Celková efektivnost zařízení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Celková efektivnost zařízení (CEZ), anglicky Overall equipment effectiveness (OEE), je kvantitativním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení. Poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení. Zahrnuje v sobě více složek ovlivňujících celkovou efektivnost, které lze samostatně vyhodnotit.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Ukazatel Celkové efektivnosti zařízení (OEE) vytvořil v 60. letech Seiiči Nakadžima ze společnosti Nippon Denso. Na konci 80. let se tato metodika dostává do povědomí díky rozšíření TPM. V polovině 90. let je pak aplikována v oblasti výroby polovodičových součástek za účelem zvýšení produktivity výrobních zařízení. Postupně metodiku přijala i ostatní odvětví průmyslové výroby.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Základní myšlenka metodiky spočívá ve vztahu:

OEE = Užitečný čas zařízení / Disponibilní čas zařízení,

kde

 • Užitečný čas zařízení – doba, kdy zařízení vyrábí shodné výrobky
 • Disponibilní čas zařízení – doba, kdy by mělo zařízení vyrábět

Rozdíl mezi užitečným časem a disponibilním časem je dán mírou využití, výkonu a kvality. Nejčastější vyjádření vztahu pro výpočet OEE používá právě tyto tři ukazatele:

OEE = Availability x Performance x Quality,

kde

 • Availability (dostupnost, využití) – poměr mezi výrobním časem a disponibilním časem
 • Performance (výkon) – poměr mezi čistým výrobním časem a výrobním časem
 • Quality (kvalita) – poměr mezi užitečným výrobním časem a čistým výrobním časem

Pro praktický výpočet uvedených ukazatelů se používají následující definice a vztahy.

Availability[editovat | editovat zdroj]

Poměr mezi výrobním časem a disponibilním časem. Výrobním časem se myslí doba, kdy je zařízení v chodu. Disponibilním časem se pak myslí očekávaná doba chodu zařízení. Pro výpočet se používá vzorec v tomto tvaru:

Availability = Operating Time / Loading Time,

kde

 • Operating Time – skutečná doba běhu zařízení
 • Loading Time – očekávaná doba běhu zařízení

Performance[editovat | editovat zdroj]

Poměr mezi skutečným výstupem a plánovaným výstupem. Pro výpočet se používá vzorec v těchto tvarech:

Performance = Total Output / Potential Output, Performance = (Total Output * Ideal Cycle Time) / Operating Time,

kde

 • Total Output – celkový počet vyrobených kusů
 • Potential Output – plánovaný počet vyrobených kusů
 • Ideal Cycle Time – plánovaná délka cyklu (výroby jednoho kusu)
 • Operating Time – skutečná doba běhu zařízení

Quality[editovat | editovat zdroj]

Poměr mezi výstupem kvalitních výrobků a výstupem všech výrobků. Pro výpočet se používá vzorec v tomto tvaru:

Quality = Good Output / Total Output,

kde

 • Good Output – počet vyrobených kvalitních kusů
 • Total Output – celkový počet vyrobených kusů

Příklad výpočtu[editovat | editovat zdroj]

Zjištěné hodnoty z výroby:

 • Zařízení běžící ve třísměnném provozu má definován disponibilní čas: 22 hod a 50 min
 • Zařízení bylo ve skutečnosti v běhu: 16 hod 4 min a 29 s
 • Zařízení během této doby vyrobilo: 2000 kusů
 • Z toho shodných kusů bylo:1970 kusů
 • Předepsaná délka cyklu je: 28,3 s

Výpočet:

Availability = Operating Time / Loading Time Availability = 16,075 hod / 22,83 hod = 0,704 = 70,4 %

Performance = (Total Output * Ideal Cycle Time) / Operating Time Performance = (2000 * 28,3 s) / 16,075 hod = 0,979 = 97,9 %

Quality = Good Output / Total Output Quality = 1970 ks / 2000 ks = 0,985 = 98,5 %

OEE = Availability x Performance x Quality OEE = 0,704 * 0,979 * 0,985 = 0,679 = 67,9 %

Uvádí se, že špičkové společnosti po úspěšné realizaci TPM dosahují OEE na úrovni 85%. Většina výrobních společností však dosahuje OEE na úrovni asi 60%.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]