Serverovna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Serverovna

Serverovna je označení pro specializované prostory pro umístění počítačové techniky serverového typu, která je určena k nepřetržitému provozu. Je to místo, které má serverům a dalším technologickým zařízením zajistit bezproblémový a stabilní provoz bez vlivu z okolí. Z hlediska významu a užití těchto prostor je nutné ale také rozlišovat malé, střední a velké serverovny. Malé a střední serverovny mívají zřízeny jednotlivé instituce, firmy či státní organizace buďto ve svých vlastních prostorách, nebo využívají prostory pronajaté. Velké serverovny bývají, až na výjimky, v majetku velkých telekomunikačních či technologických firem.

Výbava serverovny[editovat | editovat zdroj]

Mezi standardní parametry kvalitní serverovny patří především:

 • Kvalitní a zálohovaná elektrická napájecí síť. Systém pro záložní elektrické napájení dobře odolné proti výpadku napájení z veřejné elektrorozvodné sítě. Zálohování napájení bývá u větších serveroven realizováno pomocí dieselových agregátů (motorgenerátory) spojených se záložními alternátory, které slouží k zásobování počítačů elektrickou energií při dlouhodobém výpadku napájení z rozvodné sítě. Dále jsou běžně používána zařízení UPS, která poskytují okamžité zásobování elektrickou energií (ze statických baterií) v době mezi začátkem výpadku sítě a nastartováním záložních zdrojů napájení.
 • Klimatizace. Slouží k odvodu technologického tepla, které ve velké míře produkují veškerá technická zařízení umístěná v serverovně ( popřípadě i lidé nacházející se z pracovních důvodů uvnitř v serverovně ). V případě poruchy klimatizace dochází v serverovně k brzkému přehřátí všech zařízení během poměrně krátké doby, jedná se zpravidla o jednotky minut.
 • Redundantní a rychlé připojení do počítačové sítě zejména k sítím nichž je vytvořena síť Internet nebo firemní Intranet. Za redundantní síť je považována taková počítačová síť, která je odolná proti poruše některé ze svých částí. Při výpadku jedné části sítě by měla s co nejmenšími následky veškerý provoz sítě převzít její zbylá část.
 • Zdvojená podlaha či strop. Pod horní zvýšenou podlahou vznikne prostor, který je vhodný pro snadnou instalaci a úpravy kabelových rozvodů bez nutnosti vést kabely na povrchu ( výška prostoru bývá projektována v desítkách centimetrů ). U některých serveroven může být takto upraven i strop místnosti ve formě technologického podhledu.
 • Zabezpečení a ostraha objektu. Je nutné zajistit, aby se do objektu nedostaly neoprávněné osoby a nemohly způsobit žádné škody ( primární ochrana zařízení proti jakémukoliv fyzickému poškození zařízení, ztrátě dat, odcizení dat, zneužití uložených údajů v pamětech počítačů, zhroucení sítě apod. ). Proto bývá v objektech s velkými serverovnami zřízena stálá fyzická ostraha, resp. vrátnice, dále bývá používán kamerový systém, systém elektronického uzamykání dveří, systém detekce pohybu osob, požární a kouřová signalizace, nerozbitná skla v oknech a další speciální mechanické a elektronické zábrany znemožňující průnik cizích osob do objektu.
 • Evidence přístupu osob. Je vhodné evidovat přístupy veškerých osob a jejich činnost.
 • Vhodná lokalita, která umožní bezpečné prostředí (např. mimo záplavové zóny a jinak nebezpečná či ohrožená místa). U obchodních a výrobních firem a organizací může být výhodné, aby tato místa byla současně dobře přístupná pro zákazníky, u některých státních a veřejnoprávních institucí pak přístupná pro všechny občany. U některých vybraných firem, institucí a státních či veřejnoprávních organizací je naopak nutné vysoký stupeň utajení a diskrétnosti, kde je jakýkoliv přístup cizích osob do objeku velmi nežádoucí. Záleží vždy na tom k jakému účelu ta která serverovna primárně slouží.
 • Hasicí zařízení. Nutné je především tzv. stabilní hasicí zařízení, které je tvořeno rozvody (trubkami) po celé serverovně a hasicími náplněmi (většinou velké tlakové láhve). Hasicí náplní by měl být speciální hasicí plyn pro technologické prostory, který žádným způsobem nepoškozuje instalované technologie a je také částečně dýchatelný. Tato hasicí zařízení většinou slouží jako poslední záchrana, když nelze případný požár zdolat jinými hasebními prostředky. Tato zařízení a jejich náplně bývají ekonomicky velmi nákladná, ale u větších serveroven je třeba vždy brát do úvahy, že počítačové technologie umístěné v serverovně a především data na nich uložená mívají často mnohem vyšší cenu ( někdy i o několik řádů vyšší ). Samozřejmostí musí být také ruční plynové hasicí přístroje, které taktéž nevadí zde instalovanému hardware, a kouřová a požární čidla resp. detektory ohně.
 • Bezprašné prostředí. Ventilační a klimatizační systém musí účinně filtrovat především polétavý prach a další drobné nečistoty obsažené v ovzduší tak, aby se jakékoliv nežádoucí materiály nedostaly do serverů i do dalších technologických zařízení v serverovně umístěných. Jde o to, aby prach, popílek či rostlinný pyl netropil v počítačích a k nim připojených zařízeních žádnou ošklivou neplechu.

Velké serverovny v České republice[editovat | editovat zdroj]

V České republice existuje několik opravdu kvalitních velkých serveroven, které nabízí služby serverhostingu apod. Většina poskytovatelů serverhostingu ve skutečnosti vlastní serverovny nemívá (samozřejmě existují výjimky), ale pronajímají si prostory jiných telekomunikačních společností, protože investice na výstavbu, údržbu a provoz takových prostor jsou samozřejmě značné.

Za zmínku stojí následující serverovny (někdy nazývány také jako "telehouse" nebo "datacentrum"):

 • Casablanca INT Telehouse
 • CE Colo Czech (Sitel)
 • Coolhousing Telehouse
 • Master Internet (Master DC Praha a Brno)
 • Hostingové centrum Nagano
 • Novera housing (GTS Novera)
 • Pragonet Telehouse Prague
 • TTC Teleport telehouse

Související články[editovat | editovat zdroj]