Vnější Mongolsko

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mapa Vnějšího Mongolska v roce 1932

Vnější Mongolsko (čínsky 外蒙古 pchin-jin Wài Měnggǔ) je historické označení oblasti Čchingského impéria, obývané především Mongoly. Dnes se někdy nepřesně používá k označení nezávislého státu Mongolsko v protikladu k Vnitřnímu Mongolsku, které je součástí Čínské lidové republiky.

Původ názvu[editovat | editovat zdroj]

Název Vnější Mongolsko (stejně jako název Vnitřní Mongolsko) spadá do první poloviny 17. století, do doby mandžuského dobytí Číny. V průběhu své expanze si Mandžuové podřídili i doposud samostatné jihomongolské kmeny. Pro správu těchto nově nabytých mongolských držav Mandžuové zřídili zvláštní správní úřad (tzv. Mongolský jamen). Současně začali používat pro jim podřízené jihomongolské oblasti označení Vnitřní Mongolsko a pro jim nepodřízené oblasti severního a západního Mongolska označení Vnější Mongolsko.

Roku 1691 na Dolónnurském sjezdu chalchských knížat bylo i Vnější Mongolsko připojeno k Čchingskému impériu. Názvy Vnější Mongolsko i Vnitřní Mongolsko byly zachovány.

Vymezení[editovat | editovat zdroj]

Vnější Mongolsko se skládalo z tzv. Chalchy (oblastí obývaných mongolskou etnickou skupinou Chalchů) a dále pohraničních oblastí okolo Chovdu a západně od něj (obývaných především mongolskou etnickou skupinou Ojratů), v Urianchaji (dnešní Tuva, obývaná především turkickými Tuvinci) a v okolí jezera Chövsgöl. Chalcha sama se skládala z následujících čtyř ajmagů (od východu na západ):

  1. Cecenchánský
  2. Tüšetuchánský
  3. Sajn-nojonchánský
  4. Džasaktuchánský

K Vnějšímu Mongolsku je možné počítat i oblast Darigangy, která však administrativně spadala pod Kalgán ve Vnitřním Mongolsku.

Mandžuská správa[editovat | editovat zdroj]

Na Cecenchánský a Tüšetuchánský ajmag dohlížel mandžuský guvernér (amban) v Chüré (dnešní Ulánbátar). Amban v Uliastaji dohlížel na Sajn-nojonchánský a Džasaktuchánský ajmag. Na pohraniční oblasti západně od Chovdu a v Urianchaji dohlížel amban v Chovdu. Na hranicích s Ruskem (v dnešním Altanbulagu) sídlil mandžuský pohraniční správce.

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Dnes je většina území Vnějšího Mongolska součástí státu Mongolsko. Bývalá Urianchajská pohraniční oblast je součástí Ruské federace jako Republika Tuva. Část Chovdské pohraniční oblasti a Džasaktuchánského ajmagu je součástí Čínské lidové republiky.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Batbayar, Bat-Erdene: History of Mongolia, University of Cambridge (1999), Cambridge
  • Grollová, Ivana, Zikmundová, Veronika: Mongolové - pravnuci Čingischána, Triton (2000), Praha, ISBN 80-7254-079-3