Výzkum trhu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Výzkum trhu řeší informační potřebu o zákaznících nebo o trhu. Pojem výzkum trhu je často zaměňován s marketingovým výzkumem. V praxi však ne vždy jde o získání informací ryze marketingových. Výzkum trhu je důležitým faktorem k získání konkurenční výhody. Zprostředkovává poznatky pro identifikaci a analýzu trhu, přání, požadavků a očekávání zákazníků, velikosti trhu a jeho potenciálu, či struktuře apod.

ESOMAR je globální sdružení datové, výzkumné a „insight“ komunity zastupující více než 4 900 odborníků a 500 společností, kteří poskytují nebo zadávají výzkumné projekty a datovou analytiku ve více než 130 zemích a kteří souhlasí s dodržováním Mezinárodního kodexu ICC / ESOMAR. Spolu s národními a mezinárodními výzkumnými asociacemi podporuje definování profesních norem a samoregulaci pro výzkumný sektor a snaží se podporovat, rozvíjet a obhajovat roli a hodnotu datové analytiky, výzkumu trhu a veřejného mínění ve vysvětlování důležitých otázek a napomáhaní účinnému rozhodování. ESOMAR vydává Mezinárodní kodex ICC/ESOMAR, který je základním dokumentem, podle kterého se řídí celá výzkumná komunita. ICC/ESOMAR Kodex byl přeložen do češtiny a byl publikován v prosinci 2016.

Členové SIMAR tento Kodex odsouhlasili 10.4. 2017 a zavázali se tímto, že se budou řídit stejnými pravidly, principy a požadavky jako mezinárodní výzkumná a datově-analytická komunita. Budujeme tak důvěru veřejnosti ve výzkum, dobrou pověst výzkumného oboru a posilování mezinárodních vazeb. Sdružení SIMAR je kontaktním místem pro řešení stížností na porušení Kodexu, zodpovědným za prosazování jeho platnosti v rámci České republiky a stal se tímto klíčovým partnerem ESOMAR pro budování efektivní seberegulace.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Výzkum trhu byl definován a běžně zaváděn do praxe během 20. let 20. století. Tento trend souvisel s rozvojem reklamy a tzv. Zlatého věku rádia ve Spojených státech amerických. Inzerenti, kteří se propagovali prostřednictvím rádia, si začali uvědomovat, že demografické složení populace určuje poslechovost různých rozhlasových stanic a programů. Svou propagační kampaň směřovali podle toho tam, který segment zákazníků, v daném regionu, chtěli oslovit.

U příležitosti 25. výročí existence svobodného výzkumu trhu a veřejného mínění byl v roce 2016 vytvořen dokument orální historie Výzkumnická fiála, který je ke zhlédnutí na YouTube.[1] Autorem je Hana Huntová, Jaroslav Hasman a Hana Svěchotová.

Výzkum trhu pro strategické rozhodování[editovat | editovat zdroj]

Výzkum trhu zprostředkovává zjištění o tom, co lidé chtějí, jak a co nakupují, jak uskutečňují své nákupy a rozhodování, jak vnímají cenu, jak jsou na její změnu citliví apod. Skrze bližší určení poznatků podnik zavádí a propaguje svůj produkt na trhu.

Potřebné poznatky o trhu

 • informace o trhu (nabídka, poptávka, cena)
 • segmentace trhu (rozdělení populace do homogenních podskupin, které jsou si současně navzájem heterogenní)
 • trendy na trhu (pohyb trhu v časovém období, tržní potenciál)
 • analýza zákazníka
 • analýza konkurence
 • analýza rizik a příležitostí
 • výzkum reklamy
 • analýza účinnosti marketingového mixu
 • analýza produktu apod.

Metody výzkumu trhu[editovat | editovat zdroj]

V praxi se používá kvantitativní a kvalitativní metoda sběru dat. Kvantitativní výzkum se používá pro zjištění počtu. Je standardizovaná. Kvalitativní výzkum se užívá pro získání hlubšího vhledu a pochopení určitých faktorů. Navzájem se obě metody dobře kombinují a nedá se objektivně určit, která z nich je lepší.

Příklad využití výzkumu trhu[editovat | editovat zdroj]

Spoustu společností využívá výzkum trhu pro otestování nových produktů a zisku informací o klientech. Součástí je zjistit jestli klienti produkt nebo službu potřebují a jejich ochotu tuto službu nebo produkt nakupovat.

Například firma zvažující vstup na trh s mýdly může využít marketingový výzkum a zjistit, tak šanci na úspěch svého produktu například okrasného mýdla. Pokud výzkum trhu potvrdí zájem zákazníků, tak se pokračuje k podnikatelskému záměru. Pokud výsledky výzkumu trhu nejsou příliš přesvědčivé, tak by firma měla provést úpravu produktu tak aby více odpovídal požadavkům zákazníků.[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Market Research na anglické Wikipedii.

 1. Výzkumnická fiála na YouTube
 2. TWIN, Alexandra. Market Research. Investopedia [online]. 28.9.2020 [cit. 2021-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]