Wikipedista:Ioannes Pragensis/Pískoviště/Líheň Dobrých článků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Na této stránce spolupracujeme na kontrole a dopracování článků, seznamů a portálů, které mají být brzy zařazeny na seznam Dobrých článků (DČ). Každý může přidat na níže uvedený seznam kandidátů libovolný článek, seznam nebo portál, o kterém se domnívá, že splňuje kritéria kvality DČ nebo je jim blízko. Během čtrnáctidenní lhůty spolupracovníci Líhně Dobrých článků tohoto „kandidáta stříbra“ posoudí a pokusí se vylepšit, případně ho ze seznamu kandidátů vyřadí, pokud není v jejich silách v dané lhůtě zajistit, aby kritéria splnil. Jestliže článek lhůtu na seznamu přečká a po jejím uplynutí neobsahuje závažné údržbové šablony ani nevyřešené podstatné výtky na diskusní stránce, může být automaticky zařazen mezi DČ.

Kontakty (dobrovolníci, kteří Líheň Dobrých článků spravují)

Instrukce[editovat | editovat zdroj]

Pro vložení kandidáta na seznam

Zkontrolujte, že vybraný článek, seznam nebo portál plní nebo se blíží splnění kritérií kvality pro Dobré články. Nezařazujte ho, pokud by vylepšení na požadovanou úroveň zabralo více než několik hodin práce anebo pokud by vyžadovalo přístup k literatuře, která není k dispozici on-line. Nezařazujte ho ani v případě, že obsahuje závažné údržbové šablony nebo nevyřešené podstatné výtky na diskusní stránce, ani pokud je předmětem editačních sporů případně pokud se jeho téma týká důležitých aktuálních událostí, takže lze v blízké budoucnosti očekávat podstatné změny obsahu.

Pokud seznam kandidátů obsahuje již dva články z podobné oblasti, vyčkejte se zařazením, dokud se neuvolní místo. Nemáme dost spolupracovníků, abychom zvládli vylepšit větší počet podobných článků naráz.

  • Zaneste odkaz na vybraný článek, seznam nebo portál na konec seznamu v sekci Seznam kandidátů níže. Zařazuje se ve formátu # [[jméno kandidáta]], například # [[Karel IV.]]. Do shrnutí editace prosím uveďte „Zařazuji (jméno kandidáta)“, například „Zařazuji Karel IV.“.
  • Na konec zaneseného článku, seznamu či portálu vložte {{subst:KDČ}} – tím vytvoříte časovou značku a zařadíte kandidáta do skryté kategorie Kandidáti Dobrých článků.
Pro práci s kandidáty

Děkujeme všem, kdo se podílejí na kontrole a zlepšování kandidátů na seznamu.

Při kontrole se prosím řiďte podle seznamu kritérií DČ. Zaměřujte se zejména na základní požadavky kvality: Je předmět článku encyklopedicky významný? Je text psán neutrálně? Je srozumitelný, jasný a přehledný? Neobsahuje nepřesnosti? Neobsahuje mnoho gramatických chyb? Neobsahuje příliš mnoho nebo příliš málo interních odkazů a jsou tyto odkazy dobře vybrány? Nechybí něco podstatného o předmětu článku? Je úvod dobrým shrnutím toho, co se píše níže? Jsou řádkové reference všude, kde mají být? Jsou zdroje důvěryhodné a relevantní?

Pokud můžete nalezené chyby opravit sami, učiňte tak prosím co nejdříve. V opačném případě popište problém na diskusní stránce kandidáta. Pokud usoudíte, že problém nejspíš není řešitelný náhodnými recenzenty v omezeném čase, článek odstraňte ze seznamu kandidátů (viz návod v další sekci).

Pro odstranění kandidáta ze seznamu

Pokud nelze čekat, že spolupracovníci Líhně dokáží kandidáta ve zbývající lhůtě vylepšit na požadovanou úroveň, popřípadě pokud lhůta již uplynula a kandidát úrovně DČ nedosahuje, je potřeba ho ze seznamu vyřadit:

  • Přeneste odkaz na kandidáta ze seznamu kandidátů na seznam vyřazených kandidátů níže. Do shrnutí editace uveďte „Vyřazuji (jméno kandidáta)“ a hlavní důvod vyřazení, například „Vyřazuji Karel IV., postrádá reference v kapitole Dílo“.
  • Z konce článku odstraňte šablonu Kandidát dobrého článku, do shrnutí editace napište hlavní důvod vyřazení, například „vyřazuji z kandidátů, postrádá reference v kapitole Dílo“.
Pro zařazení úspěšného kandidáta na seznam Dobrých článků

Pokud článek přežije na seznamu čtrnáct dní, což se pozná podle toho, že je umístěn před „mazací“ zarážkou ve skryté kategorii Kandidáti Dobrých článků, a neobsahuje závažné údržbové šablony ani nevyřešené podstatné výtky na diskusní stránce, je potřeba ho zařadit mezi DČ:

  • Zkontrolujte, že článek (seznam, portál) neobsahuje závažné údržbové šablony (poznají se podle skrytých kategorií, do nichž je zařazen) ani nevyřešené podstatné výtky na diskusní stránce (v takovém případě by bylo potřeba ho vyřadit, viz výše). Přelétněte text aspoň zběžně očima, abyste se ujistil(a), že není ve vandalizovaném stavu nebo mu něco podstatného nechybí.
  • Přeneste odkaz na kandidáta ze seznamu kandidátů na seznam povýšených DČ níže. Do shrnutí editace prosím uveďte „(jméno kandidáta) do DČ“, například „Karel IV. do DČ“.
  • Dál postupujte podle návodu na zařazení v úvodu stránky Wikipedie:Dobré články. Přitom na konci článku nezapomeňte odstranit šablonu Kandidát dobrého článku.
  • Zvažte vyznamenat wikipedisty, kteří se na psaní a vylepšování článku podstatně podíleli.

Seznam kandidátů[editovat | editovat zdroj]

Seznamy vypořádaných článků[editovat | editovat zdroj]

Seznam povýšených DČ
Seznam vyřazených kandidátů