Přeskočit na obsah

Total Productive Maintenance

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Total Productive Maintenance (zkratka TPM) je investiční management vedoucí k udržitelnému provozování výroby (strojního parku) v optimálních podmínkách.

TPM prováděná na celopodnikové bázi:

 • totální efektivnost při využívání strojů a zařízení
 • totální systém údržby zahrnující preventivní a prediktivní údržbu
 • totální účast všech pracovníků (nejen obsluhy a údržbářů)

Cílem TPM je eliminace příčin velkých ztrát:

 • poruchy strojů a neplánované prostoje
 • ztráty spojené s výměnou a seřizováním nástrojů
 • ztráty způsobené přestávkami ve výkonu strojů, krátkodobé poruchy
 • ztráty rychlosti
 • ztráty kvality
 • snížení výkonu ve fázi náběhu a zkoušek

Tyto ztráty znamenají, že na stroji vyrábíme méně výrobků než by bylo možné – cílem TPM je jednotlivé ztráty snižovat.

Cílem TPM je naučit operátory:

 • rozlišovat normální a abnormální chod stroje
 • udržovat normální podmínky
 • opravit – reagovat na abnormální podmínky

Nástroje analýzy TPM:

 • analýza CEZ (celková efektivnost zařízení) a určení úzkých míst
 • strom poruch
 • 3x O analýza – grafická odpověď na otázku
 • FM analýza
 • analýza spolehlivosti – snaží se uhlídat degradační poruchy (vlivem postupného opotřebení)