Výzkum trhu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Výzkum trhu řeší informační potřebu o zákaznících nebo o trhu. Pojem výzkum trhu je často zaměňován s marketingovým výzkumem. V praxi však ne vždy jde o získání informací ryze marketingových. Výzkum trhu je důležitým faktorem k získání konkurenční výhody. Zprostředkovává poznatky pro identifikaci a analýzu trhu, přání, požadavků a očekávání zákazníků, velikosti trhu a jeho potenciálu, či struktuře apod.

ESOMAR je mezinárodní kodex trhu a sociálního výzkumu, včetně veřejného mínění, který udává standardy pro řízení výzkumů. Společnost, která vydává tento kodex, systematicky shromažďuje a vyhodnocuje informace o jednotlivcích a organizacích, které provádějí výzkum za použití statistických a analytických metod, pro porozumění trhu a podporu řídících rozhodování. V České republice funkci vydávání standardů a kontroly zajišťuje SIMAR.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Výzkum trhu byl definován a běžně zaváděn do praxe během 20. let 20. století. Tento trend souvisel s rozvojem reklamy a tzv. Zlatého věku rádia ve Spojených státech amerických. Inzerenti, kteří se propagovali prostřednictvím rádia, si začali uvědomovat, že demografické složení populace určuje poslechovost různých rozhlasových stanic a programů. Svou propagační kampaň směřovali podle toho tam, který segment zákazníků, v daném regionu, chtěli oslovit.

Výzkum trhu pro strategické rozhodování[editovat | editovat zdroj]

Výzkum trhu zprostředkovává zjištění o tom, co lidé chtějí, jak a co nakupují, jak uskutečňují své nákupy a rozhodování, jak vnímají cenu, jak jsou na její změnu citliví apod. Skrze bližší určení poznatků podnik zavádí a propaguje svůj produkt na trhu.

Potřebné poznatky o trhu

  • informace o trhu (nabídka, poptávka, cena)
  • segmentace trhu (rozdělení populace do homogenních podskupin, které jsou si současně navzájem heterogenní)
  • trendy na trhu (pohyb trhu v časovém období, tržní potenciál)
  • analýza zákazníka
  • analýza konkurence
  • analýza rizik a příležitostí
  • výzkum reklamy
  • analýza účinnosti marketingového mixu
  • analýza produktu apod.

Metody výzkumu trhu[editovat | editovat zdroj]

V praxi se používá kvantitativní a kvalitativní metoda sběru dat. Kvantitativní výzkum se používá pro zjištění počtu. Je standardizovaná. Kvalitativní výzkum se užívá pro získání hlubšího vhledu a pochopení určitých faktorů. Navzájem se obě metody dobře kombinují a nedá se objektivně určit, která z nich je lepší.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Market Research na anglické Wikipedii.