Advokátní zkouška

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Advokátní zkouška je odborná profesní zkouška, potřebná pro výkon svobodného povolání advokáta.

Za advokátní zkoušku se automaticky pokládá justiční zkouška, soudcovská zkouška, jednotná soudcovská zkouška, jednotná soudcovská a advokátní zkouška, prokurátorská zkouška, závěrečná zkouška státního zástupce, arbitrážní zkouška, notářská zkouška a exekutorská zkouška. Advokátní komora navíc může, v souvislosti se žádostí o zápis do seznamu advokátů, za advokátní zkoušku uznat i jinou obdobnou zkoušku.

Složit ji může každý, kdo uhradí poplatek ve výši 8500 Kč a kdo:

  • má plnou svéprávnost,
  • je bezúhonný,
  • získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo v českém magisterském studijním programu, nebo totéž vzdělání v zahraničí, pokud je v České republice uznáváno za rovnocenné (zkouška samotná se však koná pouze v jazyce českém nebo slovenském), a kdo
  • vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient.

Průběh zkoušky[editovat | editovat zdroj]

Advokátní zkouška se skládá před pětičlenným senátem zkušební komise advokátní komory a dělí se na písemnou a ústní část, ve kterých se ověřují znalosti z těchto oborů:

Písemná část zkoušky je neveřejná a koná se ve třech po sobě jdoucích dnech. V každém z nich je úkolem vypracovat písemnou práci (jeden den z oboru trestního práva, druhý den z oboru občanského, rodinného nebo pracovního práva a třetí den z oboru práva obchodního) na základě obsahu soudních či jiných spisů, nebo na podkladě písemné skutkové informace. Jde hlavně o vypracování návrhu na zahájení řízení, opravného prostředku, skutkového a právního rozboru nebo vyjádření, textu obhajovací řeči v trestní věci nebo závěrečného návrhu v řízení občanskoprávním, sepsání listiny a zpracování právního posudku.

Ústní část zkoušky, která je již veřejná, se koná v jednom dni a zúčastnit se jí může pouze uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část zkoušky. Zaměřena je zejména na ověření právně aplikačních schopností uchazeče. Kromě uvedených právních oborů se navíc zjišťují základní znalosti a orientace v evropském a mezinárodním právu.

Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

Advokátní zkouška se hodnotí prospěchovými stupni advokátní zkoušku složil výtečně, advokátní zkoušku složil nebo advokátní zkoušku nesložil. Úspěšnému absolventovi se vydává osvědčení o složení advokátní zkoušky, které je jednou z podmínek pro zapsání do seznamu advokátů, vedeném advokátní komorou. V případě neúspěchu ji může maximálně dvakrát opakovat.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]