Bitva u Gergovie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Bitva u Gergovie
Konflikt: Galská válka
Gergovia byla umístěna na této pláni. Hlavní bitevní pole se nalézalo ve střední pravé části obrázku.
Gergovia byla umístěna na této pláni. Hlavní bitevní pole se nalézalo ve střední pravé části obrázku.
Trvání: 52 BC
Místo: Gergovia,Galie
Výsledek: galské vítězství
Strany
Římská republika Galské kmeny
Velitelé
Gaius Julius Caesar Vercingetorix

Síla
25,000 Římanů, 10,000 kavalérie z kmene Aedui 30,000 Galů, převážně Arverni
Ztráty
podle Julia Caesara:
46 centurionů a 700 legionářů, podle moderních odhadů:
několik tisíc mrtvých Římanů a Aeidů a 6000 zraněných
několik stovek mrtvých a zraněných

Bitva u Gergovie se odehrála v roce 52 př.nl. v Galii. Gergovie byla hlavní oppidum kmenu Arvernů. V bitvě bojovala římská republikánská armáda včele s prokonzulem Juliem Caesarem a galské síly vedl Vercingetorix, který byl náčelníkem Arvernů. Galové nakonec bitvu vyhráli.

Vesnice leží na kopci v městečku La Roche-Blanche, v blízkosti Clermont-Ferrand, na jihu centrální Francie. Bitva je ve Francii hodně známá, byla zmíněna v populárním francouzském komiksu „Asterix“, konkrétně v knize „Asterix a galský školní rok“.

Předehra[editovat | editovat zdroj]

Stejně jako většina informací o galské historii, i informace o této válce pocházejí povětšinou z Caesarovy publikace Zápisky o válce galské. Nejsou známé žádné zachovalé galské zdroje.

V zimě roku 53 př.n.l. Vercingetorix zaúčtočil na Gergovii, ze které byl předtím vyhnán. V této době Caesar shromažďoval vojsko pro budoucí výpad proti Galům a tato událost jej postavila před nelehké dilema – buďto ponechat své vojsko přes zimu v bezpečí (ale ukázat slabost Říma ve věci ochrany svých spojenců Aeidů a ztratit tak jejich podporu), nebo vytáhnout proti Vercingetorixovi do otevřené bitvy a riskovat tím možnost, že vojsku dojdou zásoby. Caesar se rozhodl jednat.

Ponechajíce dvě legie a zasobovací konvoj v Agedincu, vedl Caesar zbývající vojáky vstříc Gergovii. Cestou oblehl Vellaunodunum, Genabum a Noviodunum, což donutilo Vercingetorixe pochodovat prokonzulovi naproti. Vojska se střetla v otevřené bitvě u Novioduna, ve které Caesar zvítězil. Římané poté oblehli a obsadili Avaricum, kde doplnili zásoby.

Poté se Caesar vydal směrem na Gergovii. Vercingetorix prokonzulovy plány vytušil a překročil řeku Elave. Kopíroval trasu římských a cestou likvidoval veškeré mosty, aby zabránil jejich přechodu. Ubránit Gergovii bylo esenciální, neboť toto oppidum se tyčilo více než 350 metrů nad přilehlou planinou a vedla do něj pouze jedna cesta, ne dost široká na to, aby se na ní vešel větší počet vojáků zároveň. Držba toho místa tedy poskytovala obránci značnou výhodu. Caesar to věděl také a proto se rozhodl překročit řeku Galům přímo před nosem.

Jedné noci, když římští nocovali nedaleko města Varennes (kde stával most, než jej Veringetorix zbořil), Ceasar vydělil ze svého vojska třetinu vojáků a zbylé dvě třetiny nechal pochodovat na jih uspořádané do šesti oddílu, aby budili dojem celistvé armády. Vercingetorix se nechal nachytat a Římany sledoval. Casear nicméně zůstal s dvěma legiemi ve Varennes a nepozorován v rychlosti opravil pobořený most. Obě části armády se opět spojily, společně řeku překročily a vydaly se na pochod ke Gergovii.

Bitva[editovat | editovat zdroj]

Po pětidenním pochodu dorazili Římané ke Gergovii. Caesar se neodvážil zaútočit na oppidum stečí a rozhodl se pro obléhání. Zjistil, že poblíž Gergovie Galové drží kopec, díky kterému jsou schopni oppidum zásobovat vodou a zásobami. Nočním útokem kopec obsadil a ponechal zde dvě legie. Obsazený kopec spojil se svým hlavním táborem dvěma příkopy a bariérou. Touto konstrukcí oddělil Galy od zásob, které zoufale potřebovali.

Caesar měl dohodu s kmenem Aedui, že jejich muži budou chránit římské zásobovací linie. Jejich náčelník Convictolitavis se ovšem přidal k Vercingetorixovi a Ceaser byl nucen poslat čtyři legie, zaměstnané obléháním oppida, aby se se zrádným kmenem utkali. Kmen Aedui byl poražen, prořímská frakce na ním opět získala kontrolu a Caesar se vrátil posílen o 10 000 těchto galských jezdců.

Caesar si uvědomil, že aby obléhání neskončilo katastrofou, musí Vercingetorixe dostat z vyvýšené pozice. Využil jednu legii na odlákání pozornosti, zatímco zbylá část vojska zabrala tři galské tábory. Poté Caesar rozkázal ústup aby vylákal Galy opustit výhodné postavení. Většina Caesarových sil nicméně rozkaz neslyšela a podnícena snadným ziskem galských ležení, rozhodli se někteří o přímí útok na Gergovii. Mezitím dorazili vojáci kmene Aedui, kteří byli zpočátku zaměněni za nepřítele a Caesarovi dalo hodně práce znovu nastolit řád ve svých jednotkách. Hluk útoku zpozoroval Vercingetorix, který se rozhodl zaútočit kavalerií, zrovna když se nepřátelské jednotky nacházely přímo pod zdmi města. Tento útok prorazil římské linie, čehož využila útočící pěchota. Ta ovšem utržila těžké ztráty, proto byla galská kavalerie nucena sesedlat z koní a podpořit své druhy. Caesar nařídil ústup, opustil obležení a uprchl z území kmene Arvenů.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Battle of Gergovia na anglické Wikipedii.