nechali naočkovat touto vakcínou.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku COVIran Barekat na anglické Wikipedii.

 1. a b c Mallapaty S. Iran hopes to defeat COVID with home-grown crop of vaccines. Nature. August 2021, s. 475. DOI 10.1038/d41586-021-02216-z. PMID 34404947. S2CID 237198729. 
 2. a b c d Motamedi M. COVIran Barakat: Iran launches human trials of its COVID vaccine [online]. 29 December 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 January 2021. 
 3. a b c Iran's leader gets locally made coronavirus vaccine shot [online]. 2021-06-25 [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. About - شرکت گروه صنایع شفافارمد [online]. 2021-04-15 [cit. 2021-09-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. Baghishov E. Iran issues license on its coronavirus vaccine [online]. 14 June 2021 [cit. 2021-06-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-06-14. (anglicky) 
 6. a b c d e f g زیرساخت تولید ماهانه 25 تا 30 میلیون دوز واکسن برکت فراهم شده است + پاسخ به شبهات- اخبار پزشکی - اخبار اجتماعی تسنیم [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. (persky) 
 7. a b c d e f g h i j SETAD (EIKO). خلاصه نتایج تست انسانی واکسن کوو ایران برکت. setad.ir. 2021-06-16. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-06-16. 
 8. a b دکتر رئیسی نخستین دُز واکسن کوو ایران برکت را دریافت کرد [online]. 2021-08-08 [cit. 2021-09-03]. Dostupné online. (persky) 
 9. a b تولید 16 میلیون دوز واکسن برکت تا امروز/ ارائه مستندات برای اخذ مجوز سازمان جهانی بهداشت- اخبار پزشکی - اخبار اجتماعی تسنیم | Tasnim [online]. [cit. 2021-11-27]. Dostupné online. (persky) 
 10. a b c d e f IRCT | A double-blind, randomized, placebo-controlled Phase II/III Clinical trial to evaluate the safety and efficacy of COVID-19 inactivated vaccine (Shifa-Pharmed) in a population aged 18 to 75 years [online]. Iranian Registry of Clinical Trials (IRCT) [cit. 2021-04-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-04-23. 
 11. a b COVID-19 Vaccine (pharmaceutical product) [online]. 2021-04-19 [cit. 2021-08-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Iran starts human testing of first domestic COVID-19 vaccine [online]. 29 December 2019. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 12 January 2021. 
 13. Iran starts mass-production of homegrown coronavirus vaccine [online]. 2021-03-15 [cit. 2021-04-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-03-22. (anglicky) 
 14. اولین تصاویر از خط تولید واکسن کووایران برکت [online]. 2021-03-15 [cit. 2021-09-01]. Dostupné online. (persky) 
 15. رونمایی ازمحموله تولید انبوه واکسن «کوو ایران برکت» [online]. 2021-05-11 [cit. 2021-09-01]. Dostupné online. (persky) 
 16. نخستین محصول تولید انبوه واکسن "کوو ایران برکت" فردا رونمایی می‌شود [online]. 10 May 2021 [cit. 2021-06-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 17 May 2021. (Persian) 
 17. a b c d فاز یک خط تولید واکسن برکت [online]. 2021-08-14 [cit. 2021-09-01]. Dostupné online. (persky) 
 18. Iran to kick off production of 3mn doses of COVIRAN [online]. 2021-03-15 [cit. 2021-04-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-03-15. (anglicky) 
 19. ببینید | تحویل 50 میلیون دُز واکسن «کوو ایران برکت» تا پایان شهریور - خبرآنلاین [online]. 2021-07-03 [cit. 2021-08-29]. Dostupné online. 
 20. افتتاح اولین صندوق قرض‌الحسنه اشتغال کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام/ تولید 5 میلیون واکسن «برکت» تاکنون [online]. [cit. 2021-07-27]. Dostupné online. (persky) 
 21. تعداد واکسن‌های تولید شده کوو ایران برکت به ۸ میلیون دز رسید [online]. 2021-08-30 [cit. 2021-09-08]. Dostupné online. (persky) 
 22. a b Šablona:Cite biorxiv
 23. ABDOLI, Asghar; AALIZADEH, Reza; AMINIANFAR, Hossein; KIANMEHR, Zahra; TEIMOORI, Ali; AZIMI, Ebrahim; EMAMIPOUR, Nabbi. Safety and potency of BIV1‐CovIran inactivated vaccine candidate for SARS‐CoV‐2: A preclinical study. Reviews in Medical Virology. 26 October 2021. DOI 10.1002/rmv.2305. PMID 34699647. 
 24. a b c IRCT | A double-blinded, randomized, placebo-controlled Phase I Clinical trial to evaluate the safety and immunogenicity of COVID-19 inactivated vaccine (Shif-Pharmed) in a healthy population [online]. [cit. 2021-08-27]. Dostupné online. 
 25. a b c IRCT | A double-blind, randomized, placebo-controlled Phase I Clinical trial to evaluate the safety and immunogenicity of COVID-19 inactivated vaccine (Shifa-Pharmed) in a healthy population aged 51-75 years [online]. [cit. 2021-08-27]. Dostupné online. 
 26. a b آغاز مرحله سوم تست انسانی کووایران برکت [online]. [cit. 2021-04-21]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-06-26. (Persian) 
 27. a b c IRCT | Comparison of the tolerability, safety, and immunogenicity of Shifa-Pharmed COVID-19 inactivated vaccine (CovIran) and Sinopharm vaccine in the healthy population aged 12 to 18 years: a double-blind, randomized, active-controlled, Phase I-II clinical trial. [online]. [cit. 2021-11-27]. Dostupné online. 
 28. Bulos N. Iranians demand a COVID-19 vaccine, not politics, from their leaders [online]. 19 January 2021. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-01-19. 
 29. Khoshhal P. Coronavirus Tzar Forced to Apologize to Clergy [online]. 21 January 2021. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-01-21. 
 30. Vahdat A. Iran begins human trials for locally made coronavirus vaccine. Times of Israel. 29 December 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 January 2021. 
 31. Dostupné online. 
 32. a b Some foreign states willing to cooperate in COVIran Barakat clinical test: Official [online]. 30 March 2021 [cit. 2021-04-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-03-31. 
 33. a b تست انسانی واکسن ایرانی کرونا آغاز شد/ وزیر بهداشت: ما با ۱۰۰ سال سابقه، اولین واکسن‌ساز آسیا هستیم [online]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 June 2021. (Persian) 
 34. a b Clinical trials of COVIRAN vaccine enter phases 2, 3 [online]. 15 March 2021 [cit. 2021-04-08]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 11 May 2021. 
 35. a b واکسن ایران برکت احتمالا تا پایان خرداد ۱۴۰۰ به دست هموطنان می‌رسد [online]. 24 March 2021. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 June 2021. (Persian) 
 36. تزریق فاز سوم واکسن کوو ایران برکت انجام شد [online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 June 2021. (Persian) 
 37. دکتر محرز واکسن کووایران برکت تزریق کرد [online]. 2021-04-25 [cit. 2021-09-09]. Dostupné online. (persky) 
 38. جزئیات مطالعه بالینی واکسن "کووایران برکت" منتشر شد + نتایج [online]. 2021-06-16 [cit. 2021-08-31]. Dostupné online. (persky) 
 39. انتشارخلاصه نتایج تست انسانی واکسن کوو ایران برکت برای نخستین‌بار [online]. 2021-06-16 [cit. 2021-08-31]. Dostupné online. (persky) 
 40. ایمنی‌زایی ۹۳.۵درصدی واکسن برکت در فاز دوم/ ۱۲ کشور برای خرید درخواست دادند [online]. [cit. 2021-06-24]. Dostupné online. (Persian) 
 41. خامنه‌ای پس از دریافت "واکسن ایرانی کرونا": واکسن خارجی هم ایرادی ندارد [online]. [cit. 2021-06-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-06-26. (persky) 
 42. a b جلیلی: واکسن کوو ایران برکت، ویروس انگلیسی را خنثی می‌کند [online]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 June 2021. (Persian) 
 43. Haghdoost H. Iran Vaccine Boasts Total Protection Against U.K. Covid Strain [online]. 17 February 2021 [cit. 2021-04-08]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-04-15. 
 44. COVIRAN begins clinical trial on children aged 12-18 [online]. 2021-11-23 [cit. 2021-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 45. مجوز مصرف واکسن "کووایران برکت" صادر شد [online]. [cit. 2021-06-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 June 2021. (Persian) 
 46. COVIRAN BAREKAT in process to WHO's registration [online]. 2021-07-25 [cit. 2021-08-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 47. FarsNews Agency Ayatollah Khamenei Receives Iran-Made Coronavirus Vaccine [online]. 2021-06-25 [cit. 2021-09-03]. Dostupné online. 
 48. Motamedi M. Iran's Supreme Leader Khamenei receives local COVID vaccine [online]. 2021-06-21 [cit. 2021-09-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 49. Leader receives second dose of Iranian COVID-19 vaccine [online]. 2021-07-23 [cit. 2021-09-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 50. Iran records over 500 Covid deaths, hits new high [online]. 2021-08-08 [cit. 2021-09-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 51. قالیباف واکسن برکت دریافت کرد [online]. 2021-08-07 [cit. 2021-09-03]. Dostupné online. (persky) 
 52. علی لاریجانی واکسن ایرانی تزریق کرد [online]. 2021-08-03 [cit. 2021-09-03]. Dostupné online. (persky) 
 53. عکس/ تزریق واکسن برکت به آملی لاریجانی [online]. 2021-08-04 [cit. 2021-09-03]. Dostupné online. (persky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]