Tezaurus archeologické terminologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tezaurus archeologické terminologie
Zkratka TEATER
Vznik 2018
Typ online přístupný terminologický tezaurus
Účel zpřístupnění archeologické terminologie převážně laickému publiku
Klíčové osoby S. Velčev a kol.
Hlavní orgán Výkonná rada AIS CR
Mateřská organizace Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Oficiální web teater.aiscr.cz
Poznámky Související projekty a zdroje: MŠMT ČR (AIS CR), AV ČR (Strategie AV21)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Tezaurus archeologické terminologie (TEATER) je webový tezaurus určený širokému okruhu uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti. Obsahuje základní archeologickou terminologii pro využití poučenými laiky, amatérskými archeology, studenty archeologie, knihovníky odborných institucí a profesionálními archeology. Protože primárními, byť nikoli výlučnými uživateli jsou knihovníci, zahrnuje tezaurus i předmětová hesla národních autorit ČR, spolu s dalšími odbornými termíny, které se v rejstříku národních autorit nenacházejí. Tezaurus obsahuje také hesla z příbuzných oborů. Hesla jsou v tezauru uspořádána hierarchicky, lze je však vyhledávat i fulltextově a jsou dostupná rovněž v anglickém ekvivalentu.

V roce 2019 byl TEATER zařazen mezi služby poskytované výzkumnou infrastrukturou Archeologický informační systém ČR (AIS CR).[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

TEATER vznikl jako interní katalogizační pomůcka pro knihovníky Archeologického ústavu AV ČR v Brně. S pomocí prostředků z programu Strategie AV21 - Paměť v digitálním věku byl tezaurus přetvořen do profesionálního nástroje,[2] který je dále rozvíjen:

  • po obsahové stránce (doplňováním německých ekvivalentů, terminologie klasické archeologie a referenčních informací ke stávajícím heslům);
  • po koncepční stránce (spoluprací s dalšími institucemi a přetvářením tezauru podle konceptu Linked Open Data).

Obsah webu a jeho využití v praxi[editovat | editovat zdroj]

TEATER obsahuje nejužívanější termíny z oblasti archeologie a výběrově také terminologii příbuzných oborů. K termínům jsou postupně doplňovány další referenční informace, jako např. česká synonyma, cizojazyčné ekvivalenty, komentáře z odborné literatury nebo odkazy na další online tezaury a databáze.

TEATER je primárně určen knihovníkům, kteří pracují s archeologickou literaturou. Slouží jim jako referenční nástroj v podobě webové aplikace, která rychle dodá informace při katalogizaci a rešerších, ať ve formě hesel samotných nebo dalších informací. Poskytuje služby také uživatelům knihoven s archeologickými fondy při vyhledávání literatury. Jedním z jeho dalších cílů je zpřístupnění oborové terminologie širšímu okruhu zájemců. Místo formy abecedně řazeného slovníku ji nabízí v interaktivní podobě s hesly seskupenými tematicky. Podstatná je taktéž jeho snadná přístupnost z mobilních zařízení. Jde proto o významnou pomůcku pro studenty archeologie a příbuzných oborů.

Principy aplikace[editovat | editovat zdroj]

TEATER je možné užívat bez omezení ve webovém prohlížeči. Dvě základní funkcionality pro použití tezauru se nacházejí přímo na úvodní stránce. Přístup k heslům umožňuje jak fulltextové vyhledávání, tak možnost celou hierarchii hesel procházet. Fulltextové vyhledávání je doplněno našeptávačem, výsledky se pak zobrazují ve dvou sloupcích: v levém jsou řazeny výsledky z názvů hesel, v pravém odpovídající referenční informace.

Struktura hesel[editovat | editovat zdroj]

Hesla jsou seskupena do jedenácti základních kategorií. První čtyři kategorie vycházejí z obecného členění oboru a zahrnují oblast archeologické teorie, terénního výzkumu, laboratorní a další analýzy dat a výběrově hesla z příbuzných disciplín. Následují další kategorie odborné terminologie: chronologie a archeologické kultury, areály, objekty a předměty, doplněné historickými kategoriemi z oblasti etnik, historických území, povolání, práva a společnosti. V těchto základních kategoriích jsou hesla dále hierarchicky členěna. Hesla v tezauru jsou trojího druhu:

Zdrojový kód[editovat | editovat zdroj]

Aplikace je dostupná jako otevřený zdrojový na portálu GitHub.[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Citace[editovat | editovat zdroj]

  1. KUNA, Martin, et al. Archaeological Map of the Czech Republic. Current state and future visions of virtual research tools in the Czech Republic. Internet Archaeology. 2017, roč. 43. Dostupné online. 
  2. VELČEV, Stanislav; KALOUSOVÁ, Jana. Mapování archeologické terminologie: projekt mezi knihovnictvím a archeologií. Knihovna Plus [online]. 2019-09-03 [cit. 2020-04-17]. Dostupné online. 
  3. ARUP-CAS/aiscr-teater. github.com [online]. 2020-01-06 [cit. 2020-04-19]. Original-date: 2019-10-15T17:37:16Z. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Tezaurus archeologické terminologie (TEATER)

Archeologický informační systém ČR (AIS CR)

Strategie AV21 - Paměť v digitálním věku