Říční kilometr

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Modro-bílý patník na soutoku Otavy a Blanice je říční kilometrovník.
Kilometrovník na Labi, Dolní Žleb
Vynulování labské kilometráže na česko-německé státní hranici
Nová kilometráž vystavěná v roce 2010 u Pardubic

Říční kilometr udává kilometrickou vzdálenost určitého místa na vodním toku od ústí této řeky nebo potoku do jiného toku nebo vodní plochy.

Nultý říční kilometr je situován k ústí řeky a směrem proti proudu se kilometry přičítají. Toto obrácené pořadí je dáno tím, že je většinou velmi obtížné přesně určit počátek vodního toku, jelikož pramen je často špatně dohledatelný, či je časté, že se pramen s časem pohybuje. Oproti tomu soutok, či ústí toku je dobře definovatelné a ve většině případu pevně dané (výjimku tvoří říční delty, které vytvářejí rozsáhlé plošiny a posunují ústí toku).

Říční staničení je vyznačení podélné polohy na řece pomocí pravidelně rozmístěných tabulí, nápisů či podobných značek na břehu řeky. Kilometráž se někdy počítá zvlášť pro dílčí úseky řeky, například od státních hranic. Pro Labe od Mělníka výše se postupně používalo pět různých druhů kilometráže. V roce 2010 bylo provedeno přeznačení na evropskou kilometráž a byla provedena instalace nových říčních staničení dle jediné evropské kilometráže kde se počítají kilometry od ústí Labe do Severního moře.[1][2][3] Toto bylo provedeno, neboť jediná správné a platné, dle naší i evropské legislativy, značení bylo od ústí Labe do moře.[4][5] Takže i v Česku se začalo používat obecně platné značení od ústí řeky do moře. V různých starších materiálech se nejčastěji setkáme právě se značením nulového bodu u Mělníka, nebo na státní hranici.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://www.rvccr.cz/?s=3&m=27&sm=18
  2. http://www.rvccr.cz/?s=2&m=11&sm=62&t=84
  3. http://www.opd.cz/Modules/OpdProject/Pages/Project.aspx?id=62
  4. http://csvm.cstv.cz/Dokumenty/309.pdf
  5. http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-17-cervence-2008-kterym-se-meni-zakon-c-1141995-sb-o-vnitrozemske-plavbe-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-16744.html

Související články[editovat | editovat zdroj]