Elektrický jistič

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Jistič jednopólový pro domovní aplikace
Dvoupólový jistič
Průřez jističem
Jistič - schematická značka

Jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu) (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím ho chrání před poškozením. V omezené míře chrání i elektrické přístroje a v poslední řadě osoby či zvířata.

Jistič a pojistka[editovat | editovat zdroj]

Jistič i pojistka mají podobnou funkci. S pojistkami je možné se dosud setkat u starších domovních elektrických instalací.

 • Výhody jističe: na rozdíl od pojistky, která se při svém zapůsobení zničí (a musí být následně vyměněna), lze jistič znovu zapnout a obnovit tak dodávku proudu do elektrického obvodu. Jedná se tedy o nedestruktivní jistící zařízení.
 • Výhody pojistek: hlavní výhodou je jednoduchost a tedy většinou i nižší cena a menší rozměry. Výhodou může být i vyšší rychlost vypínání. Jistič má z principu své funkce omezenou rychlost působení, dokáže zkratový proud vypnout, ale většinou jej nedokáže omezit. Omezit velikost zkratového proudu umí některé typy rychlých pojistek.

Funkce jističe[editovat | editovat zdroj]

Jistič poskytuje v elektrickém obvodu tyto základní funkce:

 • bezpečné automatické vypnutí obvodu při zkratu
 • bezpečné automatické vypnutí obvodu při nadproudu (reakce jističe za 4-20ms)
 • jistič je pouze jistící prvek obvodu a není primárně určen k vypnutí a zapnutí obvodu (k tomu slouží VYPÍNAČ)

Charakteristickými hodnotami jističe jsou

Pro určitý způsob použití existují standardizované charakteristiky jističů. Např. jističe určené pro ochranu elektromotorů (tzv. Motorové jističe) musí být konstruovány tak, aby vysoké proudy při rozběhu motoru nevedly k jejich nežádoucímu vypnutí.

Příklad konstrukce jističe[editovat | editovat zdroj]

 1. ovládací páčka
 2. aretační mechanismus
 3. kontakty
 4. přívodní šroubová svorka
 5. bimetalový člen pro vybavení přetížením
 6. regulační prvek nastavení citlivosti (u běžných domovních jističů nebývá přítomen)
 7. elektromagnetická spoušť pro vybavení zkratem
 8. zhášecí komora

Rozdělení jističů[editovat | editovat zdroj]

Podle napěťové soustavy:

 • střídavé - jsou mnohem běžnější a také menší, protože ve střídavých obvodech prochází proud nulou, díky čemuž je snadnější zhášení oblouku (střídavě periodicky mění polaritu napětí i směr proudu)
 • stejnosměrné

Podle akčního členu (spouště):

 • termomagnetické, pracující na dvou principech:
  • bimetal reaguje na nízké násobky jmenovitého proudu - přetížení
  • elektromagnet reaguje na vyšší násobky jmenovitého proudu - zkrat
 • kataraktové (hydraulické) - elektromagnet, jehož ocelové jádro se pohybuje v olejové náplni - tlumiči. Při působení nadproudu je jádro vtahováno proti síle vnitřní pružiny a tření v oleji do cívky. Při dostatečném vtažení jádra dojde k přitažení vnější kotvy elektromagnetu a tím vybavení jističe.
 • s elektronickou spouští - jistič obsahuje proudový transformátor, který převádí proud jističem na hodnoty, následně vyhodnocované blokem elektronické spouště. Při překročení nastavených hodnot jistič vypne. Tento způsob vybavování se využívá obvykle u jističů od 200A. Jističe s elektronickou spouští mají výhodu v širokém rozsahu nastavení jmenovitého proudu (0,4-1)x In, volby vypínací charakteristiky, diagnostice jističe (možnost propojení s PC) apod.

Podle systému zhášení oblouku:

Podle provedení :

 • otevřené (masterpact), obvykle nad 2kA
 • kompaktní (MCCB), obvykle do 2kA

Vypínací charakteristiky[editovat | editovat zdroj]

Charakteristiky běžných jističů se označují písmeny B, C a D. Všechny charakteristiky mají stejnou tepelnou část, liší se pouze ve zkratové části.

Smluvený nevypínací proud jistič nesmí vypnout nikdy, smluvený vypínací proud musí vypnout do hodiny. Smluvený nevypínací proud pro charakteristiky A, B, C a D je stanoven jako 1,13 násobek jmenovitého proudu, smluvený vypínací proud je 1,45 násobek jmenovitého proudu.

 • A Jistí (polovodiče)
 • B Jistí (odporové spotřebiče) - vypíná do 0,1 s při 3-5 násobku jmenovitého proudu. Staré značení L
 • C Univerzální jistič (žárovky, motory s lehkým rozběhem) - vypíná do 0,1 s při 5-10 násobku jmenovitého proudu. Staré značení U
 • D Motorový jistič (pro motory s těžkým rozběhem) - vypíná do 0,1 s při 10-20 násobku jmenovitého proudu. Staré značení M

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]