Wikipedie:Šablony/Úpravy článků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

diskuseseznam použití

Použití
články se zastaralými informacemi
Umístění
začátek stránky
Vkládá do kategorií
Údržba:Články k aktualizaci
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
články s informacemi, které budou od určitého dne zastaralé
Umístění
kdekoliv v textu
Vkládá do kategorií
Údržba:Články k aktualizaci
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

[potřebuje aktualizovat]


⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑
nebo
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
články v rozporu s obecným názvem popisující jen české reálie nebo české hledisko (popř. jinak územně či národně omezené)
Umístění
začátek stránky nebo začátek příslušného oddílu
Vkládá do kategorií
Články ke globalizaci
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
články k jazykové korektuře
Umístění
začátek stránky
Vkládá do kategorií
Články k pravopisné úpravě
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
články ke stylistické korektuře
Umístění
začátek stránky
Vkládá do kategorií
Články k jazykové úpravě
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
články k překladu
Umístění
začátek stránky
Vkládá do kategorií
Kategorie:Údržba:Přeložit
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
obrázky k překladu
Umístění
do popisku obrázku
Vkládá článek, kde je použit nepřeložený obrázek, do kategorií
Kategorie:Údržba:Přeložit
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

Tento obrázek potřebuje přeložit do češtiny. Pokud nebude do 30 dnů přeložen, bude z článku odstraněn.
Čas označení je 2. 7. 2013 23:12:21 SE(L)Č, tj. odstraněn bude 1. 8. 2013 23:12:21 SE(L)Č.


⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
články k wikifikaci
Umístění
začátek stránky
Vkládá do kategorií
Články k wikifikaci
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
články k úpravě nezapadající do žádné z následujících kategorií
Umístění
začátek stránky
Vkládá do kategorií
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
části článků k úpravě
Umístění
začátek neupravené části
Vkládá do kategorií
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
články které nutně potřebují upravit do vhodné podoby
Umístění
začátek stránky
Vkládá do kategorií
Články k urgentní úpravě
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
články bez odkazů na knihy obsahující více komplexnějších informací o daném tématu
Umístění
začátek stránky
Vkládá do kategorií
Články bez bibliografie
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
články, které potřebují encyklopedicky doložit uváděná tvrzení
Umístění
začátek stránky
Vkládá do kategorií
Údržba:Články k ověření
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
kapitoly, které potřebují encyklopedicky doložit uváděná tvrzení
Umístění
začátek kapitoly
Vkládá do kategorií
Údržba:Články k ověření
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
potřebuje-li seznam externích odkazů protřídit
Umístění
začátek sekce externích odkazů
Vkládá do kategorií
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑

diskuseseznam použití

Použití
na vyžádání změny struktury článku
Umístění
začátek článku nebo kapitoly
Vkládá do kategorií
⇓ VÝSTUP ŠABLONY ⇓

⇑ VÝSTUP ŠABLONY ⇑