Wikipedista:Dokola/Pískoviště

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov[editovat | editovat zdroj]

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov Školní 50, příspěvková organizace
Logo školy
Spscv-budova.jpg
Zkratka SPSCV
Zřizovatel Ústecký kraj
IČO 47796006
IZO 600 020 363
Ředitel Ing. Jan Lacina
Zástupce Ing. Vlasta Galuszková
Adresa

Školní 1060/50

430 01 Chomutov
Zeměpisné souřadnice
Oficiální web https://www.spscv.cz
Obory vzdělávání
 • Automatizační systémy
 • Automatizovaná konstrukce ve strojírenství
 • Silnoproudá elektrotechnika
 • Výpočetní systémy
 • Technický management

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov Školní 50, příspěvková organizace je střední škola a vyšší odborná s technickým zaměřením v městě Chomutov. Sídlí ve Školní ulici téměř v centru města. V rámci středoškolského studia nabízí pět specializací a dva obory vyššího odborného vzdělání.

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Vznik a založení průmyslové školy v Chomutově je úzce spjat s bouřlivým rozvojem průmyslu ve městě v druhé polovině 19. století. V letech 1870-71 byla v Chomutově založena Krušnohorská železářská a ocelářská společnost a v roce 1872 zahájil provoz železářský a ocelářský závod se slévárnou a strojírnou. Ve městě působily i další menší průmyslové podniky, smaltovna a slévárna Pehr, Heegerova hřebíkárna, továrna na výrobu plechových hrnců a konzervových krabic a řada dalších. Díky tomu také rostla poptávka po odborně vyškoleném a vzdělaném dorostu. Podnět k založení odborné školy vzešel od chomutovské obce. V roce 1972 napsalo městské zastupitelstvo rakouskému ministerstvu žádost o zřízení mechanicko-technických výukových dílen a zároveň se zavázalo zajistit pro školu vhodnou budovu. Výnosem ministerstva obchodu ze dne 31. července 1873 bylo zřízení školy s názvem Mechanisch - technische Lehrwerkstätten des Handelsministeriums povoleno. Název byl záhy upřesněn na K. k. Maschinen-gewerbliche Fachschule mit Lehrwerkstätten in Komotau (C. k. odborná škola strojírenská s učebními dílnami v Chomutově). V té době se jednalo o první školu toho druhu v Rakousko – Uhersku.[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

 • 16. července 1874 položen základní kámen školy. Plány budovy vytvořil inženýr Theodor Reuter, který se stal prvním ředitelem školy.
 • 24. října 1874 slavnostní otevření budovy a slavnostní zápis
 • 26. října 1874 zahájení vyučování s 24 žáky
 • 1883 - nový výstižný název Odborná průmyslová škola strojní s výukovými dílnami
 • 1900 - zřízení jednoročního elektrotechnického kurzu
 • 7. května 1901 usnesení zastupitelstva města o výstavbě nové budovy pro Odbornou průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou v ulici U sirotčince (dnes Školní ulice)
 • 1901 - na podzim zahájena výstavba podle plánů vídeňského architekta Adalbert Pasdirek-Coreno
 • 16. září 1902 zahájena výuka v nové budově školy
 • 1904 - zřízena dvouletá mistrovská škola mechanicko-technického směru
 • 1912 - snížení vyučovacích hodin z 54 na 48 a zavedeno nepovinné vyučování českého jazyka

Škole bylo přiznáno právo konat mistrovské zkoušky kovářů, zámečníků, slévačů, soustružníků a strojníků

 • 1914 -1918 částečný útlum výuky, kurzy pro válečné invalidy
 • 1924 -
 • 1926 -
 • 19xx -
 • Xx -
 • 1. října 1945 obnovena výuka  
 • 1959 - zavedení nového studijního oboru měřící a automatizační technika
 • 1976 - studijní obor Výpočetní technika
 • 2005 - zahájena spolupráce s Univerzitou J.E. Purkyně – kombinované bakalářské studium obor počítačové modelování ve výrobě, vědě a technice
 • 2009 - zahájeno vzdělávání podle vzdělávacího programu Elektrotechnika a strojírenství
 • 2010 - reakreditované studijní programy Vyšší odborné školy – Výpočetní systémy  a Informatika ve státní správě
 • 2012 - elektronizace administrativy, zavedení elektronické třídní knihy
 • 2014 - oslavy k výročí 140 let založení školy
 • 2015 - otevření první třídy oboru Technický management, prodloužení akreditace Vyšší odborné školy

Ředitelé Střední průmyslové a Vyšší odborné školy v Chomutově[editovat | editovat zdroj]

Pořadí Jméno Období působení
1 Ing. Theodor Reuter 1874 - 1881
2 Ing. Alfred Musil 1881 - 1882
3 Ing. Moriz Prasch 1882 - 1900
4 Ing. Josef Reichl 1900 - 1909
5 Ing. Hugo Lipovský 1909 - 1921
6 Ing. Wenzel Seliger 1921 - 1931
7 Ing. Eugen Sturm 1931 - 1945
8 Ing. Jan Bohdanecký 1946 - 1949
9 Ing. Václav Klepl 1949 - 1967
10 Ing. Jiří Lorenc 1968 - 1989
11 Ing. Josef Hassmann CSc 1989 - 1996
12 Ing. Jiří Lorenc ml. 1997 - 2005
13 Ing. Jan Lacina 2005 - současnost

Studijní obory[editovat | editovat zdroj]

26-41-M/01 Elektrotechnika

Tento studijní obor je realizován podle vzdělávacího programu Elektrotechnika a strojírenství, je specifický tím, že první dva ročníky studia jsou společné pro všechna odborná zaměření a svým obsahem vytvářejí nezbytný základ technických znalostí a dovedností.

Studium je čtyřleté, denní. Na základě osobního zájmu a prospěchu si žák po absolvování prvních dvou let studia volí jednu z pěti možných specializací. Tyto specializace jsou připravovány podle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství. Celé studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Specializace[editovat | editovat zdroj]

Automatizační systémy[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru je základní elektrotechnické vzdělání s prvky elektroniky, strojírenství a programování tak, jak to dnešní stav automatizační techniky vyžaduje. Při této přípravě se využívá přirozeného zájmu žáků o moderní techniku a nové trendy v oblasti informační a komunikační techniky.

Automatizovaná konstrukce ve strojírenství[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru jsou odborné znalosti oblasti strojírenské technologie, CAD, CAM, konstrukce a výroby strojních zařízení včetně jejich měření a kontroly.

Silnoproudá elektrotechnika[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru je základní vzdělání v nejrůznějších oblastech silnoproudé elektrotechniky a energetiky, získání informací o výrobě a rozvodech elektrické energie, světelné a elektrotepelné technice, el. pohonech, řídicí a regulační technice a dalších alternativních zdrojích.

Technický management[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru je kombinace znalostí z oblasti elektrotechniky a ekonomiky, získání teoretických i praktických znalosti v oblasti výroby elektrické energie s přesahem do sféry technicko ekonomické.

Výpočetní systémy[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru jsou znalosti z oblasti programování, databází, správy síťové topologie, diagnostiky počítače a principů fungování, součástí je též tvorba a správa webových stránek a aplikací.

Vyšší odborná škola[editovat | editovat zdroj]

Je forma pomaturitního vzdělávání, které je denní, tříleté. Vzdělávací program je akreditovaný od roku 2010. Studium je zakončeno absolutoriem, jež se skládá z obhajoby absolventské práce, zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka. Absolvent získává diplom a titul Diplomovaný specialista v oboru – DiS. Součástí vzdělávacího programu je půlroční praxe, kterou studenti absolvují v průběhu třetího ročníku u firmem našeho regionu. Studenti na VOŠ platí školné.

Výpočetní systémy - VOŠ[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru je zavádění výpočetní techniky, její diagnostika, programování a technické řešení počítačových sítí v nejrůznějších odvětvích průmyslu, služeb i obchodu.

Veřejnosprávní činnost s podporou ICT - VOŠ[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru je příprava na řízení či samostatnou činnost v oblasti účetnictví, daňové specializace, personalistiky, správní nebo zprostředkovatelské činnosti a řízení jakosti.
BROŽOVSKÝ, Karel; ZÁBRANSKÝ, František. Chomutov - Historický průvodce a zajímavosti města. 1.. vyd. Chomutov: odbor školství a kultury MěstNV Chomutov, 1978. 207 s. S. 151-153. 

 1. Město Chomutov - historie [online]. [cit. 2021-04-01]. Dostupné online.