Žákova skála

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Žákova skála
Horní partie skály
Výhled západním směrem
Celkový pohled na okolí skály od jihu

Žákova skála je osamocené buližníkové skalisko, pozůstatek opuštěného kamenolomu, v katastru obce Běloky, okres Kladno. Jedná se o významnou geologickou lokalitu, jednu ze dvou posledních dochovaných svého druhu na Kladensku (spolu s přírodní památkou Žraločí zuby).

Poloha[editovat | editovat zdroj]

Skála se nachází asi 15 km na ZSZ od centra Prahy a 1,1 km na JZ od Bělok a 1,5 km na SV od Hostouně, při silnici do Dobrovíze, poblíž samoty Žákův Mlýn (odtud někdy též označována jako Skála u Žákova Mlýna). Vystupuje nenápadně, téměř skrytá v okolní zeleni, po pravé straně mělkého údolí Dobrovízského potoka, těsně před jeho vyústěním do potoka Zákolanského. Geomorfologicky Žákova skála náleží k celku Pražská plošina, podcelku Kladenská tabule a okrsku Hostivická tabule[1]. Nadmořská výška lokality se pohybuje kolem 325–330 m.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Buližníky proterozoického stáří zde vystupují několik metrů nad povrch. Tento výchoz ještě obnažil drobný stěnový kamenolom (dnes opuštěný). Vývoj v pozdějších geologických obdobích, kdy se skalisko nalézalo při mořském pobřeží, dokládají stopy příbojové abraze. Svrchní partie skály představuje takřka školní ukázku transgrese – je částečně překryta vrstvou jílovcových sedimentů z období svrchní křídy (stupeň spodní turon). V těchto vrstvách se dochovalo množství zkamenělin, zejm. ústřic.

Ochrana[editovat | editovat zdroj]

Lokalita je výhledově doporučena na ochranu formou přírodní památky. Pro její uchování je podstatné bojovat proti vyskytujícímu se černému skládkování a zabránit případnému neschválenému lámání kamene či získávání zkamenělin.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Břetislav Balatka, Jan Kalvoda - Geomorfologické členění reliéfu Čech (Kartografie Praha, 2006, ISBN 80-7011-913-6)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]