Tert-butyllitium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tert-butyllitium
Tert-Butyllithium.png
Obecné
Systematický název LiC4H9
Anglický název Tert-buthyllithium
Sumární vzorec
Vzhled Čirá kapalina
Registrační číslo CAS
PubChem
ChEBI
Vlastnosti
Molární hmotnost 64,055 g/mol
Molární koncentrace cM mol/dm3
Molární objem VM dm3/mol
Teplota tání °C
Teplota varu 36 až 40 °C
Teplota sublimace °C
Teplota rozkladu °C
Teplota změny krystalové modifikace °C
Teplota skelného přechodu °C
Teplota dehydratace °C
Hustota 660 mg/cm³ (teplota/skupenství)
Dynamický viskozitní koeficient cP
Kinematický viskozitní koeficient cS
Kritická teplota Tk °C
Kritický tlak pk kPa
Kritická hustota g/cm3
Teplota trojného bodu T3 °C
Tlak trojného bodu p3 kPa
Rozpustnost ve vodě g/100 ml
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
g/100 ml
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
g/100 ml
Parametr rozpustnosti δ J1/2 cm-3/2
Ebulioskopická konstanta Ke kg K mol-1
Kryoskopická konstanta Kk kg K mol-1
Tlak páry kPa
Součinitel elektrické vodivosti W m-1 K-1
Součinitel tepelné vodivosti W m-1 K-1
Součinitel elektrického odporu K-1
Součinitel délkové roztažnosti K-1
Součinitel objemové roztažnosti K-1
Měrná magnetická susceptibilita 10-6 cm3 g-1
Měrná vodivost Sm-1
Měrný elektrický odpor Ώm
Ionizační energie eV
Povrchové napětí mN/m
Průměrný výskyt  %
Struktura
Dipólový moment 10-30 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° kJ/mol
Standardní molární spalná entalpie ΔH°sp kJ/mol
Entalpie tání ΔHt J/g
Entalpie varu ΔHv J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp J/g
Entalpie sublimace ΔHsub J/g
Entalpie změny modifikace ΔHα→β J/g
Standardní molární entropie S° J K-1 mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° kJ/mol
Měrné teplo J K-1 mol-1
Izobarické měrné teplo cp J K-1 g-1
Izochorické měrné teplo cV J K-1 g-1
Bezpečnost
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
3
4
Teplota vzplanutí -6,6 °C
Teplota hoření °C
Teplota vznícení 800 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Tert-butyllitium (LiC4H9) je organokovová sloučenina lithia využívaná při organické syntéze. Je to nebezpečná, nestabilní, pyroforická kapalina. Reakci můžou vyvolat i radiové vlny. Uchovává se v dusíkové atmosféře. Práce s ním je velmi nebezpečná a provádí se ve vakuové komoře naplněné dusíkem.Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]