Znakové jazyky indiánů z Velkých plání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Extracts of the film taken during the 1930 Conference on PISL conservation.

Znakové jazyky indiánů Velkých plání jsou různé manuálně kódované jazyky, které jsou nebo byly používány původními obyvateli, indiány z Velkých plání, ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Nejznámější je Standardní znakový jazyk z plání, kontaktový jazyk (mezinárodní pomocný jazyk) používaný mezi těmito národy.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Původnější znakové jazyky, které by předcházely znakovému jazyku z plání, pokud nějaké existovaly, nejsou známé, a to zejména z důvodu nedostatku psaných záznamů z té doby. První záznamy o kontaktu mezi Evropany a domorodými Američany z regionu Gulf Coast, nynějšího Texasu a severního Mexika, které pochází z doby příjezdu Evropanů do této oblasti, již obsahují poznámku o plně zformovaném znakovém jazyce, který je zde domorodci používán. Tyto záznamy obsahují zápisy cestovatele Cabezy de Vaca z roku 1527 a Coronada z orku 1541.

V důsledku několika různých faktorů, včetně masivního vylidňování a amerikanizace původních Američanů ze severní části země, množství uživatelů znakového jazyka z plání po příjezdu Evropanů velmi klesalo. V roce 1885 se odhadovalo, že uživatelů „sign-talking Indians“ bylo přes 110 000, a to na území Blackfoot, Cheyenne, Sioux, Kiowa and Arapaho.[3]. V 60. letech z tohoto čísla zbylo již jen malé procento. V současné době je uživatelů znakového jazyka z plání již jen hrstka (zdorj 4).

William Philo Clark, který sloužil v armádě Spojených států na severních pláních během indiánských válek, byl autorem publikace Indiánský znakový jazyk, která byla poprvé vydána v roce 1885 (The Indian Sign Language with Brief Explanatory Notes of the Gestures Taught Deaf-Mutes in Our Institutions and a Description of Some of the Peculiar Laws, Customs, Myths, Superstitions, Ways of Living, Codes of Peace and War Signs). Je to komplexní lexikon znaků, který je doplněn vhledem do indiánské kultury a historie. Zůstává v tisku.

Geografie[editovat | editovat zdroj]

Užívání znakového jazyka bylo zdokumentováno napříč mluvčími nejméně 37 mluvených jazyků, a to z 12 jazykových rodin, kteří byli rozšířeni na území větším než 1 milion čtverečních mil (2,6 milionu čtverečních kilometrů). V nedávné historii byl vysoce rozvinutý mimo jiné mezi Crow, Cheyenne, Arapaho, a Kiowa, mezi prvními třemi zmíněnými, tedy Crow, Cheyenne, and Arapaho, zůstává i nadále silný.

Každý národ používá odlišný manuálně kódovaný jazyk, obdobně jako tomu bylo v domorodé Austrálii. Kromě toho, byl používán i tzv. „obchodní pidgin“, který ale nebyl nikdy více rozšířen, spíše se používal mezi „zcestovatelskou elitou“ - well-traveled elite. Tento kontaktový jazyk může být rozlišován jako Plains Sandart SL oproti rodovému názvu Plains Indian SL, z důvodu rozličných etnických forem. Tyto jmenované nebyly údajně používány samotnými neslyšícími, ti používali místo toho domácí znaky (angl. home signs).

Znakování začalo nejspíše na jihu, pravděpodobně v severním Mexiku nebo Texasu a rozšířilo se v nedávné době pouze do plání. Tento názor ale může být pouze artefakt evropského pozorování. Znakování, nebo přinejmenším kontaktové znakování, se rozšířilo do Sauk, Fox, Potawatomi, Cherokee, Chickasaw, Choctaw, and Caddo po jejich přesídlení do Oklahoma. Prostřednictvím Crow tento nahradil odlišný Plateau Sign Language mezi východní národy, které ho používaly - Coeur d’Alene, Sanpoil, Okanagan, Thompson, Lakes, Shuswap, and Coleville in British Columbia, se západními národy se zaměňuje za Chinok Jargon.

Jednotlivé národy rozděleny podle jazykových rodin jsou:

 • Piman: Pima, Papago, and continuing into northern Mexico
 • isolates of the Texas coast: Coahuilteco, Tonkawa, Karankawa, Atakapa
 • Yuman: Maricopa
 • Numic: Paiute, Ute, Comanche, Shoshone, Kiowa
 • Tanoan: Taos Pueblo, Zuni Pueblo
 • Caddoan: Wichita, Pawnee, Arikara
 • Athabaskan: Apache (Mescalero, Lipan, Jicarilla, and Kiowa Apache), Sarcee, Beaver
 • Algonquian: Blackfoot, Gros Ventre, Cheyenne, Arapaho, Cree, Ojibwa, Kutenai
 • Siouan: Mandan, Crow, Hidatsa, Omaha, Osage, Assinibion, Ponca, Oto, Sioux (Teton, Yankton, Yanktonai, Santee)
 • Sahaptian: Nez Perce, Sahaptin, Umatilla, Palus, Cayuse
 • Salish: Kalispel, Coeur d’Alene, Flathead, Spokane, Sanpoil (shifted from the distinct Plateau Sign Language)

dalším národem, o kterém jsou zmínky je i z Wyandot v Ohiu

Fonologie[editovat | editovat zdroj]

Existují 4 základní parametry znaku v indiánském jazyku z plání: umístění ruky, její pohyb, tvar a orientace

 1. umístění – zahrnuje prostorové umístění znaku. Znaky mohou měnit svůj význam právě na základě rozdílného umístění, například před obličejem oproti před tělem
 2. pohyb – jedná se o způsob, kterým se při utváření znaku pohybují ruce. Například v PILS znaky ODPOLEDNE a POLEDNE představují minimální páry, které se utvářejí úplně shodně, s jediným rozdílem, kdy zůstává POLEDNE bez pohybu a ODPOLEDNE obsahuje obloukovitý pohyb, který začíná nad hlavou a pokračuje do strany
 3. tvar ruky – jak vyplývá, každý znak obsahuje jistý tvar ruky. Právě pohyb ruky představuje klíčový parametr znaků. Například znaky ANO a JÁ VÍM se shodují ve všech parametrech kromě tvaru. Ve znaku ANO je ruka ve tvaru písmene J v PISL a ve znaku JÁ VÍM je ruka ve tvaru L.
 4. orientace – konkrétně se jedná o orientaci dlaně. Jasně si to lze představit na příkladu z PISL při provedení znaku NAD a PŘIDAT. V obou znacích je levá ruka pasivní a představuje výchozí bod, od kterého se směrem vzhůru pohybuje pravá ruka. Oba znaky se opět hodují ve všech parametrech, mají tedy shodné umístění, tvar rukou i pohyb. Nicméně ve znaku NAD je nedominantní ruka dlaní dolů a ve znaku PŘIDAT je naopak dlané vzhůru.

uvádět se mohou ještě další parametry, jako například rysy obličeje (facial features), nicméně ty jejich funkce je spíše suprasegmentální a nejzásadnější parametry představují výše zmíněné 4.

Přestože parametry znaku jsou zde vyjmenovány jednotlivě pod sebou, ve skutečnosti se artikulují vždy najednou, jen tak lze vytvořit jednotlivý znak.

It is not clear how many of the differences were distinctive (phonemic).

Tvar ruky

The Bureau of American Ethnology publikoval glossary znaků PISL, které ilustrovaly použité tvary rukou (zdroj 12). Jednotlivým tvarům ruky byla přiřazena písmena abecedy.

pěst, palec před prsty (A nebo B) pěst, palec vedle prstů (C) prsty sevřené, palec se dotýká prostředku ukazováčku (D) prsty ohnuté, palec se dotýká špičky ukazováčku (E) prsty ohnuté, palec vedle prstů (F) prsty ohnuté, palec se dotýká špiček prstů (G) prsty lehce ohnuté, palec vedle ukazováčku (H) pěst, kromě ukazováčku, který je ohnutý a dotýká se špičky palce (I) pěst, kromě ukazováčku, který je vytyčen (J,K nebo M) pěst, kromě ukazováčku a palce, který se v posledním článku ohýbá do úhlu 90° a dotýká se ukazováčku (L) pěst, kromě ukazováčku a prostředníčku, které jsou vytyčeny (N) palec, ukazováček a prostředníček jsou vytyčené a oddělené ukazují nahoru, prsteníček a malíček jsou ohnuté (O) všechny prsty jsou oddělené a ukazují nahoru, dlaň je ve tvaru mističky (cupped) (P a Q) všechny prsty jsou úplně vytyčené a oddělené (R) všechny prsty jsou úplně vytyčené a u sebe (S a T) Fingers gathered to a point, palm cupped, with thumb in the middle (U) prsty jsou lehce ohnuté, palec je vedle ukazováčku (V) všechny prsty jsou vytyčené a uvolněné (Y)

Umístění

PISL používá níže uvedená umístění. Znaky se vyskytují nejčastěji v neutrálních prostorech zdroj 9).

levá strana vedle těla pravá strana vedle těla neutrální porstor (ve středu před tělem) horní neutrální prostor spodní neutrální prostor pravý neutrální prostor levý neutrální prostor ústa nos brada zpředu pod bradou tvář oči pod nosem (nad ústy) čelo vrchol hlavy (attached to top of head) strana hlavy (attached to head above ear) head back (attached to back of head) pravá strana hlavy (prostor u pravé strany hlavy) levá strana hlavy (prostor u levé strany hlavy) prostor před hlavou na levé straně prostor před hlavou na pravé straně nad hlavou ucho (attached to head at ear) vedle ucha (prostor vedle ucha) zápěstí vršek dlaně spodek dlaně levá strana ruky pravá strana ruky pod rukou nad rukou prsty před obličejem (prostor před obličejem) hruď pravás tana hrudi levá strana hrudi koleno předloktí rameno nohy

Orientace

Toto je výčet, kam může směřovat dlaň (zdroj 9)

nahoru dolů Non-dominant side Dominant side ke znakujícímu od znakujícího

Pohyb

Níže vyjmenované pohyby se vyskytují v PILS. V určitých situacích mohou být pohyby opakované (zdroj 9).

statický (bez pohybu) dolů nahoru dopředu dozadu k dominantní straně k nedominantní straně

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Plains Indian Sign Language na anglické Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Jump up^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Plains Indian Sign Language". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
 • Jump up^ Wurtzburg, Susan, and Campbell, Lyle. North American Indian Sign Language: Evidence for its Existence before European Contact. International Journal of American Linguistics, Vol. 61, No. 2 (Apr., 1995), pp. 153-167.
 • ^ Jump up to:a b Tomkins, William. Indian sign language. [Republication of "Universal Indian Sign Language of the Plains Indians of North America" 5th ed. 1931]. New York : Dover Publications 1969. (p. 7)
 • Jump up^ Ethnologue report for Plain Indian Sign Language
 • Jump up^ Davis, Jeffrey. 2006. “A historical linguistic account of sign language among North American Indian groups.” In Multilingualism and Sign Languages: From the Great Plains to Australia; Sociolinguistics of the Deaf community, C. Lucas (ed.), Vol. 12, pp. 3–35. Washington, DC: Gallaudet University Press
 • Jump up^ Hand Talk: American Indian Sign Language.
 • Jump up^ Bergmann et al,2007, pp. 79-86
 • ^ Jump up to:a b c d e Bergmann et al,2007
 • ^ Jump up to:a b c d Cody,1970
 • ^ Jump up to:a b Davis,2010
 • ^ Jump up to:a b Tomkins,1969
 • Jump up^ Bureau of American ethnology,1881
 • Bergmann, Anouschka; Kathleen Currie Hall; Sharon Miriam Ross. "Language Files". USA. Ohio State University, 2007.
 • Bureau of American ethnology. "Annual report of the Bureau of American ethnology to the Secretary of the Smithsonian institution". Washington, DC. Government printing office, 1881.
 • Cody, Iron Eyes. "Indian Talk". CA. Naturegraph Publishers, Inc, 1970.
 • Davis, Jeffrey E. "Hand Talk". USA. Cambridge University Press, 2010.
 • Tomkins, William. "Indian Sign Language". Toronto, Ontario. Dover Publications, Inc, 1969
 • Newell, Leonard E. (1981). A stratificational description of Plains Indian Sign Language. Forum Linguisticum 5: 189-212.
 • "Sign Language Among North American Indians Compared With That Among Other Peoples And Deaf-Mutes," First Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution, 1879-1880, Government Printing Office, Washington, 1881, pages 263-552
 • Clark, William Philo. 1885. The Indian Sign Language

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

"PISL" "Indian" Sign Language Dictionary "Letter Signs in Plains Indian Sign Language, Image in Harper's Magazine (March 1880)"