Aminokyselinové skóre

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Aminokyselinové skóre (zkratka AAS, amino acid score), dříve známé též jako chemické skóre, slouží k zhodnocení kvality proteinu. Tento přístup pracuje s konceptem tzv. ideálního proteinu či referenční bílkoviny, jež obsahují optimální a vyrovnaný poměr jednotlivých esenciálních aminokyselin. Složením referenčního proteinu se zabývaly společně Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO, též SZO), Organizace pro výživu a zemědělství (anglicky: Food and Agriculture Organization, FAO) a Univerzita OSN (anglicky United nations university, zkratka UNU). Tyto organizace již v roce 1985 stanovily referenční bílkovinu, která vypadala následovně:

Referenční bílkovina dle WHO/FAO/UNU z roku 1985[1]

Aminokyselina g / 100 g čisté bílkoviny
Histidin 1,5
Isoleucin 1,5
Leucin 2,1
Lysin 1,8
Methionin + Cystein 2,0
Fenylalanin + Tyrosin 2,1
Threonin 1,1
Tryptofan 0,5
Valin 1,5


V roce 2007 došlo k aktualizaci tohoto referenčního proteinu v souvislosti s měnícími se potřebami člověka a s modernizací technologií a v této podobě se používá dodnes:

[1]Referenční bílkovina dle WHO/FAO/UNU z roku 2007

Aminokyselina g / 100 g čisté bílkoviny
Histidin 1,5
Isoleucin 3,0
Leucin 5,9
Lysin 4,5
Methionin + Cystein 2,2
Fenylalanine + Tyrosin 3,8
Threonin 2,3
Tryptofan 0,6
Valin 3,9

(Různí autoři používají pro svoje potřeby odlišné referenční bílkoviny. Např. ideální protein dle Gebauerové a Daňka, vaječný albumin či soubor proteinů odstředěného mléka, často závisí na typu výzkumu či jiných podmínkách a dle toho se řídí výběr referenční bílkoviny.)


Samotné aminokyselinové skóre pro danou bílkovinu stanovíme srovnáním poměru esenciálních aminokyselin v referenčním proteinu a esenciálních aminokyselin v testované bílkovině.


Srovnání vyjadřuje následující vzorec:


X ... množství konkrétní aminokyseliny v testované bílkovině v g / 100 g čisté bílkoviny

Y ... množství stejné aminokyseliny v referenční bílkovině v g / 100 g čisté bílkoviny

Z ... aminokyselinové skóre


Příklad:

Množství aminokyseliny histidin v testované bílkovině je 3,0 g / 100 g čisté bílkoviny. Víme, že v referenční bílkovině je obsah aminokyseliny histidine 1,5 g / 100 g čisté bílkoviny. Výpočet tedy bude vypadat následovně: 3,0 / 1,5 * 100 = 200. Aminokyselinové skóre histidinu v této bílkovině je tedy 200. Tímto způsobem vypočteme aminokyselinové skóre všech výše zmíněných aminokyselin, tedy histidinu, isoleucinu, leucinu, lysinu, methioninu + cysteinu, fenylalaninu + tyrosinu, threoninu, tryptofanu a valinu.

Poté najdeme esenciální aminokyselinu, která dosáhla nejnižšího aminokyselinového skóre. Dle Rubnerova zákona o limitní aminokyselině je právě tato aminokyselina limitní a její aminokyselinové skóre je zároveň i aminokyselinovým skórem testované bílkoviny.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Protein and amino acid requirements in human nutrition. [s.l.]: World Health Organization, 2007. 265 s. ISBN 92 4 120935 6.