Zjevení Panny Marie v Garabandalu

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

Zjevení Panny Marie v Garabandalu je nadpřirozená událost, kdy se ve španělské vesnici San Sebastian de Garabandal zjevovala Panna Marie a archanděl Michael. K tomuto jevu došlo v letech 1961-1965. Tou dobou probíhal Druhý vatikánský koncil. Panna Marie se zjevovala čtyřem dívkám, předkládala jim důležitá poselství týkající se předpovědi o katastrofě světa.

Průběh zjevení[edit | edit source]

První zjevení se odehrálo dne 18. června 1961 ve španělské vesnici San Sebastian de Garabandal. Tehdy se archanděl Michael ve svém příchodu zjevil čtyřem dívkám: Conchitě, Marií Dolores (Mari-Loli nebo jen Loli) Mazon, Jacinty Gonzalesové a Marií Cruz (Mari-Cruz) Gonzalesové. 1. července jim archanděl Michael sdělil zjevení Panny Marie následujícího dne.

Kaple svatého archanděla Michaela v Garabandalu

První zjevení Panny Marie v Garabandalu[edit | edit source]

Dne 2. července v neděli se zjevila dívkám Panna Marie spolu s dvěma archanděly: Michaelem a Gabrielem. Dívky se k Matce Boží modlily a ona je naučila správně se modlit.

Extáze dívek[edit | edit source]

V letech 1961–1963 dívky prožívaly silné extáze, když se jim zjevila Panna Marie. Padly k zemi na ostré kameny s takovým hlukem, že neměly žádnou bolest a poranění během zjevení.

Poslední zjevení Panny Marie v Garabandalu[edit | edit source]

Poslední dvě zjevení Panny Marie v Garabandalu se odehrála 1. ledna a 13. listopadu 1965. Dvě zjevení se týkala Conchity, která později tyto události zapsala ve svých dopisech.

Poselství Panny Marie z Garabandalu[edit | edit source]

Panna Marie svým poselstvím dívkám varovala, že jestli se svět nepolepší a že když lidé nebudou proti Bohu páchat méně hříchů, potom z nebe přijde moc velký trest, který bude ještě horší než potopa. Bude to jev, který se bude nazývat na A.

Externí odkazy[edit | edit source]