CD80

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

CD80 (B7-1) je typ membránového proteinu patřící do B7 proteinové rodiny. Jedná se o protein exprimovaný na povrchu antigen prezentujících buněk (APC) a je ligandem pro kostimulační receptory CD28 a CD125 (CTLA-4) na povrchu T lymfocytů. Vazbou s CD28 nebo CTLA-4 dojde k aktivaci proteinu, indukci proliferace T lymfocytů a produkci cytokinů.[1] Geny kódujcí protein CD80 jsou lokalizovány na dlouhém raménku chromosomu 3 (3q13.33). CD80 (B7-1) je glykoproteinem I typu a členem superrodiny imunoglobulinů (Ig). Skládá se z extracelulárních Ig-podobných domén, které jsou zodpovědné za interakci s CD28.[2]

Funkce[editovat | editovat zdroj]

Hlavní funkcí proteinu CD80 je aktivace T lymfocytů. Na základě této funkce hraje významnou roli v aktivaci adaptivních mechanismů imunity. K aktivaci T lymfocytů je potřeba dvou signálů. První z nich je zajištěn vazbou antigen specifickým receptorem na povrchu T lymfocytu (TCR) s antigenním peptidem prezentovaným na MHC (major histokopatibility complex) glykoproteinech na povrchu APC. Druhý signál je poskytován interakcí kostimulačních molekul na povrchu T lymfocytů a jejich ligandy na APC.[3] Protein CD80 je jedním ze dvou hlavních ligandů pro kostimulační receptor CD28. Druhým proteinem tvořící ligand je protein CD86 (B7-2), který taktéž náleží do proteinové rodiny B7. Interakcí CD28 s CD80 dojde ke spuštění série událostí vedoucí ke zvýšení citlivosti TCR k antigenu, proliferaci, přežívání T lymfocytů a indukci cytokinů.[4] Pokud nedojde ke stimulaci T lymfocytu druhým signálem (CD80/CD28) může dojít ke stavu anergie.[5] CD80 kostimulační signál je nezbytný k iniciaci mnoha T buněčných odpovědí, protože jakmile dojde k aktivaci T lymfocyty se mohou vyvíjet v buňky efektorové nebo buňky paměťové, které hrají významnou roli v řízení imunitní odpovědi.

S molekulami CD80 může také interagovat namísto CD28 kostimulační receptor CTLA-4 (CD125) exprimovaný na regulačních T lymfocytech (Treg). CTLA-4 reaguje s CD80 s vyšší afinitou než CD28 a tím mohou aktivně kompetovat s efektorovými lymfocyty o vazbu a bránit jim tak v přístupu ke kostimulačním molekulám. Zároveň také dochází ke snížení exprese těchto povrchových molekul na povrchu APC a inhibici TCR a CD28 zprostředkované signální transdukci a tímto mechanismem zabraňují rozvoji autoimunitních reakcí.[3][6]Tato interakce může také spustit signální dráhu vedoucí k expresi enzymu indolamin-2,3-dioxygenázy (IDO) v dendritických buňkách.[6]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. CD80 CD80 molecule [Homo sapiens (human)] - Gene - NCBI. www.ncbi.nlm.nih.gov [online]. [cit. 2019-02-16]. Dostupné online. 
  2. SCHWARTZ, Jean-Claude D.; ZHANG, Xuewu; NATHENSON, Stanley G. Structural mechanisms of costimulation. Nature Immunology. 2002-5, roč. 3, čís. 5, s. 427–434. PMID: 11976720. Dostupné online [cit. 2019-02-16]. ISSN 1529-2908. DOI:10.1038/ni0502-427. PMID 11976720. 
  3. a b NAJAFIAN, Nader; SAYEGH, Mohamed H.; AUCHINCLOSS, Hugh. Analysis of the Role of Negative T Cell Costimulatory Pathways in CD4 and CD8 T Cell-Mediated Alloimmune Responses In Vivo. The Journal of Immunology. 2005-06-01, roč. 174, čís. 11, s. 6648–6656. PMID: 15905503. Dostupné online [cit. 2019-02-17]. ISSN 0022-1767. DOI:10.4049/jimmunol.174.11.6648. PMID 15905503. (anglicky) 
  4. HUANG, Yu; WANG, Zhiwen; ZHENG, Qi. Conservation of structural and interactional features of CD28 and CD80/86 molecules from Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish & Shellfish Immunology. 2018-1, roč. 72, s. 95–103. PMID: 29074133. Dostupné online [cit. 2019-02-17]. ISSN 1095-9947. DOI:10.1016/j.fsi.2017.10.008. PMID 29074133. 
  5. LINSLEY, P. S.; LEDBETTER, J. A. The role of the CD28 receptor during T cell responses to antigen. Annual Review of Immunology. 1993, roč. 11, s. 191–212. PMID: 8386518. Dostupné online [cit. 2019-02-17]. ISSN 0732-0582. DOI:10.1146/annurev.iy.11.040193.001203. PMID 8386518. 
  6. a b 1949-, Hořejší, Václav,. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. vyd. V Praze: [s.n.] 297 stran s. ISBN 9788075532503, ISBN 8075532503. OCLC 989928270