Přeskočit na obsah

Celková efektivnost zařízení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Celková efektivnost zařízení (CEZ), anglicky Overall equipment effectiveness (OEE), je kvantitativním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení. Poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení. Zahrnuje v sobě více složek ovlivňujících celkovou efektivnost, které lze samostatně vyhodnotit.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Ukazatel Celkové efektivnosti zařízení (OEE) vytvořil v 60. letech Seiiči Nakadžima ze společnosti Nippon Denso. Na konci 80. let se tato metodika dostává do povědomí díky rozšíření TPM. V polovině 90. let je pak aplikována v oblasti výroby polovodičových součástek za účelem zvýšení produktivity výrobních zařízení. Postupně metodiku přijala i ostatní odvětví průmyslové výroby.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Základní myšlenka metodiky spočívá ve vztahu:

OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení,

kde

 • Užitečný čas zařízení – doba, kdy zařízení vyrábí shodné výrobky
 • Disponibilní čas zařízení – doba, kdy by mělo zařízení vyrábět

Rozdíl mezi užitečným časem a disponibilním časem je dán mírou využití, výkonu a kvality. Nejčastější vyjádření vztahu pro výpočet OEE používá právě tyto tři ukazatele:

OEE = Availability x Performance x Quality,

kde

 • Availability (dostupnost, využití) – poměr mezi výrobním časem a disponibilním časem
 • Performance (výkon) – poměr mezi čistým výrobním časem a výrobním časem
 • Quality (kvalita) – poměr mezi užitečným výrobním časem a čistým výrobním časem

Pro praktický výpočet uvedených ukazatelů se používají následující definice a vztahy.

Availability[editovat | editovat zdroj]

Poměr mezi výrobním časem a disponibilním časem. Výrobním časem se myslí doba, kdy je zařízení v chodu. Disponibilním časem se pak myslí očekávaná doba chodu zařízení. Pro výpočet se používá vzorec v tomto tvaru:

Availability = Operating Time / Loading Time,

kde

 • Operating Time – skutečná doba běhu zařízení
 • Loading Time – očekávaná doba běhu zařízení

Performance[editovat | editovat zdroj]

Poměr mezi skutečným výstupem a plánovaným výstupem. Pro výpočet se používá vzorec v těchto tvarech:

Performance = Total Output / Potential Output, Performance = (Total Output * Ideal Cycle Time) / Operating Time,

kde

 • Total Output – celkový počet vyrobených kusů
 • Potential Output – plánovaný počet vyrobených kusů
 • Ideal Cycle Time – plánovaná délka cyklu (výroby jednoho kusu)
 • Operating Time – skutečná doba běhu zařízení

Quality[editovat | editovat zdroj]

Poměr mezi výstupem kvalitních výrobků a výstupem všech výrobků. Pro výpočet se používá vzorec v tomto tvaru:

Quality = Good Output / Total Output,

kde

 • Good Output – počet vyrobených kvalitních kusů
 • Total Output – celkový počet vyrobených kusů

Příklad výpočtu[editovat | editovat zdroj]

Zjištěné hodnoty z výroby:

 • Zařízení běžící ve třísměnném provozu má definován disponibilní čas: 22 hod a 50 min
 • Zařízení bylo ve skutečnosti v běhu: 16 hod 4 min a 29 s
 • Zařízení během této doby vyrobilo: 2000 kusů
 • Z toho shodných kusů bylo:1970 kusů
 • Předepsaná délka cyklu je: 28,3 s

Výpočet:

Availability = Operating Time / Loading Time Availability = 16,075 hod / 22,83 hod = 0,704 = 70,4 %

Performance = (Total Output * Ideal Cycle Time) / Operating Time Performance = [(2000 * 28,3 s) / 3600] / 16,075 hod = 0,979 = 97,9 %

Quality = Good Output / Total Output Quality = 1970 ks / 2000 ks = 0,985 = 98,5 %

OEE = Availability x Performance x Quality OEE = 0,704 * 0,979 * 0,985 = 0,679 = 67,9 %

Uvádí se, že špičkové společnosti po úspěšné realizaci TPM dosahují OEE na úrovni 85%. Většina výrobních společností však dosahuje OEE na úrovni asi 60%.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]