Školní vzdělávací program

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Kurikulární dokumenty

Školní vzdělávací program (ŠVP) je kurikulární dokument, který je vytvářen pedagogickými zaměstnanci každé školy v České republice. ŠVP je schvalován a vydáván ředitelem příslušného zařízení a musí být veřejně přístupný.

Závazným dokumentem pro tvorbu ŠVP je Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní, střední, předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání.

Obsah vzdělávání může být ve ŠVP uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například modulů).

V případě, že RVP pro danou formu vzdělávání nebyl vydán, musí být v ŠVP stanoveny informace a podmínky vzdělávání, podle § 5 (2) zákona číslo 561/2004 (Školský zákon).

ŠVP je školou v rámci potřeb, změnou RVP, upravován.

Možnosti ŠVP[editovat | editovat zdroj]

Učitelé mohou:

 • profilovat svoji školu a tím ji odlišit od jiných škol
 • formulovat vlastní představy o podobě vzdělávání na své škole
 • odbourat zbytečné duplicity v obsahu učiva
 • lépe spolupracovat při mezioborovém vzdělávání
 • posílit týmového ducha pedagogického sboru
 • učit kreativně

Žáci:

 • si mohou vybrat školu, která nejlépe vyhovuje jejich požadavkům
 • se budou vzdělávat efektivněji

Skladba ŠVP[editovat | editovat zdroj]

ŠVP má následující závazné části vycházející z RVP:

 • identifikační údaje
 • charakteristika školy:
 • charakteristika ŠVP
 • učební plán
 • učební osnovy
 • hodnocení žáků a autoevaluace školy

Obsah ŠVP může být dělen do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]