Vojenská zpravodajská služba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
O slovenské službě pojednává článek Vojenská zpravodajská služba (Slovensko).

Vojenská zpravodajská služba je specifický druh zpravodajské organizace zabývající se získáváním informací vytvářených v bojových a nebojových situacích. Zároveň se zabývá získáváním informací o možném ohrožení vlastních vojenských jednotek, vojenských objektů a subjektů s armádou spojených.

V Česku je vojenskou zpravodajskou službou Vojenské zpravodajství.

Rozdělení[editovat | editovat zdroj]

Činnost vojenské zpravodajské služby se dělí dvěma způsoby:

  • podle pole působnosti – ofenzivní (rozvědné, špionážní) a obranné (kontrarozvědné, kontrašpionážní)
  • podle zaměření – strategické a taktické

Ofenzivní činnost[editovat | editovat zdroj]

Získávání informací majících původ v zahraničí. Cílem je získat co nejvíce informací, které umožní vedení státu vytvořit co nejlepší podmínky pro obranu státu a k vyhodnocení možných zdrojů mezinárodního napětí a potenciálních válečných konfliktů. Cílem je získávání mobilizačních plánů a informací o nástupních prostorech pro vedení bojových operací, vojenských doktrínách, dislokacích a redislokacích jednotek, jejich početních stavech, výzbroji a výstroji jakož i o morálce a kvalitě výcviku a dále pak informace o nových typech zbraňových systémů do výzbroje zaváděných, o vojenském výzkumu a výrobě, ale i o politických vlivech majících na činnost armády vliv.

Obranná činnost[editovat | editovat zdroj]

Obranné zpravodajství má za úkol především získávat informace o pronikání cizích zpravodajských služeb do armádních struktur a struktur na armádu napojených a zabraňovat jim v tom. Dále se zabývá ochranou utajovaných skutečností důležitých pro obranu státu a skutečností důležitých pro vedení operací na územích jiných států. A v neposlední řadě je to i ochrana vojenských objektů a objektů na armádu napojených před sabotážní a diverzní činností protivníka.

Strategické zpravodajství[editovat | editovat zdroj]

Zpravodajství, které je potřebné pro vytvoření politických a vojenských plánů na národní a mezinárodní úrovni.

Taktické zpravodajství[editovat | editovat zdroj]

Zabývá se získáváním informací v období po zahájení vojenských akcí. Cílem je získávání informací potřebných k okamžitému plánování vojenských akcí; směr pohybu a přesunů nepřátelských jednotek, jejich počet a bezprostřední úkoly.

Získávání informací[editovat | editovat zdroj]

Pro získávání informací vytváří vojenské zpravodajství na území cizích států vlastní (utajené) agenturní sítě, jejichž příslušníci se pokoušejí o proniknutí do vojenských struktur či o napojení se na osoby v těchto strukturách působící.

Kromě získávání informací z utajených zdrojů (špionáž) se vojenská zpravodajksá služba pokouší získávat informace i z otevřených (neutajovaných) zdrojů:

  • HUMINT (informace získávané od lidských zdrojů, např. od uprchlíků, zajatců či příslušníků spřátelených armád), vojenských atašé
  • SIGINT (odposlech radiového provozu)
    • ELINT (monitorování elektronického provozu, např. radarová činnost)
  • monitorování tisku atd.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Helmut Roewer, Stefan Schafer, Matthias Uhl: Encyklopedie tajných služeb, Universum, Praha 2003, ISBN 80-242-1607-8

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]