Odborná justiční zkouška

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Odborná justiční zkouška je odborná profesní zkouška, jejímž účelem je ověřit, zda má uchazeč potřebné vědomosti a zda je náležitě odborně připraven k výkonu funkce soudce.[1] Skládá se před pětičlennou zkušební komisí jmenovanou ministrem spravedlnosti, která je složena ze soudců, zaměstnanců ministerstva spravedlnosti a dalších odborníků právní teorie i praxe. Jejím předsedou je vždy soudce. Odborná justiční zkouška je veřejná a skládá se z písemné a ústní části.

Uchazeči[editovat | editovat zdroj]

Vykonat ji může především justiční čekatel, a to po třech letech praxe. Dále ji mohou, v případě že jinak splňují podmínky pro jmenování soudcem, vykonat soudce Ústavního soudu, asistent soudce a asistent Veřejného ochránce práv, taktéž po třech letech své právní praxe, a vyšší soudní úředník po pěti letech výkonu své funkce.[2] Ten však dle stanoviska ministerstva spravedlnosti z roku 2011 musí z předepsaných pěti let výkonu své funkce absolvovat alespoň tři až po dosažení vysokoškolského právnického vzdělání.[3]

Za odbornou justiční zkoušku se považuje též advokátní zkouška, závěrečná zkouška právního čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška. Nahrazuje ji i minimálně dvouletá praxe soudce Ústavního soudu.

Písemná část[editovat | editovat zdroj]

V písemné části, která trvá tři dny po šesti hodinách, uchazeč vypracovává tři rozsudky:

Ústní část[editovat | editovat zdroj]

Při ústní části, trvající nejvýše dvě hodiny, se hodnotí schopnost uchazeče správně aplikovat a interpretovat právní předpisy a jeho slovní projev a především se zjišťují jeho znalosti z:

Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

Odborná justiční zkouška se hodnotí stupni výtečně způsobilý, způsobilý a nezpůsobilý. Úspěšnému absolventovi se vydává osvědčení o jejím složení. Tuto zkoušku lze opakovat pouze jednou.[4]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 114 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (dále jen „zákon o soudech a soudcích“)
  2. § 117 zákona o soudech a soudcích
  3. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k podmínkám pro vykonání odborné justiční zkoušky vyšších soudních úředníků, justice.cz, 22.8.2011
  4. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 382/2017 Sb., o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

Související články[editovat | editovat zdroj]