Asterion (fantasy svět)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Asterion je český fantasy svět a campaign setting vydávaný od roku 1999[1] nakladatelstvím ALTAR. Je určen pro všechny vhodné RPG systémy, ale oficiální aplikace obsažené ve vydaných knihách se týkají her Dračí doupě a Dračí doupě Plus. Kromě příruček určených k hraní v tomto světě bylo z tohoto prostředí vydáno několik knih, povídek a tematických článků.

Prostředí[editovat | editovat zdroj]

Svět Asterionu leží na stejnojmenné planetě Asterion ve sluneční soustavě, kterou tvoří v pořadí od slunce Aurion, dvojplaneta Asterion – Modrý měsíc, Arveda a Aliot. Na Asterionu samotném pak leží severní kontinent Lendor, jižní Tara a předpokládaný bezejmenný Třetí světadíl. Důležitou součástí světa je také Podzemní říše, Podmořská říše a astrální roviny Stínového a Vnějšího světa.

Kdysi v dávných a neprobádaných časech, ještě před příchodem Arvedanů, Asterionu vládla krutá rasa poloobrů zvaných Korullové. Lidstvo otrockého jha zbavilo až sedmnáct Arvedanů, kteří byli Stvořitelem povýšeni na bohy. Arvedané samotní byli národem, jenž opustil svou domovskou planetu Arvedu, neboť ji stravovala zkázonosná choroba. Útočiště nalezli na Modrém měsíci, který považovali za místo, kde najdou klid a mír. Brzy ale poznali, že se mýlili. Modrý měsíc byl totiž teritoriem rasy, která byla později pojmenována vznešení elfové. Tato rasa považovala Arvedany zcela přirozeně za vetřelce a hlavně, byla dostatečně vyspělá a silná, aby jim mohla s úspěchem vzdorovat. Po dlouhých bojích byli Arvedané nakonec donuceni meziplanetární bránou uniknout na Asterion, kde si podrobili některé domorodé národy a založili slavné Císařství. Brzy však proti císaři vystupuje nejmocnější z Arvedanů zvaný Khar Démon a začíná vleklý konflikt datující se až do současnosti. Ti nejstrašnější z přívrženců Khara Démona, procházejí ohavnou mutací, kdy se jejich zlé skutky projevují na jejich fyzickém vzhledu a stávají se z nich skřeti. Arvedané jsou Démonem postupně zatlačeni na sever a uchylují se k zoufalému činu – prostřednictvím magie a modliteb rozpoutávají Velké zemětřesení, během něhož je původně jednotný kontinent roztržen na dva a vzniklá trhlina je zaplavena Vnitřním mořem. Zatímco Tara je v moci Kharových skřetů, Arvedané a jejich spojenci zabírají Lendor, kde zakládají nové Eldebranské království. Skřeti se pokoušejí o invazi na Lendor, avšak neúspěšně. Uplynulo mnoho let a většina krve Arvedanského národa se zředila krví původního lidského obyvatelstva Asterionu. Z Arvedanů se stala prastará, téměř bájné civilizace. Aktuální dění se odehrává v době dobývání a kolonizace tajemného jižního kontinentu.

Jedním ze specifik Asterionu je nadpřirozená síla zvaná tvárnost, která způsobuje proměnu na základě morálnosti činů. Ze zlých jedinců tak vznikají skřeti a z těch nejhorších zlí draci. Naopak z velmi dobrých jedinců se mohou stát hrdinové a dobří draci.

Kromě Stvořitelem ustanovené Sedmnáctky, na Asterionu existuje množství temných bohů, z nichž nejvýznamnější je panteon Temné desítky. K dalším nadpřirozeným silám Asterionu patří správcové přírody zvaní salové a ze Stínového světa přicházející myšlenkové bytosti.

Asterion je obýván především lidmi, z nichž někteří, zvláště šlechtické rody, jsou smíšeni s Arvedany. Z humanoidních národů Asterion obývají také trpaslíci, elfové, skřítci, hobiti, krollové, goblini, orkové, kočovný národ hevrenů a další méně známé rasy.

Moduly[editovat | editovat zdroj]

K Asterionu vyšlo celkem třináct modulů, příruček přibližujících prostředí tohoto světa a umožňující hraní na něm. Jedná se především o Hlavní modul, obsahující základní informace a jeho rozšířenou reedici Čas temna. Zvláštní místo pak zaujímá modul Rukověť dobrodruha, který je jako jediný určený kromě Pána jeskyně také pro hráče a vysvětluje, jak se ztotožnit s postavou.

Dále následují čtyři moduly geografické, zabývající se určitými místy na Asterionu. Prvním z nich jsou Dálavy obsahující popis lendorských kolonií na severu Tary, Písky proroctví zabývající se severozápadní Tarou, především pouští Rychlé duny. Třetí modul Z hlubin zelené a modré se týká džungle na severu Tary a Podmořskou říši a čtvrtý, Obloha z listí a drahokamů především o lesích obývaných lesními elfy a skřítky. Zatím poslední geografický modul s názvem Krajiny za obzorem: Stíny jihu, pojednává pak o Kharových državách a okolí.

Tematických modulů je pět a první z nich se zabývá nekromancií a říší nekromantů zvanou Umrlčí království. Vzestup temných bohů se týká bohů a náboženství na Asterionu, Zlatá pavučina obchodem, zločinem a orky. Čtvrtý modul Falešná Apokalypsa pojednává o magii, pátý Za závojem stínů pak Stínovým a Vnější světem a také přírodou. Šestý tematický modul je pak částečnou reedici třetího vydaného modulu, přičemž je rozšířen o popis Nového Umrlčího království a dějově je posunut do budoucnosti.

Knihy[editovat | editovat zdroj]

Na Asterionu se také odehrávají děje následujících fantasy knih:

Edice Půlčík[editovat | editovat zdroj]

Edice knih malého formátu představující jednotlivé povídky ze světa Asterionu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. BUCHTA, Jiří, ČECH, Vladislav: Asterion: Hlavní modul, ALTAR, Praha, 1999, (ISBN 80-85927-27-6), s. 2.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]