7. základní a mateřská škola Plzeň

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
7. základní a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace
Krátký název7. ZŠ a MŠ
ŘeditelMgr. Blanka Hránková
MěstoPlzeň
AdresaBrněnská 1040/36, Plzeň, 323 00, Česko
Zeměpisné souřadnice
E-mailskola@zs7.plzen-edu.cz
Právní formapříspěvková organizace
ZřizovatelPlzeň, statutární město
Zaměstnanci76 (v roce 2021)
Počet ročníků9 + přípravná třída (v roce 2021)
Počet žáků560 ZŠ + 98 MŠ (v roce 2021)
IČO49777505 (VR)
REDIZO600069583
Zdroj informací
Některá data mohou pocházet z datové položky.

7. základní a mateřská škola Plzeň (dále též jako škola) je příspěvková organizace zřízená městem Plzeň za účelem poskytování základního a předškolního vzdělání, školní družiny, školního stravování (školní jídelna) pro žáky a zaměstnance školy, pro žáky ostatních škol a školských zařízení. [1]

Areál školy[editovat | editovat zdroj]

Celý areál školy se rozprostírá na 17 219 m², uprostřed panelového sídliště Vinice (Plzeň 1).[2] V blízkosti školy se nachází některá zajímavá místa např. Zoologická a botanická zahrada Plzeň nebo Lochotínský park, jejichž návštěvu škola využívá pro zpestření výuky žáků. Škola díky své rozsáhlé zahradě a modernímu hřišti poskytuje svým žákům i bezpečnou relaxační zónu, kterou mohou využívat během školní výuky, při pobytu ve školní družině, nebo v době mimoškolního volna. Budova školy je členěna na několik pavilónů, které jsou volně průchodné i přístupné samostatnými vchody. K areálu školy patří hřiště s umělým povrchem a školní pozemek. V areálu školy se nachází také mateřská škola, hospodářská budova a budova jídelny se sportovní halou, jež jsou součástí základní školy.[3]

Charakteristika školy[editovat | editovat zdroj]

Základní škola má kapacitu 600 žáků, mateřská škola pro 104 dětí a školní družina pro 350 žáků, školní jídelna má kapacitu, až pro 720 strávníků. Je taktéž provozována přípravná třída s kapacitou 12 žáků.[4]

Od školního roku 2019/20 funguje ve škole žákovský parlament (též jako školní parlament), do kterého jsou voleni zástupci tříd z řad žáků. Vznikl za účelem pozitivního ovlivnění chodu školy.[5]

Škola také doplňkově poskytuje vzdělávací a tělovýchovné činnosti pro volný čas mládeži a dospělým, stravování pro veřejnost,[1] pronájem prostor[6] a také pořádá kulturně-vzdělávací, zábavné a prodejní programy, akce a výstavy.[1]

Výuka[editovat | editovat zdroj]

Výuka žáků je realizována ve 28 učebnách, z nichž většina slouží jako kmenové třídy, jazykové učebny a v šesti případech i jako družinová oddělení. Každá z těchto učeben je vybavena osobním počítačem s připojením k internetu. K výuce odborných předmětů (fyzika, chemie, informatika) pak slouží odborné učebny a jejich vybavení odpovídá specializaci na konkrétní předměty. Ve škole jsou dvě nově vybavené počítačové učebny. V patnácti učebnách jsou umístěny interaktivní tabule, v pěti učebnách jsou LCD panely a ve dvou třídách je možné využít bezdrátové internetové připojení pro práci s tablety. Výuka tělesné výchovy a jiných sportovních aktivit se realizuje ve vybavené sportovní hale nebo suterénní tělocvičně, za příznivého počasí na školním hřišti.[3]

Výuka na základní škole je v rámci školního vzdělávacího programu "Škola pro všechny" a v mateřské škole v rámci ŠVP "Podaná ruka". Druhý vyučovaný povinný jazyk je německý. Průměrný počet žáků ve třídě je 21.[4] Škola je zapojena projektu "Ovoce a zelenina do škol".[7]

Logo školy

V odpoledních hodinách jsou některé učebny pronajímány ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň a probíhá zde výuka hry na hudební nástroje a hudební nauka. Ve škole má své pracoviště také Pedagogicko-psychologická porada v Plzni.[3]

Organizační struktura školy ve školním roce 2021/22

Pedagogický sbor[editovat | editovat zdroj]

Pedagogický sbor školy je stabilní, počet pracovníků odpovídá potřebám školy. Ve sboru jsou rovnoměrně zastoupeni pedagogové s různou délkou pedagogické praxe. Jednotlivým předmětům vyučují pouze aprobovaní učitelé, jen ve zvláštních případech předmět vyučuje učitel s příbuznou aprobací. Většina pedagogů je plně kvalifikována. Pedagogický sbor doplňuje jedna studentka magisterského oboru pedagogické fakulty. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, pedagog zabývající se výchovou k ochraně životního prostřední a koordinátor ICT a ŠVP.[3] Ve školním roce 2020/21 pedagogický sbor školy čítal 55 učitelů a škola zaměstnávala 21 nepedagogických pracovníků.[8]

Školní tradice[editovat | editovat zdroj]

Vánoční a Velikonoční jarmark[editovat | editovat zdroj]

Škola každoročně tradičně pořádá začátkem měsíce v prosinci a v dubnu tematický Vánoční a Velikonoční jarmark, který je zpravidla doprovázen dnem otevřených dveří na škole a zábavním programem pro žáky a rodiče. Na jarmarcích prezentuje svou činnost škola a zájmové kluby žáků, veřejnosti a rodičům formou prezentací, výstav či vystoupení.[9]

Školní akademie[editovat | editovat zdroj]

Tradičně je k závěru školního roku pro rodiče, žáky a veřejnost v červnu pořádána Školní akademie. Její program většinou zahrnuje vystoupení pěveckého sboru, vystoupení závěrečného devátého ročníku s rozloučením, vystoupení tanečního, dramatického a pohybového kroužku, vystoupení jednotlivých tříd a samostatných talentovaných žáků. Tradicí bylo pořádání této největší školní kulturní akce v budově tělocvičny školy, avšak od roku 2016 byla Akademie pořádána v pronajatých kulturních prostorách Pekla a DEPO2015. V letech 2020, 2021 a 2022 muselo být její pořádání zrušeno, kvůli epidemické situaci a vládním nařízením spojené s epidemií COVID-19.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Výstavba a 90. léta[editovat | editovat zdroj]

Výstavba začala v roce 1989 a byla dokončena ve třech etapách: 1.9. 1991, 1.9. 1992 a 1.9. 1993.[10] Provoz byl zahájen ve školním roce 1991/1992, patří tedy mezi nejnovější plzeňské školy.[3] V tomto prvním školním roce škola vzdělávala celkem 208 žáků v 10 třídách v jednom učebním paviloně. Přípravná třída byla poprvé otevřena ve škol. r. 1993/1994.[11] Prvním ředitelem školy byl Mgr. Vladimír Čech. V roce 1999 bylo ve škole 22 učeben a škola zaměstnávala 36 pedagogických pracovníků.[12] Do školního roku 1999/2000 byly ve škole pouze 1.-4. ročníky prvního stupně.[13]

Transformace školy na začátku milénia[editovat | editovat zdroj]

Ve školním roce 2000/2001 byl otevřen pátý ročník a škola tak začala poskytovat úplný první stupeň.[10] Od listopadu 2001 do května 2002 proběhla rekonstrukce školního hřiště, které bylo pokryto umělým povrchem a bylo umožněno jeho celoroční užívání.[10] Základní škola byla do roku 2005 samostatným subjektem s názvem "7. základní škola Plzeň, Brněnská 36" a poskytovala pouze 1. stupeň. 1.9. 2005 došlo rozhodnutím Zastupitelstva města Plzně ke sloučení 7. základní školy a přilehlé 82. mateřské školy a školní jídelny pod jeden ekonomický subjekt.[14] Vznikl tím tak současný subjekt.[15] Od školního roku 2005/2006 byla škola postupně rozšiřována o ročníky druhého stupně. První devátý ročník na škole byl otevřen ve školním roce 2008/2009 a tím byla dokončena transformace na úplnou ZŠ.[16] Od roku 2009 je ředitelkou školy Mgr. Blanka Hránková.

K roku 2010 škola zaměstnávala 27 učitelů , 4 vychovatelky ŠD, 7 učitelek , 8 kuchařek ve školní jídelně, 2 školníky, 8 uklízeček a 2 nepedagogické pracovnice. Dohromady tedy 58 zaměstnanců.[17]

Současnost[editovat | editovat zdroj]

V roce 2019 byla vybudována nástavba pavilonu D a zároveň proběhla jeho rekonstrukce. Vzniklo tím nové patro s odbornými multifunkčními učebnami. Stavba probíhala od ledna do října téhož roku v rámci projektu ITI za účelem podpory výuky přírodních věd, technických a řemeslných oborů na škole.[18] Náklady na tento projekt činily 46 milionů Kč. Částka 41,6 mil. Kč tvořila dotace z IROP a zbytek hradilo město ze svého rozpočtu.[19]

Ve školním roce 2021/2022 škola oslavila 30. výročí od zahájení svého provozu. Škola uspořádala několik slavnostních akcí připomínající toto jubileum, např.: Sportovní den a fotbalový miniturnaj, ve kterém se utkali žáci proti učitelům a také byl vysazen památní strom před budovou školy.[20]

Fotografie ze školy[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c PLZEŇ 1, Správa informačních technologií města Plzně | Dominikánská 4 | 306 31. Úřední deska [online]. [cit. 2021-12-02]. Dostupné online. 
 2. Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí. nahlizenidokn.cuzk.cz [online]. [cit. 2021-12-02]. Dostupné online. 
 3. a b c d e PLZEŇ 1, Správa informačních technologií města Plzně | Dominikánská 4 | 306 31. Charakteristika školy [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné online. 
 4. a b SIT. 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace. Plzeňské školy [online]. [cit. 2021-12-02]. Dostupné online. 
 5. https://zs7.plzen.eu/wp-content/uploads/2021/01/Vyrocni-zprava-2019-2020.pdf
 6. https://zs7.plzen.eu/wp-content/uploads/2019/10/Cenikprostorpdf.pdf
 7. PLZEŇ 1, Správa informačních technologií města Plzně | Dominikánská 4 | 306 31. Projekty [online]. [cit. 2021-12-13]. Dostupné online. 
 8. https://zs7.plzen.eu/wp-content/uploads/2021/11/Vyrocni-zprava-o-cinnosti-skoly-za-skolni-rok-2020-21.pdf
 9. PLZEŇ 1, Správa informačních technologií města Plzně | Dominikánská 4 | 306 31. Velikonoční jarmark a Den otevřených dveří [online]. 2022-03-24 [cit. 2022-04-12]. Dostupné online. 
 10. a b c Wayback Machine. web.archive.org [online]. 2007-07-18 [cit. 2021-12-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-07-18. 
 11. Wayback Machine. web.archive.org [online]. 2007-07-18 [cit. 2021-12-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-07-18. 
 12. file:///home/chronos/u-ca6697cd1b44f2c33584318baa3a98f3e88db02f/MyFiles/Downloads/1999000632.pdf
 13. PLZEŇ 1, Správa informačních technologií města Plzně | Dominikánská 4 | 306 31. Zprávy z Jedničky: Třicetileté výročí školy oslavili zasazením stromu. umo1.plzen.eu [online]. [cit. 2021-12-23]. Dostupné online. 
 14. 82. mateřská škola Plzeň, Brněnská 38, příspěvková organizace ⇒ IČO: 70941203 - Obchodní rejstřík | Peníze.cz. rejstrik.penize.cz [online]. [cit. 2021-12-13]. Dostupné online. 
 15. file:///home/chronos/u-ca6697cd1b44f2c33584318baa3a98f3e88db02f/MyFiles/Downloads/2005000055.pdf
 16. Archivovaná kopie. portal.csicr.cz [online]. [cit. 2021-12-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-12-12. 
 17. Seznam pracovníků školy | ZŠ 7. web.archive.org [online]. 2010-01-25 [cit. 2021-12-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2010-01-25. 
 18. Archivovaná kopie. portal.csicr.cz [online]. [cit. 2021-12-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-12-12. 
 19. PLZEŇ 1, Správa informačních technologií města Plzně | Dominikánská 4 | 306 31. 7. základní škola se rozšíří, vznikne na ní nástavba za 46 milionů korun. www.plzen.eu [online]. [cit. 2021-12-12]. Dostupné online. 
 20. PLZEŇ 1, Správa informačních technologií města Plzně | Dominikánská 4 | 306 31. Sázení jubilejního stromu [online]. 2021-11-16 [cit. 2021-12-08]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]