Přeskočit na obsah

Číslování železničních vozidel podle UIC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Popsaný způsob číslování železničních vozidel stanovila Mezinárodní železniční unie (UIC) svou vyhláškou a je platný pro všechny její členy. Každému železničnímu vozidlu (nákladnímu, osobnímu i hnacímu) přiřazuje jedinečné dvanáctimístné číslo, kterým je vozidlo identifikováno v provozu.

Dvanáctimístné číslo je tzv. „mluvící“ - slouží nejen k identifikaci vozidla, ale zároveň je členěno do skupin číslic, které nesou kódovaný význam. Tento článek se dále podrobněji zabývá určením čísla železničních vozů; označování hnacích vozidel je věnován samostatný článek Značení lokomotiv.

Pro označování osobních vozů platí vyhláška UIC 438-1[1], nákladních vozů UIC 438-2[2], hnacích vozidel UIC 438-3[3] a speciálních vozidel UIC 438-4[4].

Systém stanovený UIC byl převzat jako identifikace železničních vozidel v provozu v Evropské unii rozhodnutím Evropské komise, nejprve vydáním rozhodnutí z roku 2006, tzv. TSI - provoz a řízení dopravy, které v zemích Evropské unie plně vstoupilo v platnost v roce 2010.[5] To bylo roku 2012 nahrazeno novým vydáním (již společným pro konvenční i vysokorychlostní systém), které formou změny přičleňuje problematiku k problematice registru vozidel, řešené jinými TSI (vynechává přitom některá ustanovení nesouvisející přímo s identifikací, především písmenná označení řad vozů).[6]

Dvanáctimístné číslo je v terminologii TSI (2012) nazýváno evropské číslo vozidla (EVN), v předchozím vydání (2006) to bylo standardní číslo; vyhlášky UIC tyto pojmy neznají.

Evropské číslo vozidla (EVN)[editovat | editovat zdroj]

Struktura čísla[editovat | editovat zdroj]

Skupiny číslic se v textu oddělují mezerami (nebo pomlčkami, kde je tak určeno), přímo na vozech se číslo vyznačuje podle několika vzorů v předpisech uvedených. Hrubý přehled o významu skupin číslic a jeho historickém vývoji je následující:

Počet číslic ve skupině Terminologie TSI Terminologie UIC (2004) Dřívější terminologie UIC Poznámka
2 Typ vozidla a údaje o interoperabilitě Schopnost interoperability Výměnný režim
2 Země, kde je vůz registrován Země, kde je vůz registrován Vlastnická dráha nebo dráha, která zařadila soukromý vůz
4 Technické vlastnosti Důležité technické vlastnosti Typ vozu (u nákladních jen 3 číslice) u osobních vozů se dělí do dvou dvoučíslí oddělených pomlčkou
3 Sériové číslo (000 až 999) Číslo v řadě (1000 čísel) Číslo v řadě (u nákl. 4 číslice ve skupinách 1+3)
1 Kontrolní Kontrolní Kontrolní spočtená Luhnovým algoritmem z ostatních; odděluje se pomlčkou

Poslední vydání vyhlášek UIC, v tabulce označené zjednodušeně jako verze „2004“, a následně i TSI respektují změny podmínek, kdy zařazování „soukromých vozů“ u jednotlivých členů UIC, tedy drah, bylo nahrazeno státní evidencí držitelů vozů s přidělováním kódu VKM. Ten se uvádí ve spojení s kódem země. Kód členské dráhy byl nahrazen právě kódem země, přičemž význam byl pokud možno zachován, a i členské dráhy obdržely VKM.

Sedmiciferné číslo složené z páté až jedenácté číslice musí jednoznačně identifikovat vozidlo uvnitř dané země a uvnitř jedné z těchto skupin: vozy, tažená vozidla pro cestující, hnací kolejová vozidla a speciální vozidla.

1. a 2. číslice: kódy způsobilosti pro interoperabilitu[editovat | editovat zdroj]

Kódy způsobilosti pro interoperabilitu nákladních vozů (stav a terminologie podle TSI)[editovat | editovat zdroj]

Jsou určeny tabulkou v příloze P.6 TSI. Ta odkazuje k úmluvě COTIF; zkratkou TSI je míněn „Soulad minimálně s TSI - kolejová vozidla“;„ostatní vozy“ jsou nikoliv TSI, nikoliv COTIF, nikoliv PPV.

U některých kódů se ponechává v platnosti označení vozů, které nesly podle stávajících předpisů v okamžiku nabytí účinnosti TSI.

Druhé číslice 1 a 2 jsou vyhrazeny pro vozy dosavadních národních železničních správ.

Druhá číslice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rozchod neurčeno pevný proměnný pevný proměnný pevný proměnný pevný proměnný neurčeno
Použití neurčeno mezin. vnitrost. mezin. vnitrost. mezin. vnitrost. mezin. vnitrost. neurčeno
První číslice
0 - s nápravami rezerva TSI nebo COTIF vozy TSI nebo COTIF vozy nepoužito nepoužito nepoužito nepoužito nepoužito nepoužito Proměnný rozchod, PPV vozy
1 - s podvozky Vozy používané v průmyslu TSI nebo COTIF vozy TSI nebo COTIF vozy nepoužito nepoužito nepoužito nepoužito nepoužito nepoužito Proměnný rozchod, PPV vozy
2 - s nápravami rezerva TSI nebo COTIF vozy TSI nebo COTIF vozy TSI nebo COTIF vozy, PPV vozy TSI nebo COTIF vozy, PPV vozy TSI nebo COTIF vozy, PPV vozy TSI nebo COTIF vozy, PPV vozy TSI nebo COTIF vozy, PPV vozy TSI nebo COTIF vozy, PPV vozy Pevný rozchod, PPV vozy
3 - s podvozky rezerva TSI nebo COTIF vozy TSI nebo COTIF vozy TSI nebo COTIF vozy, PPV vozy TSI nebo COTIF vozy, PPV vozy TSI nebo COTIF vozy, PPV vozy TSI nebo COTIF vozy, PPV vozy TSI nebo COTIF vozy, PPV vozy TSI nebo COTIF vozy, PPV vozy Pevný rozchod, PPV vozy
4 - s nápravami Servisní vozy ostatní vozy ostatní vozy ostatní vozy ostatní vozy ostatní vozy ostatní vozy ostatní vozy ostatní vozy Vozy se speciálním číslováním pro technické vlastnosti
8 - s podvozky Servisní vozy ostatní vozy ostatní vozy ostatní vozy ostatní vozy ostatní vozy ostatní vozy ostatní vozy ostatní vozy Vozy se speciálním číslováním pro technické vlastnosti

Výměnné režimy nákladních vozů (stav a terminologie podle UIC)[editovat | editovat zdroj]

Kódy 34 až 39 a 45 až 49 se týkají vozidel pro vnitrostátní použití.

 • 01-02 RIV-EUROP, 2-3 nápravy, ve vlastnictví dráhy
 • 03-04 RIV-EUROP, 2-3 nápravy, v soukromém vlastnictví
 • 05-06 RIV-EUROP, 2-3 nápravy, pronajatý vůz
 • 11-12 RIV-EUROP, 4 a více náprav, ve vlastnictví dráhy
 • 13-14 RIV-EUROP, 4 a více náprav, v soukromém vlastnictví
 • 15-16 RIV-EUROP, 4 a více náprav, pronajatý vůz
 • 21-22 RIV, 2-3 nápravy, ve vlastnictví dráhy
 • 23-24 RIV, 2-3 nápravy, v soukromém vlastnictví
 • 25-26 RIV, 2-3 nápravy, pronajatý vůz
 • 31-32 RIV, 4 a více náprav, ve vlastnictví dráhy
 • 33-34 RIV, 4 a více náprav, v soukromém vlastnictví
 • 35-36 RIV, 4 a více náprav, pronajatý vůz
 • 40 vnitrostátní (nepodléhající RIV), 2-3 nápravy, servisní vůz
 • 41-42 vnitrostátní (nepodléhající RIV), 2-3 nápravy, ve vlastnictví dráhy
 • 43-44 vnitrostátní (nepodléhající RIV), 2-3 nápravy, soukromý vůz
 • 45-46 vnitrostátní (nepodléhající RIV), 2-3 nápravy, pronajatý vůz
 • 80 vnitrostátní (nepodléhající RIV), 4 a více náprav, servisní vůz
 • 81-82 vnitrostátní (nepodléhající RIV), 4 a více náprav, ve vlastnictví dráhy
 • 83-84 vnitrostátní (nepodléhající RIV), 4 a více nápravy soukromý vůz
 • 85-86 vnitrostátní (nepodléhající RIV), 4 a více náprav, pronajatý vůz

Výměnné režimy osobních vozů (stav a terminologie podle UIC)[editovat | editovat zdroj]

 • 50 vnitrostátní (nepodléhající RIC)
 • 51 pro mezinárodní provoz (RIC), pevný rozchod
 • 52 pro mezinárodní provoz (RIC), měnitelný rozchod
 • 61 vůz pro vlaky EuroCity, pevný rozchod
 • 62 vůz pro vlaky EuroCity, měnitelný rozchod
 • 65 vůz pro přepravu automobilů na vlacích osobní dopravy
 • 71 lůžkový vůz, TEN, pevný rozchod
 • 72 lůžkový vůz, TEN, měnitelný rozchod
 • 73 vůz EuroCity, tlakotěsná skříň

Výměnné režimy hnacích a speciálních vozidel (stav a terminologie podle UIC)[editovat | editovat zdroj]

 • 90 jiné hnací vozidlo (historické)
 • 91 elektrická lokomotiva
 • 92 dieselová lokomotiva
 • 93 vysokorychlostní elektrická jednotka
 • 94 elektrická jednotka (kromě vysokorychlostních)
 • 95 dieselová jednotka
 • 96 přípojný/vložený/řídící vůz
 • 97 posunovací elektrická lokomotiva
 • 98 posunovací motorová lokomotiva
 • 99 vozidlo určené k údržbě
Starý způsob číselného označení vozu
Nový způsob číselného označení vozu

3. a 4. číslice: země, kde je vůz registrován (původně „železniční společnost“)[editovat | editovat zdroj]

Dvojčíslí složené z 3. a 4. číslice dříve označovalo členskou železnici UIC, která vůz zařadila. Toto označení mělo být nejpozději do 31. prosince 2010 na všech vozech nahrazeno označením podle zemí (viz dále), do té doby bylo možné se ještě setkávat s číselným i písmenným kódem označujícím zařaditelskou železnici.

Nyní znamená kód země, ve které je vůz registrován. Při vyznačování čísla na voze se za ním uvede písmenný kód (zkratka) země (píše se podtrženě), za ním následuje pomlčka a zkratka držitele vozu VKM.

Příklady označení na voze (české zkratky držitelů viz Seznamu držitelů železničních vozidel registrovaných v Česku):

Podle vyhlášky UIC 920-14 jsou kódy zemí určeny seznamem zveřejněným na webových stránkách UIC.[7][8] Jsou rovněž vyjmenovány v TSI s vysvětlením, že kódy „třetích zemí“ (tedy nečlenů EU) jsou uvedeny pro informaci. Seznam zveřejněný UIC se od seznamu TSI liší, pokud jde o zkratky zemí. UIC přiřazuje svému tradičnímu číselnému kódu dvoupísmennou zkratku shodnou se zkratkou uváděnou jako „alpha-2“ v normě ISO 3166-1, zatímco TSI uvádí zkratky jedno- až třípísmenné; rozdíly nastávají i u členských zemí EU.

Seznam číselných a písmenných kódů jednotlivých zemí a jejich dřívějších významů:

Kód Zkr. UIC Zkr. TSI Země, kde je vůz registrován Dřívější význam: členská dráha UIC Poznámka
05 ICF - Intercontainer & Interfrigo
06 Stena Line Holland BV
10 FI FIN Finsko VR - Valtionrautatiet
12 TF - Transfesa (Španělsko)
14 CIWL* - Compagnie Internationale des Wagons-Lits (Francie, mezinárodní park lůžkových vozů)
20 RU RUS Rusko RZD - Rossijskije Železnyje Dorogi předtím do svého zániku železnice SSSR
21 BY BY Bělorusko BCZ - Bjelorusskaja Železnaja Doroga
22 UA UA Ukrajina UZ - UkrZaliznyza
23 MD MD Moldavsko CFM - Caile Ferate Moldova
24 LT LT Litva LG - Lietuvos Geležinkeliai
25 LV LV Lotyšsko LDZ - Latvijas Dzelzceļš
26 EE EST Estonsko EVR - Eesti Raudtee
27 KZ KZ Kazachstán KTZ
28 GE GE Gruzie GR
29 UZ UZ Uzbekistán SAZ
30 KP PRK Severní Korea KNDR - Zosun Minzuzui Inmingonghoagug
31 MN MGL Mongolsko MNR - Mongolin Tomor Zam
32 VN VN Vietnam DSVN - Dung Sat Viet-Nam
33 CN RC Čína KNR - Zhung Guo Tie Lu
34* TRAVYS - Transports Vallée de Joux, Yverdon-les-Bains, Ste. Croix (dříve PBr) (Švýcarsko)
34* StLB - Steiermärkische Landesbahnen (Rakousko)
34* OHJ+HTJ (Dánsko)
35* TRN - Transports Régionaux Neuchâteloises (Švýcarsko)
35* LJ (Dánsko)
36* CJ - Chemins de fer du Jura a tpf - Transports Publics Fribourgeois (Švýcarsko)
37* TMR - Transports de Martigny et Régions SA (původně STB) (Švýcarsko)
37* WLB - Wiener Lokalbahnen (Rakousko)
38* RM - Regionalverkehr Mittelland (dříve EBT/SMB/VHB) (Švýcarsko)
39* LSE - Luzern-Stans-Engelberg (Švýcarsko)
40 CU CU Kuba FC - Ferrocariles de Cuba
41 AL AL Albánie HSH - Hekurudhe e Shqiperise
42 JP J Japonsko JR - Japan Rail
43* GySEV - Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (Maďarsko/Rakousko)
44 BA BIH (2006) Bosna a Hercegovina (Rep. srbská) ZRS - Zeljeznice Republike Srpske (Bosna a Hercegovina) TSI 2012 již neuvádí
45* SZU - Sihltal-Zürich-Üetliberg (Švýcarsko)
45* GKE - Graz-Köflacher Eisenbahn (Rakousko)
46* MThB - Mittelthurgaubahn (Švýcarsko)
47* THURBO (Švýcarsko)
48* SOB - Schweizerische Südostbahn (Švýcarsko)
49 BA BIH Bosna a Hercegovina RHB - Rorschach-Heiden-Bergbahn (Švýcarsko)
50 BA Bosna a Hercegovina (m.-ch. federace) ZBH - Željeznice Bosne i Hercegovine původně do svého zániku Deutsche Reichsbahn (NDR)
51 PL PL Polsko PKP - Polskie Koleje Państwowe
52 BG BG Bulharsko BDŽ - Bulgarski Duržavni Železnici
53 RO RO Rumunsko CFR - Caile Ferate Romane
54 CZ CZ Česko ČD - České dráhy předtím do svého zániku ČSD
55 HU H Maďarsko MÁV - Magyar Államvasutak
56 SK SK Slovensko ŽSSK - Železničná spoločnosť Slovensko
57 AZ AZ Ázerbájdžán AZ
58 AM AM Arménie ARM
59 KG KS Kyrgyzstán KRG
60 IE IRL Irsko IE - Iarnród Éireann
61 KR ROK Jižní Korea KNR
62 ME MNE Černá Hora SP - SwissRailCargo-Köln (Švýcarsko) TSI (2006) ještě nezná.
Ve skutečnosti se užívá zkratka „CG“.
63* BLS - Lötschbergbahn (Švýcarsko)
64* FNM - Ferrovie Nord-Milano (Itálie)
65 MK MK Severní Makedonie MZ - Makedonski Železnici
66 TJ TJ Tádžikistán TZD
67 TM TM Turkmenistán TRK
68* BE AEE - Bentheimer/Ahaus-Enscheder Eisenbahn (Německo,Holandsko)
69* Eurotunnel (Spojené království/Francie)
70 GB GB Spojené království British Railways
71 ES E Španělsko RENFE - Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
72 RS SRB Srbsko JZ - Zajednica Jugoslovenskih Zeleznica podle TSI (2006) ještě SCG = Srbsko a Černá Hora
73 GR GR Řecko OSE - Organismós Sidhrodrómon Elládas
74 SE SE Švédsko SJ - Statens Järnvägar
75 TR TR Turecko TCDD - Turkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari Isletmesi
76 NO N Norsko NSB - Norges Statsbaner
78 HR HR Chorvatsko HZ - Hrvatske Željeznice
79 SI SLO Slovinsko SZ - Slovenske Železnice
80 DE D Německo DB - Deutsche Bahn AG železnice někdejší NDR: viz kód 50
81 AT A Rakousko ÖBB - Österreichische Bundesbahnen zahrnuje i Lichtenštejnsko
82 LU L Lucembursko CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxemburgeois
83 IT I Itálie FS - Ferrovie dello Stato zahrnuje i Vatikán
84 NL NL Nizozemsko NS - Nederlandse Spoorwegen
85 CH CH Švýcarsko SBB CFF FFS - Schweizerische Bundesbahnen
86 DK DK Dánsko DSB - Danske Statsbaner
87 FR F Francie SNCF - Société Nationale des Chemins de fer Français
88 BE B Belgie SNCB - Société Nationale des Chemins de fer Belges
89 ZBH - Zeljeznice Bosne-Herzegovine (Bosna a Hercegovina)
90 EG ET Egypt ER - Egypt Railways
91 TN TN Tunisko SNCFT - Société Nationale des Chemins de fer Tunisiens
92 DZ DZ Alžírsko SNTF - Société Nationale des Transports Ferroviaires
93 MA MA Maroko ONCFM - Office National des Chemins de fer du Maroc
94 PT P Portugalsko CP - Caminhos de Ferro Portugueses
95 IL IL Izrael IR - Israel Railways
96 IR IR Írán RAI - Rahahane Djjomhouriye Eslami Iran
97 SY SYR Sýrie CFS - Administration Generale des Chemins de Fer Syriens
98 LB RL Libanon CEL - Office des Chemins de fer de l'État Libanais
99 IQ IRQ Irák IRR

„*“ - za kódem společnosti: tzv. soukromý dopravce

5. a 6. číslice - nákladní: typ vozu[editovat | editovat zdroj]

 • 00-09 T - vůz s odklopnou střechou
 • 10-19 G - krytý vůz běžné stavby
 • 20-29 H - krytý vůz zvláštní stavby
 • 3? O - smíšený vůz plošinový–otevřený běžné stavby
 • 30-34 K - plošinový vůz běžné stavby s nezávislými nápravami
 • 35-39 R - plošinový vůz běžné stavby, podvozkový
 • 40-44 L - plošinový vůz zvláštní stavby s nezávislými nápravami
 • 45-49 S - plošinový vůz zvláštní stavby, podvozkový
 • 50-55 E - otevřený vůz běžné stavby
 • 56-58 T - vůz s odklopnou střechou (dříve)
 • 59 E - otevřený vůz běžné stavby
 • 60-69 F - otevřený vůz zvláštní stavby
 • 70-79 Z - kotlový (cisternový) vůz
 • 80-89 I - chladicí n. izotermický vůz
 • 90-99 U - speciální vůz

5. a 6. číslice – osobní : typ vozu[editovat | editovat zdroj]

 • 00 soukromý poštovní vůz
 • 06 soukromý lůžkový vůz
 • 07 soukromý lůžkový vůz
 • 08 soukromý jídelní vůz
 • 09 soukromý vůz pro zvláštní účely
 • 10 vůz 1. třídy s 10 oddíly nebo 20-21 řadami
 • 11 vůz 1. třídy s 11 oddíly nebo 22-23 řadami
 • 12 vůz 1. třídy s 12 oddíly nebo 24-25 řadami
 • 13 vůz 1. třídy, 3 nápravy
 • 14 vůz 1. třídy, 2 nápravy
 • 17 vůz 1. třídy s 7 oddíly nebo 14-15 řadami
 • 18 vůz 1. třídy s 8 oddíly nebo 16-17 řadami
 • 19 vůz 1. třídy s 9 oddíly nebo 18-19 řadami
 • 20 vůz 2. třídy s 10 oddíly nebo 20-21 řadami
 • 21 vůz 2. třídy s 11 oddíly nebo 22-23 řadami
 • 22 vůz 2. třídy s 12 oddíly nebo 24-25 řadami
 • 23 vůz 2. třídy, 3 nápravy
 • 24 vůz 2. třídy, 2 nápravy
 • 26 vůz 2. třídy, patrový
 • 27 vůz 2. třídy s 7 oddíly nebo 14-15 řadami
 • 28 vůz 2. třídy s 8 oddíly nebo 16-17 řadami
 • 29 vůz 2. třídy s 9 oddíly nebo 18-19 řadami
 • 30 vůz 1. a 2. třídy s 10 oddíly nebo 20-21 řadami
 • 31 vůz 1. a 2. třídy s 11 oddíly nebo 22-23 řadami
 • 32 vůz 1. a 2. třídy s 12 oddíly nebo 24-25 řadami
 • 33 vůz 1. a 2. třídy, 3 nápravy
 • 34 vůz 1. a 2. třídy, 2 nápravy
 • 36 vůz 1. a 2. třídy patrový
 • 37 vůz 1. a 2. třídy s 7 oddíly nebo 14-15 řadami
 • 38 vůz 1. a 2. třídy s 8 oddíly nebo 16-17 řadami
 • 39 vůz 1. a 2. třídy s 9 oddíly nebo 18-19 řadami
 • 40 lehátkový vůz 1. nebo 1. a 2. třídy s 10 oddíly
 • 41 lehátkový vůz 1. nebo 1. a 2. třídy s 11 oddíly
 • 42 lehátkový vůz 1. nebo 1. a 2. třídy s 12 oddíly
 • 43 lehátkový vůz 1. nebo 1. a 2. třídy, 3 oddíly v 1. a 5 ve 2.třídě
 • 44 lehátkový vůz 1. nebo 1. a 2. třídy, 4 oddíly v 1. a 5 ve 2. třídě
 • 45 lehátkový vůz 1. nebo 1. a 2. třídy, 5 oddíly v 1. a 3 ve 2. třídě
 • 47 lehátkový vůz 1. nebo 1. a 2. třídy se 7 oddíly
 • 48 lehátkový vůz 1. nebo 1. a 2. třídy s 8 oddíly
 • 49 lehátkový vůz 1. nebo 1. a 2. třídy s 9 oddíly
 • 50 lehátkový vůz 2. třídy s 10 oddíly
 • 51 lehátkový vůz 2. třídy s 11 oddíly
 • 52 lehátkový vůz 2. třídy s 12 oddíly
 • 53 lehátkový vůz 2. třídy s 10 1/2 oddíly
 • 54 lehátkový vůz 2. třídy s 11 1/2 oddíly
 • 57 lehátkový vůz 2. třídy s 7 oddíly
 • 58 lehátkový vůz 2. třídy s 8 oddíly
 • 59 lehátkový vůz 2. třídy s 9 oddíly
 • 60 lůžkový vůz s 10 oddíly
 • 61 lůžkový vůz s 11 oddíly
 • 62 lůžkový vůz s 12 oddíly
 • 63 lůžkový vůz s 9 oddíly
 • 64 lůžkový vůz s 10 oddíly
 • 67 lůžkový vůz s 7 oddíly
 • 68 lůžkový vůz s 8 oddíly
 • 69 lůžkový vůz s 9 oddíly
 • 70 lůžkový vůz ex-TEN s 10 oddíly
 • 71 lůžkový vůz ex-TEN s 11 oddíly
 • 72 lůžkový vůz ex-TEN s 12 oddíly
 • 73 lůžkový vůz ex-TEN s 10 oddíly
 • 74 lůžkový vůz ex-TEN s 11 oddíly
 • 77 lůžkový vůz ex-TEN s 7 oddíly
 • 78 lůžkový vůz ex-TEN s 8 oddíly
 • 79 lůžkový vůz ex-TEN s 9 oddíly
 • 80 Nemocniční vůz
 • 81 vůz 1. nebo 1. a 2. třídy se zavazadlovým oddílem
 • 82 vůz 2. třídy se zavazadlovým oddílem
 • 83 vůz 2. třídy se zavazadlovým oddílem, 2 nebo 3 nápravy
 • 84 vůz 1. třídy s bufetovým n. barovým oddílem
 • 85 vůz 2. třídy s bufetovým n. barovým oddílem
 • 87 jídelní vůz se zavazadlovým oddělením
 • 88 jídelní vůz
 • 89 salónní vůz
 • 90 poštovní vůz
 • 91 zavazadlový n. poštovní vůz
 • 92 zavazadlový vůz s postranní chodbičkou
 • 93 zavazadlový vůz, 2 nebo 3 nápravy
 • 94 zavazadlový n. poštovní vůz, 2 nebo 3 nápravy
 • 95 zavazadlový vůz s postranní chodbičkou
 • 96 vůz pro přepravu automobilů, 2 nápravy
 • 97 vůz pro přepravu automobilů, 3 nápravy
 • 98 vůz pro přepravu automobilů, 4 nápravy
 • 99 měřicí n. speciální vůz

7. a 8. číslice – osobní : Rychlost a vytápění[editovat | editovat zdroj]

 • 00 : 120 km/h, 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V= & 3000V=
 • 03-04 : 120 km/h, 1000V~17 Hz
 • 05 : 120 km/h, 1500V~50 Hz
 • 06 : 120 km/h, 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 07 : 120 km/h, 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 08-09 : 120 km/h, 3000V=
 • 10 : 120 km/h, parní & 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V= & 3000V=
 • 11-15 : 120 km/h, parní & 1000V~17 Hz
 • 16 : 120 km/h, parní & 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 17 : 120 km/h, parní & 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 18-19 : 120 km/h, parní & 3000V=
 • 20-25 : 120 km/h, pouze parní
 • 26-28 : 120 km/h, parní & 1500V~50 Hz
 • 29 : 120 km/h, samostatné vytápění
 • 30 : 140 km/h, 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V= & 3000V=
 • 33-35 : 140 km/h, 1000V~17 Hz
 • 36 : 140 km/h, 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 37 : 140 km/h, 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 38 : 140 km/h, 3000V=
 • 39 : 140 km/h, 1000V~17 Hz & 3000V=
 • 40-42 : 140 km/h, parní & 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V= & 3000V=
 • 43 45 : 140 km/h, parní & 1000V~17 Hz
 • 46 : 140 km/h, parní & 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 47 : 140 km/h, parní & 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 48 : 140 km/h, parní & 3000V=
 • 50-52 : 140 km/h, parní & 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V= & 3000V=
 • 53-54 : 140 km/h, parní & 1000V~17 Hz
 • 56 : 140 km/h, parní & 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 57 : 140 km/h, parní & 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 58 : 140 km/h, parní & 3000V=
 • 59 : 140 km/h, parní & 1000V~17 Hz & 3000V=
 • 60-68 : 140 km/h, pouze parní
 • 69 : 140 km/h, samostatné vytápění
 • 70-71 : 160 km/h, 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V= & 3000V=
 • 73 : 160 km/h, 1000V~17 Hz
 • 74 : 160 km/h, 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 75 : 160 km/h, 1000V~17 Hz
 • 76 : 160 km/h, 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 77 : 160 km/h, 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 78-79 : 160 km/h, 3000V=
 • 80-81 : 160 km/h, parní & 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V= & 3000V=
 • 84 : 160 km/h, pouze parní
 • 85 : 160 km/h, parní & 1000V~17 Hz
 • 86 : 160 km/h, parní & 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 87 : 160 km/h, parní & 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 88 : 160 km/h, parní & 3000V=
 • 89 : 160 km/h, samostatné vytápění
 • 90-91 : 200 km/h, 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V= & 3000V=
 • 92 : 200 km/h, parní & 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V= & 3000V=
 • 93 : 200 km/h, parní & 1000V~17 Hz
 • 94-95 : 200 km/h, 1000V~17 Hz
 • 96 : 200 km/h, 1000V~17 Hz & 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 97 : 200 km/h, 1500V~50 Hz & 1500V=
 • 98 : 200 km/h, 3000V=
 • 99 : 200 km/h, samostatné vytápění

9. až 11. číslice: pořadové číslo[editovat | editovat zdroj]

TSI 2006 předpokládaly používání pořadových čísel 001 až 999. Před jejich vyhlášením bylo běžné číslovat od 000, aby interval mohl obsahovat celou tisícovku vozidel. TSI 2012 se k tomu zase vrátily.

Starý způsob číslování UIC před rokem 2004 zahrnoval u nákladních vozů do pořadového čísla i 8. číslici. Typograficky byla oddělována z obou stran mezerami a u méně početných řad se podle potřeby užívala k podrobnějšímu odlišení typu.

12. číslice: kontrolní[editovat | editovat zdroj]

Kontrolní číslice je určena Luhnovým algoritmem. Její pomocí je možno kontrolovat správný přenos standardního čísla, případně dopočítat nečitelnou nebo chybějící číslici.

 1. Číslice na lichých místech (1., 3. atd.) vynásobte dvěma, číslice na sudých místech nechte tak, jak jsou,
 2. pokud vám někde vynásobením dvěma vzniklo dvoumístné číslo, nahraďte ho jeho ciferným součtem,
 3. všech jedenáct výsledných číslic sečtěte,
 4. výsledek odečtěte od nejbližšího vyššího čísla dělitelného deseti,
 5. a vyšla vám kontrolní číslice.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. UIC 438-1, 3. vydání, UIC Paříž, duben 2004
 2. UIC 438-2, 7. vydání, UIC Paříž, květen 2004
 3. UIC 438-3, 1. vydání, UIC Paříž, 1.1.1971 včetně tří změn
 4. UIC 438-4, 1. vydání, UIC Paříž, prosinec 2005
 5. Rozhodnutí komise č. 2006/920/ES (Technická specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystému "Provoz a řízení dopravy" transevropského konvenčního železničního systému), příloha P Dostupné online Archivováno 13. 4. 2014 na Wayback Machine.
 6. Rozhodnutí komise ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému "Provoz a řízení dopravy" železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES (č. 2012/757/EU), příloha II Dostupné online[nedostupný zdroj]
 7. Vyhláška UIC 920-14, 2. vydání, Paříž, březen 2005
 8. http://www.uic.org/spip.php?article312