Pedagogicko-psychologická poradna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pedagogicko-psychologická poradna, dále jen PPP, je školské poradenské zařízení spadající do kompetence školských odborů v jednotlivých krajích celé ČR. PPP začaly vznikat koncem 50. let 20. století, první tehdy nazývaná dětská psychologická poradna vznikla v r. 1958 v Brně. Tyto poradny zpočátku řešily nejen problematiku výchovy, ale navazovaly na systém poraden pro volbu povolání, a řešily tedy profesní orientaci na základě psychologické diagnostiky. Ani v dnešní době se orientace a služby PPP výrazně nezměnily. Jde o součást podpůrného systému, jehož úkolem je přispívat k optimalizaci jednotlivých fází i celého procesu výchovy a vzdělávání ve škole a v rodině.

Podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., poskytují PPP speciálněpedagogické a pedagogicko psychologické poradenství při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby poskytují PPP pro osoby ve věku 3 až 19 let, dále i jejich rodičům a učitelům. Služby poraden jsou bezplatné.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 269 s. ISBN 9788073675097
  • GABURA, J.; PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 147s. ISBN 8085850109.
  • HADJ MOUSSOVÁ, Z. Úvod do speciálního poradenství. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. 77 s. ISBN 8070836598.
  • Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče ze dne 29. června 2007.
  • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče.
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
  • Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovněvzdělávací péče ve střediscích výchovné péče.
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon).
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních